efarmer unia interreg

e-Dictionary

English

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  271  (Next)
  ALL

/
/ feed / trough: [Polish] koryto
/ red / currant: [Polish] porzeczka zwyczajna; [Finnish] punaherukka; [Swedish] röd vinbär
/female/ duck: [Polish] kaczka (samica); [Finnish] naarasankka; [Swedish] ankhona
/pate de/ foie gras: [Polish] pasztet z gęsich wątróbek; [Finnish] hanhenmaksa/pasteija/; [Swedish] gåslever/pastej/
/surface/ tilth (soil): [Polish] warstwa uprawna, warstwa orna; [Finnish] maa; [Swedish] mark
Aliases:
A
a branch of economic activity: [Polish] branża (dziedzina) działalności gospodarczej; [Finnish] toimiala taloudellisella toiminnalla; [Swedish] branch med ekonomisk verksamhet
A profit and loss account:: [English] A profit and loss account; [Swedish] Resultaträkning; [Finnish] Tuloslaskelma; [Polski] Rachunek zysków i strat;
abortion: [Polish] poronienie; [Finnish] luominen; [Swedish] abort, kastning
accelerated depreciation: [Polish] amortyzacja progresywna; [Finnish] kohoava poisto; [Swedish] progressiv avskrivning
Aliases:
Acceptable offer: [Polish] Oferta do przyjęcia
Aliases:

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  271  (Next)
  ALL