efarmer unia interreg

e-Dictionary

English

Search full text


6 Agrotourism


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Next)
  ALL

accommodation: [Polish] zakwaterowanie; [Finnish] majoitus; [Swedish] logi, inkvartering
accommodation conditions: [Polish] warunki zakwaterowania; [Finnish] majoitusolosuhteet; [Swedish] inkvarteringsförhållanden
accommodation price: [Polish] cena noclegu; [Finnish] majoitushinta; [Swedish] pris på inkvartering
advance booking: [Polish] rezerwacja z wyprzedzeniem
agricultural activity: [Polish] działalność rolnicza
agricultural offer: [Polish] oferta agroturystyczna
agricultural production: [Polish] produkcja rolnicza
agrotourism: [Polish] agrotutystyka; [Finnish] maatilamatkailu; [Swedish] gårdsturism
agrotourism marketing: [Polish] marketing działalności agroturystycznej; [Finnish] maatilamatkailun markkinointi; [Swedish] marknadsföring av gårdsturism
assessment of the service quality: [Polish] ocena jakości usług turystycznych; [Finnish] palvelun laadun arviointi; [Swedish] utvärdering av servicekvaliteten

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Next)
  ALL