efarmer unia interreg

e-Dictionary

English

Search full text


All Categories

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  397  (Next)
  ALL

1 FARM
electric wire fence (fencing): [Polish] ogrodzenie elektryczne, pastuch elektryczny; [Finnish] sähköpaimen; [Swedish] elstängsel
elevator: [Polish] sternik, podnośnik
employee: [Polish] pracownik; [Finnish] työntekijä; [Swedish] arbetstagare
employer: [Polish] pracodawca; [Finnish] työnantaja; [Swedish] arbetsgivare
enlargement (upgrading) of farms (holdings): [Polish] powiększenie gospodarstwa (posiadłości rolnej)
family farm: [Polish] gospodarstwo rodzinne, rodzinna posiadłość rolna
Aliases:
farm: [Polish] gospodarstwo ; [Finnish] maatila; [Swedish] lantbruk, gård
farm buildings: [Polish] budynki gospodarskie; [Finnish] maatilarakennukset; [Swedish] gårdsbyggnader
farm house: [Polish] budynek wiejski (mieszkalny); [Finnish] maatilan asuinrakennus; [Swedish] gårdens bostadshus
Aliases:
farm income: [Polish] dochód z gospodarstwa, dochód netto; [Finnish] maatilan tulot; [Swedish] jordbruksföretagets inkomst
Aliases:

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  397  (Next)
  ALL