efarmer unia interreg

e-Dictionary

English

Search full text


Explain lexicon


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL

A profit and loss account:: [English] A profit and loss account; [Swedish] Resultaträkning; [Finnish] Tuloslaskelma; [Polski] Rachunek zysków i strat;
Accounts payable:: [English] Accounts payable; [Swedish] Leverantörsskulder; [Finnish] Ostovelat; [Polski] Zobowiązania wobec dostawców;
Accounts receivable:: [English] Accounts receivable; [Swedish] Försäljningsfordringar; [Finnish] Myyntisaamiset; [Polski] Należności;
Agenda 21 (Action Programme - Agenda 21:: [English] Agenda 21 (Action Programme - Agenda 21; [Swedish] Agenda 21; [Finnish] Agenda 21; [Polski] Agenda 21 (ang. Action Programme - Agenda 21;
Agricultural calculations:: [English] Agricultural calculations; [Swedish] Maatalouden laskelmat; [Finnish] Jordbrukets kalkyler; [Polski] Kalkulacje rolnicze;
Agroecosystem:: [English] Agroecosystem; [Swedish] Agroekosystem; [Finnish] Agroekosysteemi; [Polski] Agroekosystem;
Alternative Farming Systems:: [English] Alternative Farming Systems; [Swedish] Vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät; [Finnish] Alternativa produktionssystem; [Polski] Alternatywne systemy gospodarowania w rolnictwie;
An invoice:: [English] An invoice; [Swedish] Faktura; [Finnish] Lasku; [Polski] Faktura;
Animal feed dose:: [English] Animal feed dose; [Swedish] Utfodringsplan; [Finnish] Ruokintasuunnitelma; [Polski] Dawka żywieniowa dla zwierząt;
Assets:: [English] Assets; [Swedish] Aktiva; [Finnish] Vastaavat; [Polski] Aktywa;

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL