efarmer unia interreg

e-Dictionary

English

Search full text


All Categories

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  397  (Next)
ALL

1 FARM
agricultural adviser: [Polish] doradca rorniczy; [Finnish] maatalousneuvoja; [Swedish] lantbruksrådgivare
Aliases:
agricultural advisory service: [Polish] doradztwo rolnicze
Aliases:
arable land: [Polish] grunty orne; [Finnish] viljelykelpoinen maa, peltomaa; [Swedish] odlingsbar mark, åkerjord
auction / sale /: [Polish] aukcja, licytacja, przetarg
Aliases:
autogas: [Polish] gaz płynny, autogaz, LGP
barn: [Polish] stodoła; [Finnish] lato; [Swedish] lada
Aliases:
beet harvester: [Polish] kombajn buraczany; [Finnish] juurikkaannostokone; [Swedish] sockerbetsupptagare
breakdown: [Polish] awaria
bucket milking plant: [Polish] dojarka mechaniczna konwiowa ; [Finnish] lypsykone; [Swedish] mjölkningsmaskin
buyer: [Polish] nabywca, kupujący, odbiorca; [Finnish] ostaja; [Swedish] köpare
Aliases:
car: [Polish] samochód
cart: [Polish] wóz, wózek; [Finnish] kärry, vaunu; [Swedish] kärra, vagn
cart shed: [Polish] wozownia; [Finnish] vaunuvaja; [Swedish] vagnsskjul
case: [Polish] skrzynia, skrzynka
Aliases:
chopper: [Polish] sieczkarnia; [Finnish] hara; [Swedish] hack
combine harvester: [Polish] kombajn zbożowy; [Finnish] leikkuupuimuri; [Swedish] skördetröska
Aliases:
competition: [Polish] konkurencja; [Finnish] kilpailu; [Swedish] konkurrens
competitor: [Polish] konkurent
cooler: [Polish] schładzalnik; [Finnish] jäähdytin; [Swedish] kylare
cooling basin: [Polish] zbiornik do chłodzenia; [Finnish] jäähdytysallas; [Swedish] kylbassäng
cost of material(s): [Polish] koszty materiałowe, koszty surowców
cost of production: [Polish] koszty produkcji; [Finnish] tuotantokustannus; [Swedish] produktionskostnad
Aliases:
costs pl: [Polish] Koszty pl, wydatki; [Finnish] kustannukset pl, meno, kulut pl; [Swedish] kostnader pl, utgift, utgifter pl.
Aliases:
cowshed: [Polish] obora; [Finnish] navetta; [Swedish] ladugård
Aliases:
crate: [Polish] skrzynia listowna, skrzynia kratowa
crop yield: [Polish] plon, wielkość plonu; [Finnish] satotuotto; [Swedish] skördeavkastning
Cultivating / by cultivator /: [Polish] kultywatorowanie
cultivator: [Polish] kultywator; [Finnish] kultivaattori; [Swedish] kultivator
cutter bar: [Polish] przyrząd tnący
dibber: [Polish] sadzak ogrodniczy; [Finnish]
Aliases:
diesel / oil /: [Polish] olej napędowy
drainage ditch (canal): [Polish] rów (kanał) odwadniający
Aliases:
driver: [Polish] kierowca
drying plant: [Polish] urządzenie suszarnicze, suszarnia; [Finnish] kuivuri; [Swedish] tork
Aliases:
dung channel cleaner: [Polish] zgarniak kanału gnojowego; [Finnish] lantaraappa; [Swedish] gödselskrapa
dung hill: [Polish] hałda obornika, pryzma obornika, gnojowisko; [Finnish] lantapatteri; [Swedish] gödselstack
Aliases:
dunging passage: [Polish] korytarz gnojowy; [Finnish] lantakäytävä; [Swedish] gödselgång
edging tool (iron): [Polish] obcinak krawędzi trawników
electric motor: [Polish] silnik elektryczny
electric wire fence (fencing): [Polish] ogrodzenie elektryczne, pastuch elektryczny; [Finnish] sähköpaimen; [Swedish] elstängsel
electric wire fence (fencing): [Polish] ogrodzenie elektryczne, pastuch elektryczny; [Finnish] sähköpaimen; [Swedish] elstängsel
elevator: [Polish] sternik, podnośnik
employee: [Polish] pracownik; [Finnish] työntekijä; [Swedish] arbetstagare
employer: [Polish] pracodawca; [Finnish] työnantaja; [Swedish] arbetsgivare
enlargement (upgrading) of farms (holdings): [Polish] powiększenie gospodarstwa (posiadłości rolnej)
family farm: [Polish] gospodarstwo rodzinne, rodzinna posiadłość rolna
Aliases:
farm: [Polish] gospodarstwo ; [Finnish] maatila; [Swedish] lantbruk, gård
farm buildings: [Polish] budynki gospodarskie; [Finnish] maatilarakennukset; [Swedish] gårdsbyggnader
farm house: [Polish] budynek wiejski (mieszkalny); [Finnish] maatilan asuinrakennus; [Swedish] gårdens bostadshus
Aliases:
farm income: [Polish] dochód z gospodarstwa, dochód netto; [Finnish] maatilan tulot; [Swedish] jordbruksföretagets inkomst
Aliases:
farm manager: [Polish] zarządzający gospodarstwem; [Finnish] tilan johtaja; [Swedish] gårdens (drifts)ledare
farm worker: [Polish] robotnik rolny
farmer: [Polish] rolnik; [Finnish] maanviljelijä; [Swedish] jordbrukare
fertilizer distributor (spreader): [Polish] rozsiewacz nawozów (rozrzutnik) ; [Finnish] lannanlevitin; [Swedish] gödselspridare
fixed costs: [Polish] koszty stałe; [Finnish] kiinteät kustannukset; [Swedish] fasta kostnader
flat roller: [Polish] wał gładki
forage harvester: [Polish] silosokombajn, kombajn silosowy; [Finnish] tarkkuussilppuri; [Swedish] exakthack
fork lift truck: [Polish] wózek jezdniowy widłowy
front loader: [Polish] ładowacz czołowy
fuel: [Polish] paliwo
furrow: [Polish] bruzda; [Finnish] auranvako; [Swedish] plogfåra
garage: [Polish] garaż; [Finnish] autotalli; [Swedish] garage
government subsidy: [Polish] subwencja państwowa, pomoc państwowa
Aliases:
grader: [Polish] sortownik; [Finnish] lajittelija; [Swedish] sorterare
Aliases:
grain tank (bin): [Polish] zbiornik na ziarno; [Finnish] viljasäiliö; [Swedish] spannmålstank
granary: [Polish] spichlerz, spichlerz zbożowy; [Finnish] viljavarasto; [Swedish] spannmålsmagasin
Aliases:
grap hoist: [Polish] podnośnik chwytakowy
Grassland: [Polish] Użytki zielone; [Finnish] nurmialue; [Swedish] gräsmark
harrow: [Polish] Brona ; [Finnish] äes; [Swedish] harv
hay fork: [Polish] widły do siana; [Finnish] heinähanko; [Swedish] högaffel
Aliases:
hay loft: [Polish] strych na siano
hay sweep: [Polish] zgarniacz palcowy siana, grabie sprężynowe
Aliases:
hay tedder: [Polish] przetrząsacz siana
hedge shears pl: [Polish] nożyce / użądzenie do przycinania żywopłotów
Aliases:
hoe: [Polish] motyka, graca
hoe: [Polish] motyka, graca; [Finnish] hara; [Swedish] hacka
investment: [Polish] inwestycja
knife: [Polish] nóż
labour / costs /,’wages’: [Polish] koszty robocizny ‘robocizna’
land: [Polish] ziemia, teren; [Finnish] maasto; [Swedish] terräng
Aliases:
land value: [Polish] wartość ziemi, wartość gruntu; [Finnish] maanarvo; [Swedish] markvärde
landlord: [Polish] właściciel ziemski
lawn sweep (rake): [Polish] grabie wachlarzowe, miotła sprężynowa
laying house: [Polish] kurnik dla niosek
ley: [Polish] pastwisko przemienne, pastwisko kwaterowe; [Finnish] laidunnurmi; [Swedish] betesvall, fodervall
Aliases:
light lorry (truck): [Polish] samochód półciężarowy, pikup
Aliases:
loft: [Polish] strych, poddasze; [Finnish] heinäparvi; [Swedish] höskulle
lorry: [Polish] ciężarówka, samochód ciężarowy; [Finnish] kuorma-auto; [Swedish] lastbil
Aliases:
machine shed: [Polish] szopa na maszyny; [Finnish] konehalli; [Swedish] maskinhall
manure fork: [Polish] widły do obornika; [Finnish] lantalalikko; [Swedish] gödselgrep
Aliases:
manure grab: [Polish] ładowacz obornika; [Finnish] lantakoura; [Swedish] gödselgrep
manure spreader: [Polish] roztrząsacz obornika; [Finnish] lannanlevitin; [Swedish] gödselspridare
market: [Polish] rynek; [Finnish] markkinat; [Swedish] marknad
meadow: [Polish] łąka; [Finnish] niitty; [Swedish] äng
mechanical hoe: [Polish] opielacz, wypielacz; [Swedish]
milking machine: [Polish] dojarka mechaniczna; [Finnish] lypsykone; [Swedish] mjölkningsmaskin
milking parlour: [Polish] dojarnia, hala udojowa; [Finnish] lypsyasema; [Swedish] mjölkningsstation
Aliases:
Mouldboard: [Polish] odkładnica
Aliases:
Mounted disc plough: [Polish] Pług zawieszany talerzowy
net profit: [Polish] zysk netto, zysk właściciela netto (przedsiębiorcy)
Aliases:
operating costs: [Polish] koszty eksploatacji
orchard: [Polish] sad; [Finnish] hedelmäpuutarha; [Swedish] fruktträdgård
outbuildings: [Polish] przybudówki
Aliases:
outlet: [Polish] rynek zbytu, zbyt
output: [Polish] wydajność, dochód
Aliases:
overhead: [Polish] koszty ogólne
owner: [Polish] właściciel, gospodarz; [Finnish] omistaja, hallussapitäjä; [Swedish] ägare, innehavare
Aliases:
pail: [Polish] wiadro; [Finnish] sanko, ämpäri; [Swedish] hink, ämbar, spann
pasture: [Polish] pastwisko; [Finnish] laidun; [Swedish] betesmark
Aliases:
permanent grassland (pasture: [Polish] pastwisko trwałe, łąka trwała; [Finnish] pysyvä laidun; [Swedish] permanent bete
Aliases:
petrol: [Polish] benzyna
Aliases:
pick-up baler: [Polish] zbieracz – prasa (do siana)
piece wages: [Polish] płaca akordowa, akord
pig house: [Polish] chlewnia, chlew; [Finnish] sikala, sikolätti; [Swedish] svinstall, svinhus, svinstia
Aliases:
plot / of land /: [Polish] poletko, działka, parcela; [Finnish] maapalsta; [Swedish] täppa, parcell
Aliases:
plough: [Polish] pług; [Finnish] aura; [Swedish] plog
potato harvester: [Polish] kombajn ziemniaczany
potato lifter: [Polish] kopaczka ziemniaków
potato planter: [Polish] sadzarka do ziemniaków; [Finnish] perunanistutuskone; [Swedish] potatissättare
potato ridger: [Polish] obsypnik do ziemniakow; [Finnish] (perunan)multaaja; [Swedish] potatiskupare
poultry house: [Polish] kurnik; [Finnish] kanala; [Swedish] hönshus
Aliases:
production: [Polish] produkcja
productivity: [Polish] produktywność
rake: [Polish] grabie
roof: [Polish] dach
rotary cultivator (tiller: [Polish] glebogryzarka, frezarka glebowa, kultywator rotacyjny
Aliases:
rough grazing: [Polish] pastwisko naturalne
sale: [Polish] sprzedaż
sale: [Polish] sprzedaż, marketing
Aliases:
scissors: [Polish] nożyce
scythe: [Polish] kosa
seed broadcaster: [Polish] siewnik rzutowy; [Swedish]
seed drill: [Polish] siewnik rzędowy
self -loading forage box: [Polish] przyczepa samozaładowawcza
Aliases:
share: [Polish] lemiesz
share farmer: [Polish] współdzierżawca
share farming: [Polish] wspólne gospodarowanie / dzierżawienie
shed: [Polish] szopa; [Finnish] vaja; [Swedish] skjul, bod
sheep shed: [Polish] owczarnia
Aliases:
shovel: [Polish] szufla
side rake: [Polish] przetrząsaczo -zgrabiarka
silo: [Polish] silos; [Finnish] siilo; [Swedish] silo
single -canvas binder: [Polish] snopowiązałka z wiązaniem pojedyńczym
Skim coulter: [Polish] przedpłużek
Aliases:
soil: [Polish] gleba, grunt; [Finnish] maa, maaperä; [Swedish] jord, grund
Aliases:
space: [Polish] miejsce, powierzchnia
Aliases:
spade: [Polish] łopata, szpadel; [Finnish] lapio; [Swedish] spade
spray killing: [Polish] opryskiwanie; [Finnish] torjunta ruiskuttamalla; [Swedish] bekämpning genom besprutning
sprinkler irrigation plant: [Polish] deszczownia, urządzenie zraszające
stable: [Polish] stajnia; [Finnish] talli; [Swedish] stall
standard price: [Polish] cena kierunkowa
straddle-type tractor: [Polish] ciągnik uniwersalny, ciągnik o dużym prześwicie
Aliases:
straw chopper: [Polish] sieczkarnia; [Finnish] olkisilppuri; [Swedish] halmhack
straw press baler: [Polish] prasa do belowania słomy
subsidy: [Polish] subwencja, dotacja
Aliases:
surplus: [Polish] nadprodukcja, nadwyżka produkcyjna; [Finnish] ylituotanto; [Swedish] överskottsproduktion
Aliases:
tap water: [Polish] woda bieżąca
Aliases:
tax relief: [Polish] ulga podatkowa
tax(es): [Polish] podatek, podatki
tenant: [Polish] dzierżawca; [Finnish] maanvuokraaja; [Swedish] arrendator
Three-furrow plough: [Polish] Pług 3-skibowy
Three-point linkage: [Polish] Zawieszenie trzypunktowe
tillage: [Polish] uprawa ziemi; [Finnish] peltojen viljely; [Swedish] odling av jordbruksmark
Aliases:
tillage: [Polish] uprawa gleby; [Finnish] viljelty maa; [Swedish] brukad jord
time wages: [Polish] płaca za czas
tine: [Polish] ząb
to buy: [Polish] kupować
to compete: [Polish] konkurować
to drive: [Polish] kierować, prowadzić
to grant subsidies: [Polish] subwencjonować, udzielać subwencji
to invest: [Polish] inwestować
to manage: [Polish] zarządzać, kierować; [Finnish] johtaa, hoitaa, hallita; [Swedish] leda, sköta, förvalta
to overtake: [Polish] wyprzedzać
to plough: [Polish] orać; [Finnish] kyntää; [Swedish] ploga
to reverse: [Polish] cofać
to store: [Polish] magazynować, składować; [Finnish] varastoida; [Swedish] lagra
to till: [Polish] uprawiać glebę
Aliases:
to tow: [Polish] holować, wziąć na hol
Aliases:
tool carrier: [Polish] nośnik narzędzi
tractor: [Polish] traktor; [Finnish] traktori; [Swedish] traktor
Tractor-mounted plough: [Polish] Pług ciągnikowy zawieszany
Trailed tractor plough: [Polish] Pług ciągnikowy doczepiany
trailer: [Polish] przyczepa; [Finnish] perävaunu; [Swedish] släpvagn
tray: [Polish] skrzynka na owoce; [Swedish]
trench: [Polish] rów; [Finnish] oja; [Swedish] dike
Aliases:
unemployment benefit: [Polish] zasiłek (zapomoga) dla bezrobotnych
Aliases:
wages: [Polish] płaca, pensja
waste land: [Polish] nieużytki; [Finnish] tuottamaton maa; [Swedish] ofruktbar mark
water pump: [Polish] pompa; [Finnish] vesipumppu; [Swedish] vattenpump
water supply: [Polish] wodociąg; [Finnish] vedenotto, päävesijohto; [Swedish] vattentäkt, huvudvattenledning
Aliases:
watering can: [Polish] konewka
well: [Polish] studnia; [Finnish] kaivo; [Swedish] brunn
wheelbarrow: [Polish] taczka; [Finnish] kottikärryt; [Swedish] skottkärra
wire fence: [Polish] ogrodzenie druciane
workshop: [Polish] warsztat
writing off: [Polish] odpis (amortyzacyjny)
yard: [Polish] podwórze; [Finnish] piha; [Swedish] gårdsplan
zig-zag harrow: [Polish] brona zygzak
Aliases:
1A FARM MANAGEMENT
agricultural adviser: [Polish] doradca rorniczy; [Finnish] maatalousneuvoja; [Swedish] lantbruksrådgivare
Aliases:
agricultural advisory service: [Polish] doradztwo rolnicze
Aliases:
auction / sale /: [Polish] aukcja, licytacja, przetarg
Aliases:
buyer: [Polish] nabywca, kupujący, odbiorca; [Finnish] ostaja; [Swedish] köpare
Aliases:
competition: [Polish] konkurencja; [Finnish] kilpailu; [Swedish] konkurrens
competitor: [Polish] konkurent
cost of material(s): [Polish] koszty materiałowe, koszty surowców
cost of production: [Polish] koszty produkcji; [Finnish] tuotantokustannus; [Swedish] produktionskostnad
Aliases:
costs pl: [Polish] Koszty pl, wydatki; [Finnish] kustannukset pl, meno, kulut pl; [Swedish] kostnader pl, utgift, utgifter pl.
Aliases:
crop yield: [Polish] plon, wielkość plonu; [Finnish] satotuotto; [Swedish] skördeavkastning
employee: [Polish] pracownik; [Finnish] työntekijä; [Swedish] arbetstagare
employer: [Polish] pracodawca; [Finnish] työnantaja; [Swedish] arbetsgivare
enlargement (upgrading) of farms (holdings): [Polish] powiększenie gospodarstwa (posiadłości rolnej)
family farm: [Polish] gospodarstwo rodzinne, rodzinna posiadłość rolna
Aliases:
farm: [Polish] gospodarstwo ; [Finnish] maatila; [Swedish] lantbruk, gård
farm income: [Polish] dochód z gospodarstwa, dochód netto; [Finnish] maatilan tulot; [Swedish] jordbruksföretagets inkomst
Aliases:
farm manager: [Polish] zarządzający gospodarstwem; [Finnish] tilan johtaja; [Swedish] gårdens (drifts)ledare
farm worker: [Polish] robotnik rolny
farmer: [Polish] rolnik; [Finnish] maanviljelijä; [Swedish] jordbrukare
fixed costs: [Polish] koszty stałe; [Finnish] kiinteät kustannukset; [Swedish] fasta kostnader
government subsidy: [Polish] subwencja państwowa, pomoc państwowa
Aliases:
investment: [Polish] inwestycja
labour / costs /,’wages’: [Polish] koszty robocizny ‘robocizna’
land value: [Polish] wartość ziemi, wartość gruntu; [Finnish] maanarvo; [Swedish] markvärde
landlord: [Polish] właściciel ziemski
market: [Polish] rynek; [Finnish] markkinat; [Swedish] marknad
net profit: [Polish] zysk netto, zysk właściciela netto (przedsiębiorcy)
Aliases:
operating costs: [Polish] koszty eksploatacji
outlet: [Polish] rynek zbytu, zbyt
output: [Polish] wydajność, dochód
Aliases:
overhead: [Polish] koszty ogólne
owner: [Polish] właściciel, gospodarz; [Finnish] omistaja, hallussapitäjä; [Swedish] ägare, innehavare
Aliases:
piece wages: [Polish] płaca akordowa, akord
production: [Polish] produkcja
productivity: [Polish] produktywność
sale: [Polish] sprzedaż
sale: [Polish] sprzedaż, marketing
Aliases:
share farmer: [Polish] współdzierżawca
share farming: [Polish] wspólne gospodarowanie / dzierżawienie
standard price: [Polish] cena kierunkowa
subsidy: [Polish] subwencja, dotacja
Aliases:
surplus: [Polish] nadprodukcja, nadwyżka produkcyjna; [Finnish] ylituotanto; [Swedish] överskottsproduktion
Aliases:
tax relief: [Polish] ulga podatkowa
tax(es): [Polish] podatek, podatki
tenant: [Polish] dzierżawca; [Finnish] maanvuokraaja; [Swedish] arrendator
time wages: [Polish] płaca za czas
to buy: [Polish] kupować
to compete: [Polish] konkurować
to grant subsidies: [Polish] subwencjonować, udzielać subwencji
to invest: [Polish] inwestować
to manage: [Polish] zarządzać, kierować; [Finnish] johtaa, hoitaa, hallita; [Swedish] leda, sköta, förvalta
unemployment benefit: [Polish] zasiłek (zapomoga) dla bezrobotnych
Aliases:
wages: [Polish] płaca, pensja
writing off: [Polish] odpis (amortyzacyjny)
1B LAND
arable land: [Polish] grunty orne; [Finnish] viljelykelpoinen maa, peltomaa; [Swedish] odlingsbar mark, åkerjord
drainage ditch (canal): [Polish] rów (kanał) odwadniający
Aliases:
Grassland: [Polish] Użytki zielone; [Finnish] nurmialue; [Swedish] gräsmark
land: [Polish] ziemia, teren; [Finnish] maasto; [Swedish] terräng
Aliases:
ley: [Polish] pastwisko przemienne, pastwisko kwaterowe; [Finnish] laidunnurmi; [Swedish] betesvall, fodervall
Aliases:
meadow: [Polish] łąka; [Finnish] niitty; [Swedish] äng
orchard: [Polish] sad; [Finnish] hedelmäpuutarha; [Swedish] fruktträdgård
pasture: [Polish] pastwisko; [Finnish] laidun; [Swedish] betesmark
Aliases:
permanent grassland (pasture: [Polish] pastwisko trwałe, łąka trwała; [Finnish] pysyvä laidun; [Swedish] permanent bete
Aliases:
plot / of land /: [Polish] poletko, działka, parcela; [Finnish] maapalsta; [Swedish] täppa, parcell
Aliases:
rough grazing: [Polish] pastwisko naturalne
soil: [Polish] gleba, grunt; [Finnish] maa, maaperä; [Swedish] jord, grund
Aliases:
tillage: [Polish] uprawa ziemi; [Finnish] peltojen viljely; [Swedish] odling av jordbruksmark
Aliases:
trench: [Polish] rów; [Finnish] oja; [Swedish] dike
Aliases:
waste land: [Polish] nieużytki; [Finnish] tuottamaton maa; [Swedish] ofruktbar mark
yard: [Polish] podwórze; [Finnish] piha; [Swedish] gårdsplan
1C BUILDINGS
barn: [Polish] stodoła; [Finnish] lato; [Swedish] lada
Aliases:
cart shed: [Polish] wozownia; [Finnish] vaunuvaja; [Swedish] vagnsskjul
cowshed: [Polish] obora; [Finnish] navetta; [Swedish] ladugård
Aliases:
farm buildings: [Polish] budynki gospodarskie; [Finnish] maatilarakennukset; [Swedish] gårdsbyggnader
farm house: [Polish] budynek wiejski (mieszkalny); [Finnish] maatilan asuinrakennus; [Swedish] gårdens bostadshus
Aliases:
garage: [Polish] garaż; [Finnish] autotalli; [Swedish] garage
granary: [Polish] spichlerz, spichlerz zbożowy; [Finnish] viljavarasto; [Swedish] spannmålsmagasin
Aliases:
hay loft: [Polish] strych na siano
laying house: [Polish] kurnik dla niosek
loft: [Polish] strych, poddasze; [Finnish] heinäparvi; [Swedish] höskulle
machine shed: [Polish] szopa na maszyny; [Finnish] konehalli; [Swedish] maskinhall
outbuildings: [Polish] przybudówki
Aliases:
pig house: [Polish] chlewnia, chlew; [Finnish] sikala, sikolätti; [Swedish] svinstall, svinhus, svinstia
Aliases:
poultry house: [Polish] kurnik; [Finnish] kanala; [Swedish] hönshus
Aliases:
roof: [Polish] dach
shed: [Polish] szopa; [Finnish] vaja; [Swedish] skjul, bod
sheep shed: [Polish] owczarnia
Aliases:
silo: [Polish] silos; [Finnish] siilo; [Swedish] silo
space: [Polish] miejsce, powierzchnia
Aliases:
stable: [Polish] stajnia; [Finnish] talli; [Swedish] stall
to store: [Polish] magazynować, składować; [Finnish] varastoida; [Swedish] lagra
workshop: [Polish] warsztat
1D MACHINERY
autogas: [Polish] gaz płynny, autogaz, LGP
beet harvester: [Polish] kombajn buraczany; [Finnish] juurikkaannostokone; [Swedish] sockerbetsupptagare
breakdown: [Polish] awaria
car: [Polish] samochód
cart: [Polish] wóz, wózek; [Finnish] kärry, vaunu; [Swedish] kärra, vagn
chopper: [Polish] sieczkarnia; [Finnish] hara; [Swedish] hack
combine harvester: [Polish] kombajn zbożowy; [Finnish] leikkuupuimuri; [Swedish] skördetröska
Aliases:
Cultivating / by cultivator /: [Polish] kultywatorowanie
cultivator: [Polish] kultywator; [Finnish] kultivaattori; [Swedish] kultivator
cutter bar: [Polish] przyrząd tnący
dibber: [Polish] sadzak ogrodniczy; [Finnish]
Aliases:
diesel / oil /: [Polish] olej napędowy
driver: [Polish] kierowca
drying plant: [Polish] urządzenie suszarnicze, suszarnia; [Finnish] kuivuri; [Swedish] tork
Aliases:
electric motor: [Polish] silnik elektryczny
electric wire fence (fencing): [Polish] ogrodzenie elektryczne, pastuch elektryczny; [Finnish] sähköpaimen; [Swedish] elstängsel
elevator: [Polish] sternik, podnośnik
fertilizer distributor (spreader): [Polish] rozsiewacz nawozów (rozrzutnik) ; [Finnish] lannanlevitin; [Swedish] gödselspridare
flat roller: [Polish] wał gładki
forage harvester: [Polish] silosokombajn, kombajn silosowy; [Finnish] tarkkuussilppuri; [Swedish] exakthack
fork lift truck: [Polish] wózek jezdniowy widłowy
front loader: [Polish] ładowacz czołowy
fuel: [Polish] paliwo
furrow: [Polish] bruzda; [Finnish] auranvako; [Swedish] plogfåra
grader: [Polish] sortownik; [Finnish] lajittelija; [Swedish] sorterare
Aliases:
grain tank (bin): [Polish] zbiornik na ziarno; [Finnish] viljasäiliö; [Swedish] spannmålstank
grap hoist: [Polish] podnośnik chwytakowy
harrow: [Polish] Brona ; [Finnish] äes; [Swedish] harv
hay sweep: [Polish] zgarniacz palcowy siana, grabie sprężynowe
Aliases:
hay tedder: [Polish] przetrząsacz siana
hoe: [Polish] motyka, graca
light lorry (truck): [Polish] samochód półciężarowy, pikup
Aliases:
lorry: [Polish] ciężarówka, samochód ciężarowy; [Finnish] kuorma-auto; [Swedish] lastbil
Aliases:
manure grab: [Polish] ładowacz obornika; [Finnish] lantakoura; [Swedish] gödselgrep
manure spreader: [Polish] roztrząsacz obornika; [Finnish] lannanlevitin; [Swedish] gödselspridare
mechanical hoe: [Polish] opielacz, wypielacz; [Swedish]
Mouldboard: [Polish] odkładnica
Aliases:
Mounted disc plough: [Polish] Pług zawieszany talerzowy
petrol: [Polish] benzyna
Aliases:
pick-up baler: [Polish] zbieracz – prasa (do siana)
plough: [Polish] pług; [Finnish] aura; [Swedish] plog
potato harvester: [Polish] kombajn ziemniaczany
potato lifter: [Polish] kopaczka ziemniaków
potato planter: [Polish] sadzarka do ziemniaków; [Finnish] perunanistutuskone; [Swedish] potatissättare
potato ridger: [Polish] obsypnik do ziemniakow; [Finnish] (perunan)multaaja; [Swedish] potatiskupare
rotary cultivator (tiller: [Polish] glebogryzarka, frezarka glebowa, kultywator rotacyjny
Aliases:
scythe: [Polish] kosa
seed broadcaster: [Polish] siewnik rzutowy; [Swedish]
seed drill: [Polish] siewnik rzędowy
self -loading forage box: [Polish] przyczepa samozaładowawcza
Aliases:
share: [Polish] lemiesz
side rake: [Polish] przetrząsaczo -zgrabiarka
single -canvas binder: [Polish] snopowiązałka z wiązaniem pojedyńczym
Skim coulter: [Polish] przedpłużek
Aliases:
spray killing: [Polish] opryskiwanie; [Finnish] torjunta ruiskuttamalla; [Swedish] bekämpning genom besprutning
sprinkler irrigation plant: [Polish] deszczownia, urządzenie zraszające
straddle-type tractor: [Polish] ciągnik uniwersalny, ciągnik o dużym prześwicie
Aliases:
straw chopper: [Polish] sieczkarnia; [Finnish] olkisilppuri; [Swedish] halmhack
straw press baler: [Polish] prasa do belowania słomy
Three-furrow plough: [Polish] Pług 3-skibowy
Three-point linkage: [Polish] Zawieszenie trzypunktowe
tillage: [Polish] uprawa gleby; [Finnish] viljelty maa; [Swedish] brukad jord
tine: [Polish] ząb
to drive: [Polish] kierować, prowadzić
to overtake: [Polish] wyprzedzać
to plough: [Polish] orać; [Finnish] kyntää; [Swedish] ploga
to reverse: [Polish] cofać
to till: [Polish] uprawiać glebę
Aliases:
to tow: [Polish] holować, wziąć na hol
Aliases:
tool carrier: [Polish] nośnik narzędzi
tractor: [Polish] traktor; [Finnish] traktori; [Swedish] traktor
Tractor-mounted plough: [Polish] Pług ciągnikowy zawieszany
Trailed tractor plough: [Polish] Pług ciągnikowy doczepiany
trailer: [Polish] przyczepa; [Finnish] perävaunu; [Swedish] släpvagn
zig-zag harrow: [Polish] brona zygzak
Aliases:
1E OTHER EQUIPMENT
bucket milking plant: [Polish] dojarka mechaniczna konwiowa ; [Finnish] lypsykone; [Swedish] mjölkningsmaskin
case: [Polish] skrzynia, skrzynka
Aliases:
cooler: [Polish] schładzalnik; [Finnish] jäähdytin; [Swedish] kylare
cooling basin: [Polish] zbiornik do chłodzenia; [Finnish] jäähdytysallas; [Swedish] kylbassäng
crate: [Polish] skrzynia listowna, skrzynia kratowa
dung channel cleaner: [Polish] zgarniak kanału gnojowego; [Finnish] lantaraappa; [Swedish] gödselskrapa
dung hill: [Polish] hałda obornika, pryzma obornika, gnojowisko; [Finnish] lantapatteri; [Swedish] gödselstack
Aliases:
dunging passage: [Polish] korytarz gnojowy; [Finnish] lantakäytävä; [Swedish] gödselgång
edging tool (iron): [Polish] obcinak krawędzi trawników
electric wire fence (fencing): [Polish] ogrodzenie elektryczne, pastuch elektryczny; [Finnish] sähköpaimen; [Swedish] elstängsel
hay fork: [Polish] widły do siana; [Finnish] heinähanko; [Swedish] högaffel
Aliases:
hedge shears pl: [Polish] nożyce / użądzenie do przycinania żywopłotów
Aliases:
hoe: [Polish] motyka, graca; [Finnish] hara; [Swedish] hacka
knife: [Polish] nóż
lawn sweep (rake): [Polish] grabie wachlarzowe, miotła sprężynowa
manure fork: [Polish] widły do obornika; [Finnish] lantalalikko; [Swedish] gödselgrep
Aliases:
milking machine: [Polish] dojarka mechaniczna; [Finnish] lypsykone; [Swedish] mjölkningsmaskin
milking parlour: [Polish] dojarnia, hala udojowa; [Finnish] lypsyasema; [Swedish] mjölkningsstation
Aliases:
pail: [Polish] wiadro; [Finnish] sanko, ämpäri; [Swedish] hink, ämbar, spann
rake: [Polish] grabie
scissors: [Polish] nożyce
shovel: [Polish] szufla
spade: [Polish] łopata, szpadel; [Finnish] lapio; [Swedish] spade
tap water: [Polish] woda bieżąca
Aliases:
tray: [Polish] skrzynka na owoce; [Swedish]
water pump: [Polish] pompa; [Finnish] vesipumppu; [Swedish] vattenpump
water supply: [Polish] wodociąg; [Finnish] vedenotto, päävesijohto; [Swedish] vattentäkt, huvudvattenledning
Aliases:
watering can: [Polish] konewka
well: [Polish] studnia; [Finnish] kaivo; [Swedish] brunn
wheelbarrow: [Polish] taczka; [Finnish] kottikärryt; [Swedish] skottkärra
wire fence: [Polish] ogrodzenie druciane
2 CROP PRODUCTION
/ red / currant: [Polish] porzeczka zwyczajna; [Finnish] punaherukka; [Swedish] röd vinbär
/surface/ tilth (soil): [Polish] warstwa uprawna, warstwa orna; [Finnish] maa; [Swedish] mark
Aliases:
acid: [Polish] kwasowość
acidity: [Polish] kwasowość; [Finnish] happamuus; [Swedish] surhet
almond: [Polish] migdał; [Finnish] manteli; [Swedish] mandel
amount of fertilizer: [Polish] ilość nawozu, ilość stosowanego nawozu; [Finnish] lannoitus; [Swedish] gödselgiva
Aliases:
aphid: [Polish] mszyca; [Finnish] kirva; [Swedish] bladlöss
Aliases:
aphids: [Polish] mszyce
Aliases:
apple: [Polish] jabłko; [Finnish] omena; [Swedish] äppel
apple juice: [Polish] sok jabłkowy
apple tree: [Polish] jabłoń; [Finnish] omenapuu; [Swedish] äppelträd
application of a fertilizer (of fertilizers): [Polish] nawożenie, stosowanie nawozu sztucznego (nawozów sztucznych)
apricot: [Polish] morela; [Finnish] aprikoosi; [Swedish] aprikos
apricot tree: [Polish] morela (drzewo)
arboriculture: [Polish] uprawa drzew i roślin drzewiastych; [Finnish] puuvartisten kasvien tuotanto; [Swedish] produktion av trädartade växter
asparagus: [Polish] szparag; [Finnish] parsa; [Swedish] sparris
aubergine: [Polish] bakłażan, oberżyna, gruszka miłosna; [Finnish] munakoiso; [Swedish] aubergine, äggplanta
auction sale: [Polish] sprzedaż aukcyjna
bacterial disease: [Polish] zakażenie bakteryjne, bakterioza
bait: [Polish] przynęta, środek wabiący zaprawiony
barley: [Polish] jęczmień; [Finnish] ohra; [Swedish] korn
bean ( Vicia faba ): [Polish] bób, bobik (Vicia faba ); [Finnish] härkäpapu; [Swedish] bondböna
beetle: [Polish] żuk
beetroot: [Polish] burak ćwikłowy, burak czerwony; [Finnish] punajuuri; [Swedish] rödbeta
Aliases:
biological control: [Polish] zwalczanie biologiczne; [Finnish] biologinen kasvinsuojelu; [Swedish] biologisk bekämpning
black currant: [Polish] czarna porzeczka; [Finnish] mustaherukka; [Swedish] svart vinbär
blackberry: [Polish] jeżyna, ożyna
Aliases:
blackberry shrub: [Polish] jeżyna (krzew)
border: [Polish] rabata; [Finnish] raja; [Swedish] gräns
brewer’s barley: [Polish] jęczmień browarniany, jęczmień słodowniczy; [Finnish] mallasohra; [Swedish] maltkorn
Aliases:
broad bean (Vicia faba): [Polish] bób (Vicia faba); [Finnish] härkäpapu; [Swedish] bondböna
broccoli: [Polish] brokuł; [Finnish] parsakaali; [Swedish] broccoli
Brusseles sprouts: [Polish] brukselka, kapusta brukselska; [Finnish] ruusukaali; [Swedish] brysselkål
buckwheat: [Polish] gryka; [Finnish] tattari; [Swedish] bovete
budding knife: [Polish] okulizak; [Finnish] silmutusveitsi; [Swedish] okulerkniv
bulb growing: [Polish] uprawa cebuli (kwiatowych); [Finnish] sipulikasvien tuotanto; [Swedish] odling av lökväxter
butterfly: [Polish] motyl
cabbage / lettuce: [Polish] sałata głowista; [Finnish] valkokaali; [Swedish] vitkål
caraway: [Polish] kminek
carrot: [Polish] marchew; [Finnish] porkkana; [Swedish] morot
carrot: [Polish] marchew; [Finnish] porkkana; [Swedish] morot
case: [Polish] skrzynia, skrzynka
Aliases:
catch crop: [Polish] międzyplon; [Finnish] välikasvi; [Swedish] mellangröda
caterpillar: [Polish] gąsienica
cauliflower: [Polish] kalafior; [Finnish] kukkakaali; [Swedish] blomkål
cereals: [Polish] zboża, zboże; [Finnish] vilja; [Swedish] spannmål
Aliases:
chalk: [Polish] kreda
chalky soil: [Polish] rędzina kredowa
chemical control: [Polish] zwalczanie chemiczne; [Finnish] kemiallinen kasvinsuojelu; [Swedish] kemisk bekämpning
chemical fertilizer: [Polish] nawóz sztuczny; [Finnish] keinolannoite; [Swedish] handelsgödsel
cherry: [Polish] czereśnia; [Finnish] kirsikka; [Swedish] körsbär
cherry tree: [Polish] czereśnia (drzewo)
chick pea: [Polish] ciecierzyca
chicory: [Polish] cykoria; [Finnish] sikuri; [Swedish] cikoria
chimney: [Polish] komin
cider: [Polish] jabłecznik
citrus fruit(s): [Polish] owoc cytrusowy, cytrusy, owoce cytrusowe
clay: [Polish] glina; [Finnish] savi; [Swedish] lera
clayey: [Polish] gliniasta, ilasta
clover: [Polish] koniczyna; [Finnish] apila; [Swedish] klöver
compost heap: [Polish] kompostownik; [Finnish] komposti; [Swedish] kompost
corn salad: [Polish] roszponka, roszpunka, sałata listkowa, sałata polna
Aliases:
crate: [Polish] skrzynia listowna, skrzynia kratowa
crop failure: [Polish] nieurodzaj; [Finnish] kato; [Swedish] missväxt
crop prospects: [Polish] przewidywania wielkości zbiorów
crop rotation: [Polish] płodozmian, zmianowanie; [Finnish] kasvikierto; [Swedish] växtcirkulation
cropping plan: [Polish] plan upraw, preliminarz upraw; [Finnish] kasvinviljelysuunnitelma; [Swedish] växtodlingsplan
cucumber: [Polish] ogórek; [Finnish] kurkku; [Swedish] gurka
Aliases:
cultivator: [Polish] kultywator
cumin: [Polish] kmin (rzymski)
curly kale: [Polish] jarmuż
Aliases:
dam embankment: [Polish] tama, zapora, grobla, wał ochronny
Aliases:
deepfrozen fruit: [Polish] owoce głęboko mrożone
depth of sowing: [Polish] głębokość siewu; [Finnish] kylvösyvyys; [Swedish] sådjup
disease: [Polish] choroba; [Finnish] kasvitauti; [Swedish] växtsjukdom
diseased: [Polish] chory
drain pipe: [Polish] dren, sączek, rurka drenażowa
Aliases:
drainage: [Polish] drenaż, drenowanie, odwadnianie; [Finnish] ojitus; [Swedish] dränering
drainage canal: [Polish] kanał odwadniający; [Finnish] kuivatusoja; [Swedish] dräneringskanal
drainage ditch (canal): [Polish] rów (kanał) odwadniający
Aliases:
dried fruit: [Polish] suszone owoce
dried prune: [Polish] suszona śliwka; [Finnish] kuivattuja luumuja; [Swedish] torkade plommon
dry: [Polish] sucha
drying: [Polish] suszenie; [Finnish] kuivattaminen; [Swedish] upptorkning
dung channel cleaner: [Polish] zgarniak kanału gnojowego; [Finnish] lantaraappa; [Swedish] gödselskrapa
dung earth: [Polish] ziemia gnojowa
edging tool (iron): [Polish] obcinak krawędzi trawników
endive: [Polish] endywia, cykoria endywia
fallow: [Polish] leżący odłogiem; [Finnish] kesannoida; [Swedish] träda
farmyard manure: [Polish] obojnik, gnój, nawóz zwierzęcy; [Finnish] lanta; [Swedish] stallgödsel
Aliases:
fertile: [Polish] żyzna, urodzajna; [Finnish] viljava; [Swedish] bördig
Aliases:
Fertiliser: [Polish] nawóz; [Finnish] lannoite; [Swedish] gödselmedel
Aliases:
fertilizer distributor (spreader): [Polish] rozsiewacz nawozów (rozrzutnik)
fibre flax: [Polish] len włóknisty
field vegetable production: [Polish] warzywnictwo, uprawa warzyw, warzywnictwo polowe, polowa produkcja warzyw, uprawa warzyw gruntowych
fig: [Polish] figa
flax: [Polish] len; [Finnish] pellava; [Swedish] lin
flooding: [Polish] zalanie, zatopienie, powódź; [Finnish] tulva, tulvia; [Swedish] översvämning, översvämma
Aliases:
flower growing: [Polish] kwiaciarstwo, uprawa kwiatów i roślin ozdobnych; [Finnish] kukkatuotanto; [Swedish] blomodling
Aliases:
fly: [Polish] mucha
fodder beet: [Polish] burak pastewny; [Finnish] rehujuurikas; [Swedish] foderbeta
Aliases:
fodder – sugar beet: [Polish] burak półcukrowy
forage crops: [Polish] rośliny pastewne, rośliny paszowe; [Finnish] rehukasveja; [Swedish] foderväxter
Aliases:
fresh fruit: [Polish] świeże owoce; [Finnish] tuore hedelmä; [Swedish] färsk frukt
frog: [Polish] żaba
frost damage: [Polish] szkody mrozowe
frost-susceptible: [Polish] podatny na wymarzanie, wrażliwy na wymarzanie
fruit: [Polish] owoc; [Finnish] hedelmät; [Swedish] frukt
fruit growing: [Polish] sadownictwo, uprawa owoców; [Finnish] hedelmätuotanto; [Swedish] fruktodling
Aliases:
fruit tree: [Polish] drzewo owocowe; [Finnish] hedelmäpuu; [Swedish] fruktträd
fumigant: [Polish] fumigant, środek do odymiania
fungicide: [Polish] fungicyd, środek grzybobójczy; [Finnish] fungisiidi / kasvitautien torjunta-aine; [Swedish] fungicid / växtskyddsmedel mot växtsjukdomar
fungus disease: [Polish] choroba grzybicza
garden cress: [Polish] pieprzyca / siewna /, rzeżucha / ogrodowa /
garden hose: [Polish] wąż ogrodowy; [Finnish] kasteluletku; [Swedish] trädgårdsslang
gardener: [Polish] ogrodnik; [Finnish] puutarhuri; [Swedish] trädgårdsmästare
germination: [Polish] kiełkowanie
gherkin: [Polish] ogórek gruntowy, korniszon; [Finnish] säilöntäkurkku; [Swedish] inläggningsgurka
glasshouse: [Polish] szklarnia; [Finnish] kasvihuone; [Swedish] växthus
Aliases:
glasshouse culture: [Polish] uprawa szklarniowa, uprawa pod szkłem; [Finnish] kasvihuonetuotanto; [Swedish] växthusproduktion
glasshouse nursery: [Polish] zakład szklarniowy
globe artichoke: [Polish] karczoch, artyszok
gnat: [Polish] komar
Aliases:
gooseberry: [Polish] agrest
grafting knife: [Polish] szczepak
grape: [Polish] winogrona; [Finnish] viinirypäle; [Swedish] vindruva
grapefruit: [Polish] grejpfrut; [Finnish] greippi; [Swedish] grapefrukt
grass: [Polish] trawa; [Finnish] heinäkasvi; [Swedish] gräsväxt
gravel: [Polish] żwir; [Finnish] sora; [Swedish] grus
green bean: [Polish] zielona fasola, fasola zwykła, fasola szparagowa (Phaseolus vulgaris); [Finnish] papu; [Swedish] böna
Aliases:
green manuring: [Polish] nawożenie zielone; [Finnish] viherlannoitus; [Swedish] gröngödsling
ground water: [Polish] woda gruntowa; [Finnish] pohjavesi; [Swedish] grundvatten
ground water table (level): [Polish] zwierciadło wody gruntowej, poziom wody gruntowej
growing period: [Polish] okres wzrostu
growth: [Polish] wzrost, przyrost; [Finnish] kasvu; [Swedish] tillväxt
hare: [Polish] zając
harmful: [Polish] szkodliwy; [Finnish] vahingollinen, vaarallinen, myrkyllinen; [Swedish] skadlig, farlig, giftig
Aliases:
harrowing: [Polish] bronowanie; [Finnish] äestys; [Swedish] harvning
harvest: [Polish] żniwa; [Finnish] korjata sato; [Swedish] skörda
hay: [Polish] siano; [Finnish] heinä; [Swedish] hö
hazelnut: [Polish] orzech laskowy
healthy: [Polish] zdrowy; [Finnish] terveellinen; [Swedish] hälsosam
Aliases:
heated house: [Polish] szklarnia ogrzewana
Aliases:
heating plant: [Polish] urządzenie ogrzewcze, instalacja ogrzewcza; [Finnish] lämpökeskus; [Swedish] värmecentral
heavy: [Polish] ciężka; [Finnish] jäykkä; [Swedish] styv
hedge shears pl: [Polish] nożyce / użądzenie do przycinania żywopłotów
Aliases:
hedgehog: [Polish] jeż
hemp: [Polish] konopie
herb growing: [Polish] uprawa ziół; [Finnish] yrttituotanto; [Swedish] örtodling
hoe: [Polish] motyka, graca
hoeing: [Polish] gracowanie, motyczenie
hops: [Polish] chmiel; [Finnish] humala; [Swedish] humle
hormone weed killer: [Polish] hormonalny środek chwastobójczy
horse manure (dung): [Polish] nawóz koński
humus: [Polish] humus, próchnica; [Finnish] humus; [Swedish] humus
impervious: [Polish] nieprzepuszczalny; [Finnish] läpäisemätön; [Swedish] ogenomsläpplig
Aliases:
improvement: [Polish] ulepszanie, melioracja; [Finnish] parannus; [Swedish] förbättring
industrial potato: [Polish] ziemniak przemysłowy, ziemniak dla przeróbstwa; [Finnish] teollisuusperuna; [Swedish] industripotatis
Aliases:
infection: [Polish] infekcja, zakażenie; [Finnish] infektio, saastuma; [Swedish] infektion, angrepp
Aliases:
insect control: [Polish] zwalczanie owadów
insect damage: [Polish] szkody powodowane przez owady
insecticide: [Polish] insektycyd, środek owadobójczy
irradiation: [Polish] irradiacja, naświetlanie, napromieniowanie
irrigation: [Polish] irygacja, nawadnianie; [Finnish] kastelu; [Swedish] bevattning
irrigation: [Polish] nawadnianie; [Finnish] kastelu; [Swedish] bevattning
irrigation hose: [Polish] wąż nawadniający
Jerusalem artichoke: [Polish] bulwa, topinambur
Jerusalem artichoke: [Polish] topinambur, bulwa, słonecznik bulwiasty
kale: [Polish] kapusta pastewna
kitchen garden: [Polish] ogródek przydomowy; [Finnish] kotipuutarha; [Swedish] trädgårdsland
knapsack sprayer: [Polish] opryskiwacz plecakowy
knife: [Polish] nóż
kohlrabi: [Polish] kalarepa; [Finnish] kyssäkaali; [Swedish] kålrabbi
ladybird (Am.) ladybug: [Polish] biedronka
land: [Polish] ziemia, teren
Aliases:
lawn: [Polish] trawnik; [Finnish] nurmikko; [Swedish] gräsmatta
lawn sweep (rake): [Polish] grabie wachlarzowe, miotła sprężynowa
lemon: [Polish] cytryna; [Finnish] sitruuna; [Swedish] citron
lemon tree: [Polish] cytryna (drzewo)
lentil: [Polish] soczewica; [Finnish] kylvövirvilä, linssi; [Swedish] lins
lentil: [Polish] soczewica; [Finnish] linssi; [Swedish] lins
leveling: [Polish] wyrównywanie, niwelowanie; [Finnish] lanaus; [Swedish] sladdning
Aliases:
ley farming: [Polish] system trawopolny, gospodarka przemienna
Aliases:
light: [Polish] lekka; [Finnish] kevyt; [Swedish] lätt
lima bean: [Polish] fasola Limańska, fasola madagaskarska, fasola półksiężycowata
lime: [Polish] wapień
Aliases:
lime: [Polish] wapno; [Finnish] kalkki; [Swedish] kalk
limy: [Polish] wapienna, wapnista
liquid manure: [Polish] gnojowica; [Finnish] lietelanta; [Swedish] flytgödsel
Aliases:
litter: [Polish] ściółka; [Finnish] kuivike; [Swedish] strö
loam: [Polish] piasek gliniasty, glina piaszczysta
Aliases:
loamy: [Polish] piaszczysto-gliniasta
lock: [Polish] śluza komorowa
lucerne: [Polish] lucerna; [Finnish] sinimailanen; [Swedish] blålusern
Aliases:
lupin: [Polish] łubin; [Finnish] lupiini; [Swedish] lupin
Aliases:
main crop: [Polish] uprawa główna, plon główny ; [Finnish] pääkasvi; [Swedish] huvudgröda
maize: [Polish] kukurydza; [Finnish] maissi; [Swedish] majs
Aliases:
mandarin: [Polish] mandarynka; [Finnish] mandariini; [Swedish] mandarin
mandarin tree: [Polish] mandarynka (drzewo)
manure fork: [Polish] widły do obornika
Aliases:
manure fork: [Polish] widły do obornika, widły do gnoju
Aliases:
manure grab: [Polish] ładowacz obornika
manure heap: [Polish] hałda obornika, pryzma obornika, gnojowisko; [Finnish] lantaauma; [Swedish] gödselstack
Aliases:
manure spreader: [Polish] roztrząsacz obornika
market garden: [Polish] gospodarstwo warzywnicze; [Finnish] kauppapuutarha; [Swedish] handelsträdgård
Aliases:
market gardener: [Polish] ogrodnik, producent warzyw; [Finnish] ammatillinen puutarhatuottaja; [Swedish] professionell trädgårdsproducent
Aliases:
marl: [Polish] margiel
marrow: [Polish] cukinia; [Finnish] kesäkurpitsa; [Swedish] squash
Aliases:
marsh / soil /: [Polish] mady, gleba aluwialna, gleba napływowa
Aliases:
melon: [Polish] melon; [Finnish] melooni; [Swedish] melon
millet: [Polish] proso
mist irrigation: [Polish] zamgławianie; [Finnish] sumukastelu; [Swedish] dimbevattning
mixed fertilizers: [Polish] nawóz wielo składnikowy, nawóz sztuczny mieszany; [Finnish] seoslannoite; [Swedish] blandgödselmedel
mixture: [Polish] zawiesina
Aliases:
moist: [Polish] wilgotna; [Finnish] kostea; [Swedish] fuktig
Aliases:
moisture: [Polish] wilgotność
Aliases:
mole: [Polish] kret
mole hill: [Polish] kretowisko
mouse: [Polish] mysz, myszy
Aliases:
mulberry: [Polish] morwa
mushroom: [Polish] grzyb, pieczarka; [Finnish] herkkusieni; [Swedish] champinjon
mustard: [Polish] gorczyca; [Finnish] sinappi; [Swedish] senap
natural enemy: [Polish] wróg naturalny
nitrogen deficiency: [Polish] deficyt azotu, niedobór azotu
nitrogenous fertilizer: [Polish] nawóz azotowy; [Finnish] typpilannoite; [Swedish] kvävegödsel
oats: [Polish] owies; [Finnish] kaura; [Swedish] havre
oilseed poppy: [Polish] mak
oilseed rape: [Polish] rzepak; [Finnish] rapsi; [Swedish] raps
olive: [Polish] oliwka; [Finnish] oliivi; [Swedish] oliv
orange: [Polish] pomarańcza; [Finnish] appelsiini; [Swedish] apelsin
orange tree: [Polish] pomarańcza (drzewo)
orchard: [Polish] sad
organic manure: [Polish] nawóz organiczny; [Finnish] orgaaninen lannoite; [Swedish] organisk gödsel
overfertilizing: [Polish] przenawożenie, nadmierne nawożenie
Aliases:
parasite: [Polish] pasożyt
parasitic: [Polish] pasożytniczy
parsnip: [Polish] pasterniak
parsnip: [Polish] pasterniak
path: [Polish] ścieżka; [Finnish] käytävä; [Swedish] gång
pea: [Polish] groch
pear: [Polish] gruszka; [Finnish] päärynä; [Swedish] päron
pear tree: [Polish] grusza
peat: [Polish] torf; [Finnish] turve; [Swedish] torv
peat dust: [Polish] miał torfowy; [Finnish] turvepöly; [Swedish] torvdamm
Aliases:
peat moor: [Polish] torfowisko
peat moss litter: [Polish] ściółka torfowa
peat pot: [Polish] doniczka torfowa; [Finnish] turveruukku; [Swedish] torvkruka
peat soil: [Polish] gleba torfowa; [Finnish] turvemaa; [Swedish] torvmark
peat[[yes]] soil: [Polish] gleba torfowa, gleba bagienna
Aliases:
pest: [Polish] szkodnik, szkodnik owadzi
Aliases:
pH / value /: [Polish] / wartość / pH
phosphate fertilizer: [Polish] nawóz fosforowy; [Finnish] fosforilannoite; [Swedish] fosforgödsel
pipe drainage: [Polish] drenowanie sączkowe
pipeline: [Polish] instalacja rurowa, rurociąg
pistachio / nut /: [Polish] pistacja, orzech pistacjowy
plant / animal residues: [Polish] resztki roślinne / zwierzęce
plant protection service: [Polish] służby ochrony roślin
plant tray: [Polish] paleta do rozsady; [Finnish] taimilaatikoita; [Swedish] planlådor
planting: [Polish] sadzenie; [Finnish] istuttaminen; [Swedish] plantering
plastic foil: [Polish] folia plastikowa
ploughing: [Polish] orka; [Finnish] kyntö; [Swedish] plöjning
Aliases:
poison: [Polish] trucizna, toksyna
Aliases:
poisonous: [Polish] trujący, toksyczny
Aliases:
poor soil: [Polish] gleba niskiej jakości
potash fertilizer: [Polish] nawóz potasowy; [Finnish] kalilannoite; [Swedish] kaliumgödsel
potato: [Polish] ziemniak; [Finnish] peruna; [Swedish] potatis
potato: [Polish] ziemniak; [Finnish] peruna; [Swedish] potatis
powder: [Polish] proszek
preceding crop: [Polish] uprawa poprzedzająca, przedplon; [Finnish] esikasvi; [Swedish] förfrukt
predator / insect /: [Polish] owad drapieżny
Aliases:
preserved fruit: [Polish] owoce konserwowane, owoce puszkowane
Aliases:
pulse crops: [Polish] rośliny strączkowe; [Finnish] palkokasveja; [Swedish] baljväter
pumpkin: [Polish] dynia
Aliases:
purslane: [Polish] portulaka
rabbit: [Polish] królik
radish: [Polish] rzodkiew, rzodkiewka
raisin: [Polish] rodzynki
rake: [Polish] grabie
raspberry: [Polish] malina; [Finnish] vadelma; [Swedish] hallon
rat: [Polish] szczur
red cabbage: [Polish] kapusta czerwona
resistance: [Polish] odporność
rice: [Polish] ryż; [Finnish] riisi; [Swedish] ris
rodent: [Polish] gryzoń
rolling: [Polish] wałowanie; [Finnish] jyräys; [Swedish] vältning
rolling mat (blind): [Polish] mata zwijana
root crops: [Polish] rośliny okopowe; [Finnish] juurikaskasveja; [Swedish] rotfrukter
Aliases:
root-propagated (root-spreading) weed: [Polish] chwast rozłogowy
rot: [Polish] gnicie, butwienie, rozkład
Aliases:
row: [Polish] rząd
Aliases:
rye: [Polish] żyto; [Finnish] ruis; [Swedish] råg
sainfoin: [Polish] esparceta
salsify: [Polish] salsefia, kozibród
Aliases:
sand: [Polish] piasek; [Finnish] hiekka; [Swedish] sand
sandy: [Polish] piaszczysta
savoy cabbage: [Polish] kapusta włoska
scarlet runner: [Polish] fasola wielokwiatowa
scion: [Polish] zraz
Aliases:
scissors: [Polish] nożyce; [Finnish] sakset; [Swedish] sax
seed: [Polish] nasiona, ziarno; [Finnish] kylvösiemen; [Swedish] utsäde, frö
seed dressing (dis–infection: [Polish] zaprawianie nasion / ziarna (dezynfekcja, bejcowanie)
Aliases:
seed dressing agent: [Polish] środek do zaprawiania nasion / ziarna, środek do dezynfekcji nasion / ziarna
Aliases:
seed growing: [Polish] nasiennictwo, uprawa roślin siewnych, produkcja materiału siewnego; [Finnish] siemenviljely; [Swedish] utsädesodling
seed potato: [Polish] sadzeniak
Aliases:
seed testing: [Polish] ocena nasion, ocena materiału siewnego
seeds: [Polish] ziarno siewne; [Finnish] kylvösiemen; [Swedish] utsäde, frö
Aliases:
selective weed control: [Polish] selektywne zwalczanie chwastów
shading mat: [Polish] mata inspektowa, cieniówka
Aliases:
sheaf: [Polish] snop, wiązka
skorzonera: [Polish] skorzonera, wężymord, czarny korzeń
Aliases:
slug: [Polish] ślimak nagi
sluice: [Polish] upust, śluza
slurry pit: [Polish] dół gnojowy, gnojownik
small garden: [Polish] ogródek działkowy, działka
Aliases:
snail: [Polish] ślimak oskorupiony
soil: [Polish] gleba, grunt, grunty
Aliases:
soil fertility: [Polish] urodzajność gleby; [Finnish] maan viljavuus; [Swedish] markens bördighet
soil improvement: [Polish] wzbogacanie gleby, kondycjonowanie gleby
Aliases:
soil layer: [Polish] okład; [Finnish] maakerros; [Swedish] jordskikt
soil sample: [Polish] próbka gleby; [Finnish] maanäyte; [Swedish] jordprov
sour cherry: [Polish] wiśnia; [Finnish] hapan kirsikka (morelli); [Swedish] sura körsbär (morell)
Aliases:
sowing: [Polish] siew; [Finnish] kylvää; [Swedish] så
Aliases:
sowing distance: [Polish] szerokość międzyrzędzi, rozstawa siewu
Aliases:
sowing season: [Polish] pora siewu, okres siewu; [Finnish] kylvöaika; [Swedish] såtid
Aliases:
soya bean: [Polish] soja; [Finnish] sojapapu; [Swedish] sojaböna
Aliases:
spade: [Polish] łopata, szpadel
spading fork: [Polish] widły płaskozębne, widły amerykańskie
Aliases:
spinach: [Polish] szpinak; [Finnish] pinaatti; [Swedish] spenat
spray liquid: [Polish] płyn do oprysków
Aliases:
spring wheat: [Polish] pszenica jara; [Finnish] kevätvehnä; [Swedish] vårvete
sprinkkler irrigation: [Polish] nawadnianie deszczujące, deszczowanie; [Finnish] sadetus; [Swedish] bevattning
Aliases:
sprinkler hose: [Polish] wąż zraszający, wąż perforowany
stock feed potato: [Polish] ziemniak pastewny
Aliases:
stone: [Polish] kamień; [Finnish] kivi; [Swedish] sten
stony: [Polish] kamienista
stook: [Polish] kopa, kopka
Aliases:
strawberry: [Polish] truskawka; [Finnish] mansikka; [Swedish] jordgubbe
stubble field: [Polish] ściernisko
sugar beet: [Polish] burak cukrowy; [Finnish] sokerijuurikas; [Swedish] sockerbeta
sulphate of ammonia: [Polish] siarczan amonowy
sulphate of potash: [Polish] siarczan potasowy
sunflower: [Polish] słonecznik; [Finnish] auringonkukka; [Swedish] solros
superphosphate: [Polish] superfosforant
swamp: [Polish] bagno, moczary; [Finnish] suo, neva; [Swedish] kärr, mosse
Aliases:
swampy: [Polish] bagienna, bagnista
Aliases:
swede: [Polish] brukiew
Aliases:
sweet (red / green) pepper: [Polish] papryka (czerwona / zielona); [Finnish] punainen / vihreä pippuri; [Swedish] röd / grön peppar
sweet potato: [Polish] batat, słodki ziemniak
thinning: [Polish] przerywka, pojedynkowanie
Aliases:
tillage: [Polish] uprawa ziemi; [Finnish] maanmuokkaus; [Swedish] jordbearbetning
Aliases:
to bud: [Polish] okulizować, oczkować
to come up: [Polish] wschodzić
to cut: [Polish] ciąć, kosić
to drain: [Polish] drenować, odwadniać
to dry: [Polish] suszyć
to dust: [Polish] opylać, opylanie
Aliases:
to flood: [Polish] zalewać, zatapiać
to follow: [Polish] następować
Aliases:
to germinate: [Polish] kiełkować
to grade: [Polish] sortować, klasyfikować
Aliases:
to graft: [Polish] szczepić
to grow: [Polish] wzrastać, rosnąć
to harrow: [Polish] bronować
to harvest: [Polish] zbierać plony
to hoe: [Polish] gracować, motyczyć
to level: [Polish] wyrównywać, niwelować
to lift: [Polish] kopać / ziemniaki /
Aliases:
to lime: [Polish] nawapniać, wapnować; [Finnish] kalkita; [Swedish] kalka
to manure: [Polish] nawozić, stosować nawóz
Aliases:
to plant: [Polish] sadzić
to plough: [Polish] orać
Aliases:
to plough under (in): [Polish] przyorać
to prune: [Polish] okrzesywać, przycinać
Aliases:
to pull flax: [Polish] wyrywać len
to ridge: [Polish] obsypywać, okopywać, radlić
Aliases:
to roll: [Polish] wałować
to sow: [Polish] siać, wysiewać
Aliases:
to sow broadcast: [Polish] siać rzutowo
to sow in drills: [Polish] siać rzędowo
to spray: [Polish] opryskiwać
to spread: [Polish] rozrzucać; [Finnish] levittää; [Swedish] sprida
to sprinkle: [Polish] zraszać, zraszanie
Aliases:
to thin: [Polish] przerywać, pojedynkować
Aliases:
to till (cultivate) the soil: [Polish] uprawiać ziemię
to top / beet /: [Polish] ogławiać / buraki /
to weed: [Polish] odchwaszczać, pielić
to weed: [Polish] odchwaszczać, usuwać chwasty
Aliases:
toad: [Polish] ropucha
tomato: [Polish] pomidor; [Finnish] tomaatti; [Swedish] tomat
top dressing: [Polish] nawożenie pogłówne
town refuse: [Polish] odpadki miejskie, odpadki kuchenne
Aliases:
tray: [Polish] skrzynka na owoce; [Finnish] laatikko; [Swedish] låda
treated: [Polish] zaprawiony
tree nursery: [Polish] szkółka drzew
trench: [Polish] rów; [Finnish] #NIE DOTYCZY; [Swedish] #NIE DOTYCZY
Aliases:
trickle irrigation: [Polish] nawadnianie kroplowe
truffle: [Polish] trufla
tunnel: [Polish] tunel
turnip: [Polish] rzepa
untreated: [Polish] niezaprawiony
useful: [Polish] pożyteczny
Aliases:
vegetable garden: [Polish] ogród warzywny, warzywnik; [Finnish] vihannestarha; [Swedish] köksträdgård
Vegetables: [Polish] Warzywa; [Finnish] Kasvikset; [Swedish] Grönsaker
vetch: [Polish] wyka
virus disease: [Polish] choroba wirusowa
walnut: [Polish] orzech włoski; [Finnish] jalopähkinä; [Swedish] valnöt
walnut tree: [Polish] orzech włoski (drzewo)
ware potato: [Polish] ziemniak jadalny
waste land: [Polish] nieużytki; [Finnish] #NIE DOTYCZY; [Swedish] #NIE DOTYCZY
watering: [Polish] podlewanie; [Finnish] kastelu; [Swedish] bevattning
watering can: [Polish] konewka
weed: [Polish] chwast
weed killer: [Polish] herbicyd, środek chwastobujczy; [Finnish] rikkakasvien torjuna-aine; [Swedish] ogräsbekämpningsmedel
Aliases:
weeding: [Polish] odchwaszczanie, pielenie; [Finnish] rikkaruohon äestys; [Swedish] ogräsharvning
weeds: [Polish] chwasty
wet: [Polish] mokra
wheat: [Polish] pszenica; [Finnish] vehnä; [Swedish] vete
wheelbarrow: [Polish] taczka; [Finnish] työntökärryt; [Swedish] skottkärra
white cabbage: [Polish] kapusta biała; [Finnish] valkokaali; [Swedish] vitkål
windmill: [Polish] wiatrak
winter wheat: [Polish] pszenica ozima; [Finnish] syysvehnä; [Swedish] höstevete
witloof chicory: [Polish] cykoria; [Finnish] sikori; [Swedish] cikoria
yield: [Polish] plon; [Finnish] sato; [Swedish] skörd
2A SOIL -LAND
/surface/ tilth (soil): [Polish] warstwa uprawna, warstwa orna; [Finnish] maa; [Swedish] mark
Aliases:
acid: [Polish] kwasowość
acidity: [Polish] kwasowość; [Finnish] happamuus; [Swedish] surhet
chalk: [Polish] kreda
chalky soil: [Polish] rędzina kredowa
clay: [Polish] glina; [Finnish] savi; [Swedish] lera
clayey: [Polish] gliniasta, ilasta
dam embankment: [Polish] tama, zapora, grobla, wał ochronny
Aliases:
drain pipe: [Polish] dren, sączek, rurka drenażowa
Aliases:
drainage: [Polish] drenaż, drenowanie, odwadnianie; [Finnish] ojitus; [Swedish] dränering
drainage canal: [Polish] kanał odwadniający; [Finnish] kuivatusoja; [Swedish] dräneringskanal
drainage ditch (canal): [Polish] rów (kanał) odwadniający
Aliases:
dry: [Polish] sucha
fertile: [Polish] żyzna, urodzajna; [Finnish] viljava; [Swedish] bördig
Aliases:
flooding: [Polish] zalanie, zatopienie, powódź; [Finnish] tulva, tulvia; [Swedish] översvämning, översvämma
Aliases:
gravel: [Polish] żwir; [Finnish] sora; [Swedish] grus
ground water: [Polish] woda gruntowa; [Finnish] pohjavesi; [Swedish] grundvatten
ground water table (level): [Polish] zwierciadło wody gruntowej, poziom wody gruntowej
heavy: [Polish] ciężka; [Finnish] jäykkä; [Swedish] styv
humus: [Polish] humus, próchnica; [Finnish] humus; [Swedish] humus
impervious: [Polish] nieprzepuszczalny; [Finnish] läpäisemätön; [Swedish] ogenomsläpplig
Aliases:
improvement: [Polish] ulepszanie, melioracja; [Finnish] parannus; [Swedish] förbättring
irrigation: [Polish] irygacja, nawadnianie; [Finnish] kastelu; [Swedish] bevattning
land: [Polish] ziemia, teren
Aliases:
light: [Polish] lekka; [Finnish] kevyt; [Swedish] lätt
lime: [Polish] wapień
Aliases:
limy: [Polish] wapienna, wapnista
loam: [Polish] piasek gliniasty, glina piaszczysta
Aliases:
loamy: [Polish] piaszczysto-gliniasta
lock: [Polish] śluza komorowa
marl: [Polish] margiel
marsh / soil /: [Polish] mady, gleba aluwialna, gleba napływowa
Aliases:
moist: [Polish] wilgotna; [Finnish] kostea; [Swedish] fuktig
Aliases:
moisture: [Polish] wilgotność
Aliases:
peat: [Polish] torf; [Finnish] turve; [Swedish] torv
peat moor: [Polish] torfowisko
peat[[yes]] soil: [Polish] gleba torfowa, gleba bagienna
Aliases:
pH / value /: [Polish] / wartość / pH
pipe drainage: [Polish] drenowanie sączkowe
poor soil: [Polish] gleba niskiej jakości
sand: [Polish] piasek; [Finnish] hiekka; [Swedish] sand
sandy: [Polish] piaszczysta
sluice: [Polish] upust, śluza
soil: [Polish] gleba, grunt, grunty
Aliases:
soil fertility: [Polish] urodzajność gleby; [Finnish] maan viljavuus; [Swedish] markens bördighet
soil improvement: [Polish] wzbogacanie gleby, kondycjonowanie gleby
Aliases:
soil layer: [Polish] okład; [Finnish] maakerros; [Swedish] jordskikt
soil sample: [Polish] próbka gleby; [Finnish] maanäyte; [Swedish] jordprov
sprinkkler irrigation: [Polish] nawadnianie deszczujące, deszczowanie; [Finnish] sadetus; [Swedish] bevattning
Aliases:
stone: [Polish] kamień; [Finnish] kivi; [Swedish] sten
stony: [Polish] kamienista
swamp: [Polish] bagno, moczary; [Finnish] suo, neva; [Swedish] kärr, mosse
Aliases:
swampy: [Polish] bagienna, bagnista
Aliases:
to drain: [Polish] drenować, odwadniać
to flood: [Polish] zalewać, zatapiać
trench: [Polish] rów; [Finnish] #NIE DOTYCZY; [Swedish] #NIE DOTYCZY
Aliases:
waste land: [Polish] nieużytki; [Finnish] #NIE DOTYCZY; [Swedish] #NIE DOTYCZY
wet: [Polish] mokra
windmill: [Polish] wiatrak
2B LAND CULTIVATION
catch crop: [Polish] międzyplon; [Finnish] välikasvi; [Swedish] mellangröda
crop failure: [Polish] nieurodzaj; [Finnish] kato; [Swedish] missväxt
crop prospects: [Polish] przewidywania wielkości zbiorów
crop rotation: [Polish] płodozmian, zmianowanie; [Finnish] kasvikierto; [Swedish] växtcirkulation
cropping plan: [Polish] plan upraw, preliminarz upraw; [Finnish] kasvinviljelysuunnitelma; [Swedish] växtodlingsplan
depth of sowing: [Polish] głębokość siewu; [Finnish] kylvösyvyys; [Swedish] sådjup
drying: [Polish] suszenie; [Finnish] kuivattaminen; [Swedish] upptorkning
fallow: [Polish] leżący odłogiem; [Finnish] kesannoida; [Swedish] träda
frost damage: [Polish] szkody mrozowe
frost-susceptible: [Polish] podatny na wymarzanie, wrażliwy na wymarzanie
germination: [Polish] kiełkowanie
growing period: [Polish] okres wzrostu
growth: [Polish] wzrost, przyrost; [Finnish] kasvu; [Swedish] tillväxt
harrowing: [Polish] bronowanie; [Finnish] äestys; [Swedish] harvning
harvest: [Polish] żniwa; [Finnish] korjata sato; [Swedish] skörda
hoeing: [Polish] gracowanie, motyczenie
leveling: [Polish] wyrównywanie, niwelowanie; [Finnish] lanaus; [Swedish] sladdning
Aliases:
ley farming: [Polish] system trawopolny, gospodarka przemienna
Aliases:
main crop: [Polish] uprawa główna, plon główny ; [Finnish] pääkasvi; [Swedish] huvudgröda
planting: [Polish] sadzenie; [Finnish] istuttaminen; [Swedish] plantering
ploughing: [Polish] orka; [Finnish] kyntö; [Swedish] plöjning
Aliases:
preceding crop: [Polish] uprawa poprzedzająca, przedplon; [Finnish] esikasvi; [Swedish] förfrukt
rolling: [Polish] wałowanie; [Finnish] jyräys; [Swedish] vältning
row: [Polish] rząd
Aliases:
seed: [Polish] nasiona, ziarno; [Finnish] kylvösiemen; [Swedish] utsäde, frö
seed dressing (dis–infection: [Polish] zaprawianie nasion / ziarna (dezynfekcja, bejcowanie)
Aliases:
seed testing: [Polish] ocena nasion, ocena materiału siewnego
seeds: [Polish] ziarno siewne; [Finnish] kylvösiemen; [Swedish] utsäde, frö
Aliases:
sheaf: [Polish] snop, wiązka
sowing: [Polish] siew; [Finnish] kylvää; [Swedish] så
Aliases:
sowing distance: [Polish] szerokość międzyrzędzi, rozstawa siewu
Aliases:
sowing season: [Polish] pora siewu, okres siewu; [Finnish] kylvöaika; [Swedish] såtid
Aliases:
stook: [Polish] kopa, kopka
Aliases:
stubble field: [Polish] ściernisko
thinning: [Polish] przerywka, pojedynkowanie
Aliases:
tillage: [Polish] uprawa ziemi; [Finnish] maanmuokkaus; [Swedish] jordbearbetning
Aliases:
to come up: [Polish] wschodzić
to cut: [Polish] ciąć, kosić
to dry: [Polish] suszyć
to follow: [Polish] następować
Aliases:
to germinate: [Polish] kiełkować
to grade: [Polish] sortować, klasyfikować
Aliases:
to grow: [Polish] wzrastać, rosnąć
to harrow: [Polish] bronować
to harvest: [Polish] zbierać plony
to hoe: [Polish] gracować, motyczyć
to level: [Polish] wyrównywać, niwelować
to lift: [Polish] kopać / ziemniaki /
Aliases:
to plant: [Polish] sadzić
to plough: [Polish] orać
Aliases:
to plough under (in): [Polish] przyorać
to pull flax: [Polish] wyrywać len
to ridge: [Polish] obsypywać, okopywać, radlić
Aliases:
to roll: [Polish] wałować
to sow: [Polish] siać, wysiewać
Aliases:
to sow broadcast: [Polish] siać rzutowo
to sow in drills: [Polish] siać rzędowo
to thin: [Polish] przerywać, pojedynkować
Aliases:
to till (cultivate) the soil: [Polish] uprawiać ziemię
to top / beet /: [Polish] ogławiać / buraki /
to weed: [Polish] odchwaszczać, pielić
weeding: [Polish] odchwaszczanie, pielenie; [Finnish] rikkaruohon äestys; [Swedish] ogräsharvning
yield: [Polish] plon; [Finnish] sato; [Swedish] skörd
2C FIELDCROPS
barley: [Polish] jęczmień; [Finnish] ohra; [Swedish] korn
bean ( Vicia faba ): [Polish] bób, bobik (Vicia faba ); [Finnish] härkäpapu; [Swedish] bondböna
brewer’s barley: [Polish] jęczmień browarniany, jęczmień słodowniczy; [Finnish] mallasohra; [Swedish] maltkorn
Aliases:
buckwheat: [Polish] gryka; [Finnish] tattari; [Swedish] bovete
caraway: [Polish] kminek
carrot: [Polish] marchew; [Finnish] porkkana; [Swedish] morot
cereals: [Polish] zboża, zboże; [Finnish] vilja; [Swedish] spannmål
Aliases:
chicory: [Polish] cykoria; [Finnish] sikuri; [Swedish] cikoria
clover: [Polish] koniczyna; [Finnish] apila; [Swedish] klöver
cumin: [Polish] kmin (rzymski)
fibre flax: [Polish] len włóknisty
flax: [Polish] len; [Finnish] pellava; [Swedish] lin
fodder beet: [Polish] burak pastewny; [Finnish] rehujuurikas; [Swedish] foderbeta
Aliases:
fodder – sugar beet: [Polish] burak półcukrowy
forage crops: [Polish] rośliny pastewne, rośliny paszowe; [Finnish] rehukasveja; [Swedish] foderväxter
Aliases:
grass: [Polish] trawa; [Finnish] heinäkasvi; [Swedish] gräsväxt
hay: [Polish] siano; [Finnish] heinä; [Swedish] hö
hemp: [Polish] konopie
hops: [Polish] chmiel; [Finnish] humala; [Swedish] humle
industrial potato: [Polish] ziemniak przemysłowy, ziemniak dla przeróbstwa; [Finnish] teollisuusperuna; [Swedish] industripotatis
Aliases:
Jerusalem artichoke: [Polish] bulwa, topinambur
kale: [Polish] kapusta pastewna
lentil: [Polish] soczewica; [Finnish] kylvövirvilä, linssi; [Swedish] lins
lucerne: [Polish] lucerna; [Finnish] sinimailanen; [Swedish] blålusern
Aliases:
lupin: [Polish] łubin; [Finnish] lupiini; [Swedish] lupin
Aliases:
maize: [Polish] kukurydza; [Finnish] maissi; [Swedish] majs
Aliases:
millet: [Polish] proso
mustard: [Polish] gorczyca; [Finnish] sinappi; [Swedish] senap
oats: [Polish] owies; [Finnish] kaura; [Swedish] havre
oilseed poppy: [Polish] mak
oilseed rape: [Polish] rzepak; [Finnish] rapsi; [Swedish] raps
parsnip: [Polish] pasterniak
pea: [Polish] groch
potato: [Polish] ziemniak; [Finnish] peruna; [Swedish] potatis
pulse crops: [Polish] rośliny strączkowe; [Finnish] palkokasveja; [Swedish] baljväter
rice: [Polish] ryż; [Finnish] riisi; [Swedish] ris
root crops: [Polish] rośliny okopowe; [Finnish] juurikaskasveja; [Swedish] rotfrukter
Aliases:
rye: [Polish] żyto; [Finnish] ruis; [Swedish] råg
sainfoin: [Polish] esparceta
seed potato: [Polish] sadzeniak
Aliases:
spring wheat: [Polish] pszenica jara; [Finnish] kevätvehnä; [Swedish] vårvete
stock feed potato: [Polish] ziemniak pastewny
Aliases:
sugar beet: [Polish] burak cukrowy; [Finnish] sokerijuurikas; [Swedish] sockerbeta
sunflower: [Polish] słonecznik; [Finnish] auringonkukka; [Swedish] solros
swede: [Polish] brukiew
Aliases:
turnip: [Polish] rzepa
vetch: [Polish] wyka
ware potato: [Polish] ziemniak jadalny
wheat: [Polish] pszenica; [Finnish] vehnä; [Swedish] vete
winter wheat: [Polish] pszenica ozima; [Finnish] syysvehnä; [Swedish] höstevete
2D HORTICULTURE, MARKET GARDENING
arboriculture: [Polish] uprawa drzew i roślin drzewiastych; [Finnish] puuvartisten kasvien tuotanto; [Swedish] produktion av trädartade växter
auction sale: [Polish] sprzedaż aukcyjna
border: [Polish] rabata; [Finnish] raja; [Swedish] gräns
budding knife: [Polish] okulizak; [Finnish] silmutusveitsi; [Swedish] okulerkniv
bulb growing: [Polish] uprawa cebuli (kwiatowych); [Finnish] sipulikasvien tuotanto; [Swedish] odling av lökväxter
case: [Polish] skrzynia, skrzynka
Aliases:
chimney: [Polish] komin
crate: [Polish] skrzynia listowna, skrzynia kratowa
cultivator: [Polish] kultywator
dung earth: [Polish] ziemia gnojowa
edging tool (iron): [Polish] obcinak krawędzi trawników
field vegetable production: [Polish] warzywnictwo, uprawa warzyw, warzywnictwo polowe, polowa produkcja warzyw, uprawa warzyw gruntowych
flower growing: [Polish] kwiaciarstwo, uprawa kwiatów i roślin ozdobnych; [Finnish] kukkatuotanto; [Swedish] blomodling
Aliases:
fruit growing: [Polish] sadownictwo, uprawa owoców; [Finnish] hedelmätuotanto; [Swedish] fruktodling
Aliases:
garden hose: [Polish] wąż ogrodowy; [Finnish] kasteluletku; [Swedish] trädgårdsslang
gardener: [Polish] ogrodnik; [Finnish] puutarhuri; [Swedish] trädgårdsmästare
glasshouse: [Polish] szklarnia; [Finnish] kasvihuone; [Swedish] växthus
Aliases:
glasshouse culture: [Polish] uprawa szklarniowa, uprawa pod szkłem; [Finnish] kasvihuonetuotanto; [Swedish] växthusproduktion
glasshouse nursery: [Polish] zakład szklarniowy
grafting knife: [Polish] szczepak
heated house: [Polish] szklarnia ogrzewana
Aliases:
heating plant: [Polish] urządzenie ogrzewcze, instalacja ogrzewcza; [Finnish] lämpökeskus; [Swedish] värmecentral
hedge shears pl: [Polish] nożyce / użądzenie do przycinania żywopłotów
Aliases:
herb growing: [Polish] uprawa ziół; [Finnish] yrttituotanto; [Swedish] örtodling
hoe: [Polish] motyka, graca
irradiation: [Polish] irradiacja, naświetlanie, napromieniowanie
irrigation: [Polish] nawadnianie; [Finnish] kastelu; [Swedish] bevattning
irrigation hose: [Polish] wąż nawadniający
kitchen garden: [Polish] ogródek przydomowy; [Finnish] kotipuutarha; [Swedish] trädgårdsland
knife: [Polish] nóż
lawn: [Polish] trawnik; [Finnish] nurmikko; [Swedish] gräsmatta
lawn sweep (rake): [Polish] grabie wachlarzowe, miotła sprężynowa
manure fork: [Polish] widły do obornika
Aliases:
market garden: [Polish] gospodarstwo warzywnicze; [Finnish] kauppapuutarha; [Swedish] handelsträdgård
Aliases:
market gardener: [Polish] ogrodnik, producent warzyw; [Finnish] ammatillinen puutarhatuottaja; [Swedish] professionell trädgårdsproducent
Aliases:
mist irrigation: [Polish] zamgławianie; [Finnish] sumukastelu; [Swedish] dimbevattning
path: [Polish] ścieżka; [Finnish] käytävä; [Swedish] gång
peat dust: [Polish] miał torfowy; [Finnish] turvepöly; [Swedish] torvdamm
Aliases:
peat pot: [Polish] doniczka torfowa; [Finnish] turveruukku; [Swedish] torvkruka
peat soil: [Polish] gleba torfowa; [Finnish] turvemaa; [Swedish] torvmark
pipeline: [Polish] instalacja rurowa, rurociąg
plant tray: [Polish] paleta do rozsady; [Finnish] taimilaatikoita; [Swedish] planlådor
plastic foil: [Polish] folia plastikowa
rake: [Polish] grabie
rolling mat (blind): [Polish] mata zwijana
scion: [Polish] zraz
Aliases:
scissors: [Polish] nożyce; [Finnish] sakset; [Swedish] sax
seed growing: [Polish] nasiennictwo, uprawa roślin siewnych, produkcja materiału siewnego; [Finnish] siemenviljely; [Swedish] utsädesodling
shading mat: [Polish] mata inspektowa, cieniówka
Aliases:
small garden: [Polish] ogródek działkowy, działka
Aliases:
spade: [Polish] łopata, szpadel
spading fork: [Polish] widły płaskozębne, widły amerykańskie
Aliases:
sprinkler hose: [Polish] wąż zraszający, wąż perforowany
to bud: [Polish] okulizować, oczkować
to graft: [Polish] szczepić
to prune: [Polish] okrzesywać, przycinać
Aliases:
to sprinkle: [Polish] zraszać, zraszanie
Aliases:
tray: [Polish] skrzynka na owoce; [Finnish] laatikko; [Swedish] låda
tree nursery: [Polish] szkółka drzew
trickle irrigation: [Polish] nawadnianie kroplowe
tunnel: [Polish] tunel
vegetable garden: [Polish] ogród warzywny, warzywnik; [Finnish] vihannestarha; [Swedish] köksträdgård
watering: [Polish] podlewanie; [Finnish] kastelu; [Swedish] bevattning
watering can: [Polish] konewka
wheelbarrow: [Polish] taczka; [Finnish] työntökärryt; [Swedish] skottkärra
2E FRUITS AND VEGETABLES
/ red / currant: [Polish] porzeczka zwyczajna; [Finnish] punaherukka; [Swedish] röd vinbär
almond: [Polish] migdał; [Finnish] manteli; [Swedish] mandel
apple: [Polish] jabłko; [Finnish] omena; [Swedish] äppel
apple juice: [Polish] sok jabłkowy
apple tree: [Polish] jabłoń; [Finnish] omenapuu; [Swedish] äppelträd
apricot: [Polish] morela; [Finnish] aprikoosi; [Swedish] aprikos
apricot tree: [Polish] morela (drzewo)
asparagus: [Polish] szparag; [Finnish] parsa; [Swedish] sparris
aubergine: [Polish] bakłażan, oberżyna, gruszka miłosna; [Finnish] munakoiso; [Swedish] aubergine, äggplanta
beetroot: [Polish] burak ćwikłowy, burak czerwony; [Finnish] punajuuri; [Swedish] rödbeta
Aliases:
black currant: [Polish] czarna porzeczka; [Finnish] mustaherukka; [Swedish] svart vinbär
blackberry: [Polish] jeżyna, ożyna
Aliases:
blackberry shrub: [Polish] jeżyna (krzew)
broad bean (Vicia faba): [Polish] bób (Vicia faba); [Finnish] härkäpapu; [Swedish] bondböna
broccoli: [Polish] brokuł; [Finnish] parsakaali; [Swedish] broccoli
Brusseles sprouts: [Polish] brukselka, kapusta brukselska; [Finnish] ruusukaali; [Swedish] brysselkål
cabbage / lettuce: [Polish] sałata głowista; [Finnish] valkokaali; [Swedish] vitkål
carrot: [Polish] marchew; [Finnish] porkkana; [Swedish] morot
cauliflower: [Polish] kalafior; [Finnish] kukkakaali; [Swedish] blomkål
cherry: [Polish] czereśnia; [Finnish] kirsikka; [Swedish] körsbär
cherry tree: [Polish] czereśnia (drzewo)
chick pea: [Polish] ciecierzyca
cider: [Polish] jabłecznik
citrus fruit(s): [Polish] owoc cytrusowy, cytrusy, owoce cytrusowe
corn salad: [Polish] roszponka, roszpunka, sałata listkowa, sałata polna
Aliases:
cucumber: [Polish] ogórek; [Finnish] kurkku; [Swedish] gurka
Aliases:
curly kale: [Polish] jarmuż
Aliases:
deepfrozen fruit: [Polish] owoce głęboko mrożone
dried fruit: [Polish] suszone owoce
dried prune: [Polish] suszona śliwka; [Finnish] kuivattuja luumuja; [Swedish] torkade plommon
endive: [Polish] endywia, cykoria endywia
fig: [Polish] figa
fresh fruit: [Polish] świeże owoce; [Finnish] tuore hedelmä; [Swedish] färsk frukt
fruit: [Polish] owoc; [Finnish] hedelmät; [Swedish] frukt
fruit tree: [Polish] drzewo owocowe; [Finnish] hedelmäpuu; [Swedish] fruktträd
garden cress: [Polish] pieprzyca / siewna /, rzeżucha / ogrodowa /
gherkin: [Polish] ogórek gruntowy, korniszon; [Finnish] säilöntäkurkku; [Swedish] inläggningsgurka
globe artichoke: [Polish] karczoch, artyszok
gooseberry: [Polish] agrest
grape: [Polish] winogrona; [Finnish] viinirypäle; [Swedish] vindruva
grapefruit: [Polish] grejpfrut; [Finnish] greippi; [Swedish] grapefrukt
green bean: [Polish] zielona fasola, fasola zwykła, fasola szparagowa (Phaseolus vulgaris); [Finnish] papu; [Swedish] böna
Aliases:
hazelnut: [Polish] orzech laskowy
Jerusalem artichoke: [Polish] topinambur, bulwa, słonecznik bulwiasty
kohlrabi: [Polish] kalarepa; [Finnish] kyssäkaali; [Swedish] kålrabbi
lemon: [Polish] cytryna; [Finnish] sitruuna; [Swedish] citron
lemon tree: [Polish] cytryna (drzewo)
lentil: [Polish] soczewica; [Finnish] linssi; [Swedish] lins
lima bean: [Polish] fasola Limańska, fasola madagaskarska, fasola półksiężycowata
mandarin: [Polish] mandarynka; [Finnish] mandariini; [Swedish] mandarin
mandarin tree: [Polish] mandarynka (drzewo)
marrow: [Polish] cukinia; [Finnish] kesäkurpitsa; [Swedish] squash
Aliases:
melon: [Polish] melon; [Finnish] melooni; [Swedish] melon
mulberry: [Polish] morwa
mushroom: [Polish] grzyb, pieczarka; [Finnish] herkkusieni; [Swedish] champinjon
olive: [Polish] oliwka; [Finnish] oliivi; [Swedish] oliv
orange: [Polish] pomarańcza; [Finnish] appelsiini; [Swedish] apelsin
orange tree: [Polish] pomarańcza (drzewo)
orchard: [Polish] sad
parsnip: [Polish] pasterniak
pear: [Polish] gruszka; [Finnish] päärynä; [Swedish] päron
pear tree: [Polish] grusza
pistachio / nut /: [Polish] pistacja, orzech pistacjowy
potato: [Polish] ziemniak; [Finnish] peruna; [Swedish] potatis
preserved fruit: [Polish] owoce konserwowane, owoce puszkowane
Aliases:
pumpkin: [Polish] dynia
Aliases:
purslane: [Polish] portulaka
radish: [Polish] rzodkiew, rzodkiewka
raisin: [Polish] rodzynki
raspberry: [Polish] malina; [Finnish] vadelma; [Swedish] hallon
red cabbage: [Polish] kapusta czerwona
salsify: [Polish] salsefia, kozibród
Aliases:
savoy cabbage: [Polish] kapusta włoska
scarlet runner: [Polish] fasola wielokwiatowa
skorzonera: [Polish] skorzonera, wężymord, czarny korzeń
Aliases:
sour cherry: [Polish] wiśnia; [Finnish] hapan kirsikka (morelli); [Swedish] sura körsbär (morell)
Aliases:
soya bean: [Polish] soja; [Finnish] sojapapu; [Swedish] sojaböna
Aliases:
spinach: [Polish] szpinak; [Finnish] pinaatti; [Swedish] spenat
strawberry: [Polish] truskawka; [Finnish] mansikka; [Swedish] jordgubbe
sweet (red / green) pepper: [Polish] papryka (czerwona / zielona); [Finnish] punainen / vihreä pippuri; [Swedish] röd / grön peppar
sweet potato: [Polish] batat, słodki ziemniak
tomato: [Polish] pomidor; [Finnish] tomaatti; [Swedish] tomat
truffle: [Polish] trufla
Vegetables: [Polish] Warzywa; [Finnish] Kasvikset; [Swedish] Grönsaker
walnut: [Polish] orzech włoski; [Finnish] jalopähkinä; [Swedish] valnöt
walnut tree: [Polish] orzech włoski (drzewo)
white cabbage: [Polish] kapusta biała; [Finnish] valkokaali; [Swedish] vitkål
witloof chicory: [Polish] cykoria; [Finnish] sikori; [Swedish] cikoria
2F FERTILISERS AND FERTILISATION
amount of fertilizer: [Polish] ilość nawozu, ilość stosowanego nawozu; [Finnish] lannoitus; [Swedish] gödselgiva
Aliases:
application of a fertilizer (of fertilizers): [Polish] nawożenie, stosowanie nawozu sztucznego (nawozów sztucznych)
chemical fertilizer: [Polish] nawóz sztuczny; [Finnish] keinolannoite; [Swedish] handelsgödsel
compost heap: [Polish] kompostownik; [Finnish] komposti; [Swedish] kompost
dung channel cleaner: [Polish] zgarniak kanału gnojowego; [Finnish] lantaraappa; [Swedish] gödselskrapa
farmyard manure: [Polish] obojnik, gnój, nawóz zwierzęcy; [Finnish] lanta; [Swedish] stallgödsel
Aliases:
Fertiliser: [Polish] nawóz; [Finnish] lannoite; [Swedish] gödselmedel
Aliases:
fertilizer distributor (spreader): [Polish] rozsiewacz nawozów (rozrzutnik)
green manuring: [Polish] nawożenie zielone; [Finnish] viherlannoitus; [Swedish] gröngödsling
horse manure (dung): [Polish] nawóz koński
lime: [Polish] wapno; [Finnish] kalkki; [Swedish] kalk
liquid manure: [Polish] gnojowica; [Finnish] lietelanta; [Swedish] flytgödsel
Aliases:
litter: [Polish] ściółka; [Finnish] kuivike; [Swedish] strö
manure fork: [Polish] widły do obornika, widły do gnoju
Aliases:
manure grab: [Polish] ładowacz obornika
manure heap: [Polish] hałda obornika, pryzma obornika, gnojowisko; [Finnish] lantaauma; [Swedish] gödselstack
Aliases:
manure spreader: [Polish] roztrząsacz obornika
mixed fertilizers: [Polish] nawóz wielo składnikowy, nawóz sztuczny mieszany; [Finnish] seoslannoite; [Swedish] blandgödselmedel
nitrogen deficiency: [Polish] deficyt azotu, niedobór azotu
nitrogenous fertilizer: [Polish] nawóz azotowy; [Finnish] typpilannoite; [Swedish] kvävegödsel
organic manure: [Polish] nawóz organiczny; [Finnish] orgaaninen lannoite; [Swedish] organisk gödsel
overfertilizing: [Polish] przenawożenie, nadmierne nawożenie
Aliases:
peat moss litter: [Polish] ściółka torfowa
phosphate fertilizer: [Polish] nawóz fosforowy; [Finnish] fosforilannoite; [Swedish] fosforgödsel
plant / animal residues: [Polish] resztki roślinne / zwierzęce
potash fertilizer: [Polish] nawóz potasowy; [Finnish] kalilannoite; [Swedish] kaliumgödsel
slurry pit: [Polish] dół gnojowy, gnojownik
sulphate of ammonia: [Polish] siarczan amonowy
sulphate of potash: [Polish] siarczan potasowy
superphosphate: [Polish] superfosforant
to lime: [Polish] nawapniać, wapnować; [Finnish] kalkita; [Swedish] kalka
to manure: [Polish] nawozić, stosować nawóz
Aliases:
to spread: [Polish] rozrzucać; [Finnish] levittää; [Swedish] sprida
top dressing: [Polish] nawożenie pogłówne
town refuse: [Polish] odpadki miejskie, odpadki kuchenne
Aliases:
2G PLANT PROTECTION
aphid: [Polish] mszyca; [Finnish] kirva; [Swedish] bladlöss
Aliases:
aphids: [Polish] mszyce
Aliases:
bacterial disease: [Polish] zakażenie bakteryjne, bakterioza
bait: [Polish] przynęta, środek wabiący zaprawiony
beetle: [Polish] żuk
biological control: [Polish] zwalczanie biologiczne; [Finnish] biologinen kasvinsuojelu; [Swedish] biologisk bekämpning
butterfly: [Polish] motyl
caterpillar: [Polish] gąsienica
chemical control: [Polish] zwalczanie chemiczne; [Finnish] kemiallinen kasvinsuojelu; [Swedish] kemisk bekämpning
disease: [Polish] choroba; [Finnish] kasvitauti; [Swedish] växtsjukdom
diseased: [Polish] chory
fly: [Polish] mucha
frog: [Polish] żaba
fumigant: [Polish] fumigant, środek do odymiania
fungicide: [Polish] fungicyd, środek grzybobójczy; [Finnish] fungisiidi / kasvitautien torjunta-aine; [Swedish] fungicid / växtskyddsmedel mot växtsjukdomar
fungus disease: [Polish] choroba grzybicza
gnat: [Polish] komar
Aliases:
hare: [Polish] zając
harmful: [Polish] szkodliwy; [Finnish] vahingollinen, vaarallinen, myrkyllinen; [Swedish] skadlig, farlig, giftig
Aliases:
healthy: [Polish] zdrowy; [Finnish] terveellinen; [Swedish] hälsosam
Aliases:
hedgehog: [Polish] jeż
hormone weed killer: [Polish] hormonalny środek chwastobójczy
infection: [Polish] infekcja, zakażenie; [Finnish] infektio, saastuma; [Swedish] infektion, angrepp
Aliases:
insect control: [Polish] zwalczanie owadów
insect damage: [Polish] szkody powodowane przez owady
insecticide: [Polish] insektycyd, środek owadobójczy
knapsack sprayer: [Polish] opryskiwacz plecakowy
ladybird (Am.) ladybug: [Polish] biedronka
mixture: [Polish] zawiesina
Aliases:
mole: [Polish] kret
mole hill: [Polish] kretowisko
mouse: [Polish] mysz, myszy
Aliases:
natural enemy: [Polish] wróg naturalny
parasite: [Polish] pasożyt
parasitic: [Polish] pasożytniczy
pest: [Polish] szkodnik, szkodnik owadzi
Aliases:
plant protection service: [Polish] służby ochrony roślin
poison: [Polish] trucizna, toksyna
Aliases:
poisonous: [Polish] trujący, toksyczny
Aliases:
powder: [Polish] proszek
predator / insect /: [Polish] owad drapieżny
Aliases:
rabbit: [Polish] królik
rat: [Polish] szczur
resistance: [Polish] odporność
rodent: [Polish] gryzoń
root-propagated (root-spreading) weed: [Polish] chwast rozłogowy
rot: [Polish] gnicie, butwienie, rozkład
Aliases:
seed dressing agent: [Polish] środek do zaprawiania nasion / ziarna, środek do dezynfekcji nasion / ziarna
Aliases:
selective weed control: [Polish] selektywne zwalczanie chwastów
slug: [Polish] ślimak nagi
snail: [Polish] ślimak oskorupiony
spray liquid: [Polish] płyn do oprysków
Aliases:
to dust: [Polish] opylać, opylanie
Aliases:
to spray: [Polish] opryskiwać
to weed: [Polish] odchwaszczać, usuwać chwasty
Aliases:
toad: [Polish] ropucha
treated: [Polish] zaprawiony
untreated: [Polish] niezaprawiony
useful: [Polish] pożyteczny
Aliases:
virus disease: [Polish] choroba wirusowa
weed: [Polish] chwast
weed killer: [Polish] herbicyd, środek chwastobujczy; [Finnish] rikkakasvien torjuna-aine; [Swedish] ogräsbekämpningsmedel
Aliases:
weeds: [Polish] chwasty
3 FORESTRY
alpine stone pine: [Finnish] sembramänty; [Swedish] cembratall
annual cut: [Finnish] vuotuinen hakkuu; [Swedish] årsavverkning
ash: [Finnish] saarni; [Swedish] ask
aspen: [Finnish] haapa; [Swedish] asp
bay willow: [Finnish] halava; [Swedish] jolster
Aliases:
beech: [Finnish] pyökki; [Swedish] bok
birch: [Finnish] hieskoivu; [Swedish] glasbjörk
birch bark: [Finnish] tuohi; [Swedish] näver
birdcherry: [Finnish] tuomi; [Swedish] hägg
broad leaved woodland: [Finnish] lehtimetsä; [Swedish] lövskog
Aliases:
cable logging: [Finnish] puunkorjuu köysiradalla; [Swedish] kabeldrivning
cedar: [Finnish] seetri; [Swedish] ceder
clear cutting: [Finnish] avohakkuu; [Swedish] kalhuggning
commercial felling: [Finnish] markkinahakkuu; [Swedish] kommersiell huggning
common alder: [Finnish] tervaleppä; [Swedish] klibbal
common birch: [Finnish] rauduskoivu; [Swedish] vårtbjörk
conifer: [Finnish] havupuu; [Swedish] barrträd
Aliases:
coniferous forest: [Finnish] havupuumetsä; [Swedish] barrskog
Aliases:
containerized seedlings: [Finnish] paakkutaimi; [Swedish] täckrotsplanta
coppice forest: [Finnish] vesametsä; [Swedish] skottskog
curly birch: [Finnish] visakoivu; [Swedish] masurbjörk
deciduous tree: [Finnish] lehtipuu; [Swedish] lövträd
Aliases:
delivery price: [Finnish] hankintahinta; [Swedish] anskaffningspris
drain: [Finnish] poistuma; [Swedish] avgång, bortfall
edgning: [Finnish] särmäys; [Swedish] kantning, kanthuggning
elm: [Finnish] jalava; [Swedish] alm
energywood: [Finnish] energiapuu; [Swedish] energived
final felling: [Finnish] päätehakkuu; [Swedish] slutavverkning
fir: [Finnish] jalokuusi; [Swedish] ädelgran
forest certification: [Finnish] metsäsertifikaatti; [Swedish] skogscertifiering
forest conservation: [Finnish] metsien suojelu; [Swedish] skogsskydd
forest haulage: [Finnish] lähikuljetus; [Swedish] närtransport, lunning
forest plantation: [Finnish] istutusmetsä ; [Swedish] kulturskog
forest renewal: [Finnish] metsänuudistaminen; [Swedish] skogsförnyelse
forestry development: [Finnish] metsätalouden kehittäminen; [Swedish] utveckling av skogsbruk
forestry economics: [Finnish] metsätalous; [Swedish] skogsekonomi
forestry holding: [Finnish] metsätila; [Swedish] skogsbruksföretag
forestry legislation: [Finnish] metsälainsäädäntö; [Swedish] skogsvårdslagstiftning
forestry property: [Finnish] metsäomaisuus; [Swedish] skogsfastighet
forestry research: [Finnish] metsäntutkimus; [Swedish] skogsforskning
grade of soil fertility: [Finnish] boniteetti; [Swedish] bonitet
graft: [Finnish] varte; [Swedish] ymp
great sallow: [Finnish] raita; [Swedish] sälg
grey alder: [Finnish] harmaaleppä; [Swedish] gråal
growing stock: [Finnish] puusto; [Swedish] skogsbestånd
growth ring: [Finnish] vuosirengas; [Swedish] årsring
heartwood: [Finnish] sydänpuu; [Swedish] kärnvirke
juniper: [Finnish] kataja; [Swedish] en
knotter pulp: [Finnish] oksamassa; [Swedish] kvistmassa, rejektmassa
larch: [Finnish] lehtikuusi; [Swedish] lärk
lime: [Finnish] metsälehmus; [Swedish] skogslind
Aliases:
logging residue: [Finnish] hakkuutähde; [Swedish] hyggesrester
long-length log: [Finnish] ranka; [Swedish] axelstam
low shelterwood: [Finnish] verhopuusto; [Swedish] lågskärm
low thinning: [Finnish] alaharvennus; [Swedish] låggallring
lumber: [Finnish] sahatavara; [Swedish] sågade trävaror, virke
maple: [Finnish] vaahtera; [Swedish] lönn
market pulp: [Finnish] markkinamassa; [Swedish] avsalumassa
market stand: [Finnish] leimikko; [Swedish] stämplingspost
merchantable wood: [Finnish] ainespuu; [Swedish] gagnvirke
mountain ash: [Finnish] pihlaja; [Swedish] rönn
multiple-use forestry: [Finnish] monikäyttö; [Swedish] mångbruk
natural regeneration: [Finnish] luontainen uudistuminen; [Swedish] självföryngring
needle (of a conifer): [Finnish] havu, neulanen; [Swedish] barr
oak: [Finnish] tammi; [Swedish] ek
old windthrow: [Finnish] liekopuu; [Swedish] låga
over-bark (o.b.): [Finnish] kuoren päällä; [Swedish] på bark (p.b.)
overcut: [Finnish] hakata liikaa; [Swedish] överavverka
overwood: [Finnish] päällyspuusto; [Swedish] överbestånd
phloem: [Finnish] nila; [Swedish] bast
pine: [Finnish] mänty; [Swedish] tall
pressure treated wood: [Finnish] kyllästetty puu; [Swedish] impregnerat virke
pulpwood: [Finnish] kuitupuu; [Swedish] massaved
radiata pine: [Finnish] radiatamänty; [Swedish] radiatatall
right of public access: [Finnish] jokamiehenoikeus; [Swedish] allemansrätt
roundwood: [Finnish] raakapuu; [Swedish] råtimmer
sap wood: [Finnish] pintapuu; [Swedish] ytved, splintved
sawlog: [Finnish] sahatukki; [Swedish] sågtimmer
schaalboard: [Finnish] pintalauta; [Swedish] ytbräde
seed tree: [Finnish] siemenpuu; [Swedish] fröträd
selective felling: [Finnish] poimintahakkuu; [Swedish] plockhuggning
spruce: [Finnish] kuusi; [Swedish] gran
standing sale: [Finnish] metsänhakkuusopimus; [Swedish] köp på rot
stem: [Finnish] runko; [Swedish] stam
stumpage price: [Finnish] kantohinta; [Swedish] rotpris, stubböre
thinning: [Finnish] harvennus; [Swedish] gallring
under-bark (u.b.): [Finnish] kuoren alta; [Swedish] under bark (u.b.)
understorey: [Finnish] alikasvos; [Swedish] underbestånd, underväxt
virgin forest: [Finnish] aarnimetsä; [Swedish] urskog
wastewood: [Finnish] hukkapuu; [Swedish] spilltimmer
weathering: [Finnish] ilmoittuminen; [Swedish] vädergrånad
yew: [Finnish] pesäkuusi; [Swedish] idegran
Aliases:
4 ANIMAL HUSBANDRY
/ feed / trough: [Polish] koryto
/female/ duck: [Polish] kaczka (samica); [Finnish] naarasankka; [Swedish] ankhona
/pate de/ foie gras: [Polish] pasztet z gęsich wątróbek; [Finnish] hanhenmaksa/pasteija/; [Swedish] gåslever/pastej/
abortion: [Polish] poronienie; [Finnish] luominen; [Swedish] abort, kastning
anthrax: [Polish] wąglik; [Finnish] pernarutto; [Swedish] mjältbrand
automatic drinker: [Polish] poidło mechaniczne; [Finnish] juoma-automaatti; [Swedish] vattenautomat
bacon: [Polish] bekon; [Finnish] pekoni; [Swedish] bacon
bale: [Polish] bela
Aliases:
beckoner: [Polish] świnia bekonowa; [Finnish] pekonisika; [Swedish] slaktsvin för baconproduktion
Aliases:
beef: [Polish] wołowina; [Finnish] naudanliha; [Swedish] nötkött
beef cattle: [Polish] bydło mięsne; [Finnish] lihakarja; [Swedish] köttboskap
billy(-goat): [Polish] kozioł; [Finnish] vuohipukki, pukki; [Swedish] getabock, bock
bit: [Polish] wędzidło; [Finnish] kuolaimet; [Swedish] bett
bloat: [Polish] wzdęcie; [Finnish] puhaltuminen; [Swedish] trumsjuka
boar: [Polish] knur; [Finnish] karju; [Swedish] galt
bottled milk: [Polish] mleko butelkowane, mleko w butelkach; [Finnish] pullotettu maito; [Swedish] mjölk på flaska
breed: [Polish] rasa; [Finnish] rotu; [Swedish] ras
breeding goat: [Polish] koza zarodowa; [Finnish] siitosvuohi; [Swedish] avelsget
breeding society: [Polish] związek hodowców; [Finnish] jalostusyhdistys; [Swedish] avelsförening
bridle: [Polish] uzda; [Finnish] suitset; [Swedish] betsel
broiler: [Polish] brojler; [Finnish] broileri; [Swedish] broiler
brood: [Polish] wyląg; [Finnish] hautoa; [Swedish] ruva
brood mare: [Polish] klacz zarodowa; [Finnish] siitostamma; [Swedish] avelssto
Aliases:
brooder: [Polish] sztuczna kwoka; [Finnish] keinoemo; [Swedish] kycklingmoder
Aliases:
broody hen: [Polish] kwoka, nasiadka; [Finnish] hautova kana; [Swedish] ruvande höna, ligghöna
bucket: [Polish] kubeł; [Finnish] sanko, ämpäri; [Swedish] hink, ämbar
bucket milking plant: [Polish] dojarka mechaniczna konwiowa ; [Finnish] kannulypsykone; [Swedish] spannmjölkningsmaskin
bull: [Polish] byk; [Finnish] sonni; [Swedish] tjur
Bull calf: [Polish] byczek ; [Finnish] sonnivasikka; [Swedish] tjurkalv
bull for service: [Polish] buchaj rozpłodowy; [Finnish] astutussonni, siitossonni; [Swedish] avelstjur
bullock: [Polish] bukat; [Finnish] härkä, mulli; [Swedish] stut
butter: [Polish] masło; [Finnish] voi; [Swedish] smör
buttermilk: [Polish] maślanka; [Finnish] kirnupiimä; [Swedish] kärnmjölk
calf: [Polish] cielę; [Finnish] vasikka; [Swedish] kalv
calf pen: [Polish] boks dla cieląt; [Finnish] vasikankarsina; [Swedish] kalvbox
capon: [Polish] kapłon; [Finnish] lihotettu salvukukko; [Swedish] kapun
carbohydrates: [Polish] węglowodany
cheese: [Polish] ser; [Finnish] juusto; [Swedish] ost
cheese mould: [Polish] forma serowarska; [Finnish] juustomuotti; [Swedish] ostform
Aliases:
cheese press: [Polish] prasa serowarska; [Finnish] juustopuristin; [Swedish] ostpress
cheese vat: [Polish] wanna serowarska, kocioł serowarski; [Finnish] juustoastia; [Swedish] ostbehållare
chick: [Polish] kurczę, piskle kury; [Finnish] kananpoikanen; [Swedish] kyckling
chicken: [Polish] kura; [Finnish] kana; [Swedish] höna
Aliases:
chickens: [Polish] kury; [Finnish] kanoja; [Swedish] hönor
churn: [Polish] maselnica; [Finnish] voikirnu; [Swedish] smörkärna
clover: [Polish] koniczyna
cock: [Polish] kogut; [Finnish] kukko; [Swedish] tupp
Aliases:
cockerel: [Polish] młody kogut, kogutek; [Finnish] nuori kukko; [Swedish] ungtupp
Aliases:
cockerel chick: [Polish] kogutek (pisklę); [Finnish] kukkopoikanen; [Swedish] tuppkyckling
collecting fold: [Polish] zagroda grupowa; [Finnish] keräilytila; [Swedish] uppsamlingsfålla
colt: [Polish] źrebię, ogierek, źrebak; [Finnish] orivarsa; [Swedish] unghäst
compound (mixed) feeds: [Polish] mieszanka paszowa, mieszanka przemysłowa; [Finnish] rehuseokset; [Swedish] foderblandningar
concentrated feed: [Polish] pasza treściwa; [Finnish] väkirehustus, väkirehu; [Swedish] kraftutfodring, kraftfoder
Aliases:
condensed milk: [Polish] mleko zagęszczone, mleko skondensowane; [Finnish] tiivistetty maito; [Swedish] kondenserad mjölk
cooler: [Polish] schładzalnik; [Finnish] jäähdytin; [Swedish] kylare
cooling basin: [Polish] zbiornik do chłodzenia
cow: [Polish] krowa; [Finnish] lehmä; [Swedish] ko
cow in milk: [Polish] krowa dojna; [Finnish] lypsävä lehmä; [Swedish] mjölkande ko
cowhouse: [Polish] obora; [Finnish] navetta; [Swedish] ladugård
Aliases:
cream: [Polish] śmietana, śmietanka; [Finnish] kerma; [Swedish] grädde
cream separator: [Polish] wirówka; [Finnish] separaattori; [Swedish] separator
crop loader: [Polish] ładowacz do paszy
crude fiber: [Polish] włókno surowe
Aliases:
cubers / for feeding /: [Polish] brykiety / paszowe /, kostki paszowe
cubicle on slatted floor: [Polish] stanowisko rusztowe; [Finnish] rakolattia-karsina; [Swedish] box med spaltgolv
curd: [Polish] skrzep; [Finnish] juustomassa; [Swedish] ostmassa
curd knife: [Polish] nóż do skrzepu
dairy cattle: [Polish] bydło mleczne; [Finnish] lypsykarja; [Swedish] mjölkboskap
dairy factory: [Polish] mleczarnia; [Finnish] meijeri; [Swedish] mejeri
dairy farmer: [Polish] hodowca bydła mlecznego; [Finnish] maidontuottaja; [Swedish] mjölkproducent
dairy products: [Polish] produkty mleczarskie; [Finnish] maitotuotteet; [Swedish] mjölkprodukter
dairy utensils: [Polish] urządzenia do produkcji mleka; [Finnish] meijerivälineet; [Swedish] mejeriredskap
dam: [Polish] matka; [Finnish] emä; [Swedish] moder
day-old chick: [Polish] piskle jednodniowe, jednodniówka; [Finnish] untuvikko; [Swedish] dununge
deep litter: [Polish] ściółka głęboka; [Finnish] kuivikepohja; [Swedish] djupströbädd
defects: [Polish] wady, skazy
Aliases:
deficiency disease: [Polish] choroba niedoboru; [Finnish] puutostauti; [Swedish] bristsjukdom
dipping bath: [Polish] wanna dezynfekcjna
disease: [Polish] choroba; [Finnish] sairaus; [Swedish] sjukdom
drafting plant: [Polish] urządzenie segregujące
drake: [Polish] kaczor; [Finnish] urosankka; [Swedish] ankbonde, ankhane
draught horse: [Polish] koń pociągowy; [Finnish] työhevonen; [Swedish] arbetshäst
Aliases:
dry matter: [Polish] sucha masa; [Finnish] kuiva-aine (ka); [Swedish] torrsubstans (ts)
dual purpose cattle: [Polish] bydło mleczno-mięsne; [Finnish] lypsylihakarja; [Swedish] mjölk-gödboskap
duck: [Polish] kaczka; [Finnish] ankka; [Swedish] anka
duck farm: [Polish] ferma kaczek; [Finnish] ankkatarha; [Swedish] ankgård
duckling: [Polish] kaczę, pisklę kaczki; [Finnish] ankanpoikanen; [Swedish] ankunge, älling
dung channel cleaner: [Polish] zgarniak kanału gnojowego; [Finnish] lantaraappa; [Swedish] gödselskrapa
dung floor: [Polish] płyta gnojowa
dunging passage: [Polish] korytarz gnojowy; [Finnish] lantakäytävä; [Swedish] gödselgång
egg: [Polish] jajo, jaja; [Finnish] muna, munia; [Swedish] ägg, ägg
Aliases:
ewe: [Polish] maciorka; [Finnish] uuhi; [Swedish] tacka
farrowing pen: [Polish] kojec porodowy; [Finnish] porsistuskarsina; [Swedish] grisningsbox
fat back: [Polish] słonina; [Finnish] silava; [Swedish] fläsk
Aliases:
fat cheese: [Polish] ser tłusty
fat content: [Polish] zawartość tłuszczu; [Finnish] rasvapitoisuus; [Swedish] fetthalt
fats: [Polish] tłuszcze; [Finnish] rasvat; [Swedish] fetter
fatstock: [Polish] bydło opasowe, opasy; [Finnish] teuraseläinten kasvattaja; [Swedish] uppfödare av gödboskap
Aliases:
fatstock: [Polish] hodowla bydła opasowego; [Finnish] teuraseläinten kasvatus; [Swedish] uppfödning av gödboskap
Aliases:
fattening: [Polish] opas, tuczenie, tucz, zadawanie paszy; [Finnish] lihotus; [Swedish] gödning
Aliases:
fattening calf: [Polish] cielę opasowe ; [Finnish] juottovasikka; [Swedish] gödkalv
Aliases:
fattening feed: [Polish] pasza opasowa; [Finnish] lihotusruokinta
feed: [Polish] pasza, karma
feed ration: [Polish] dawka pokarmowa, dawka żywieniowa; [Finnish] rehuannos; [Swedish] fodergiva
feed trolley: [Polish] wózek paszowy; [Finnish] rehuvaunu; [Swedish] foderkärra
Aliases:
feeding (feed) value: [Polish] wartość pokarmowa; [Finnish] rehuarvo; [Swedish] fodervärde
feeding passage: [Polish] korytarz paszowy
Aliases:
feeding passage: [Polish] korytarz paszowy; [Finnish] ruokintakäytävä; [Swedish] utfodringsgång
feeding rack: [Polish] drabina paszowa, paśnik
filed: [Polish] pole
filly: [Polish] źrebię, klaczka, źrebica; [Finnish] tammavarsa; [Swedish] ungsto
fleece: [Polish] runo owcze
flock of goats: [Polish] stado kóz; [Finnish] vuohilauma; [Swedish] gethjord
Aliases:
flock of sheep: [Polish] stado owiec, kierdel owiec; [Finnish] lammaslauma; [Swedish] fårhjord, fårskock
foal: [Polish] źrebię; [Finnish] varsa; [Swedish] föl
folding: [Polish] zaganianie do zagrody, koszarowanie; [Finnish] kaistasyöttö; [Swedish] rationerad avbetning
food: [Polish] pożywienie, pokarm
Foot and mouth disease: [Polish] pryszczyca; [Finnish] suu-ja sorkkatauti; [Swedish] mul-och klövsjuka
Aliases:
footbath: [Polish] wanna do kąpieli kończyn; [Finnish] sorkkakylpy; [Swedish] klövbad
footrot: [Polish] zanokcica, zgnilizna racic; [Finnish] sorkkavälin ihotulehdus; [Swedish] klövspaltinflammation
free-range keeping: [Polish] hodowla zagrodowa; [Finnish] pihattokasvatus; [Swedish] uppfödning i lösdrift
fresh: [Polish] świeże; [Finnish] tuore; [Swedish] färsk
gander: [Polish] gęsior; [Finnish] uroshanhi; [Swedish] gåshanne
gelding: [Polish] wałach; [Finnish] valakka, ruuna; [Swedish] valack, kastrerad häst
gestation: [Polish] ciąża; [Finnish] tiineys; [Swedish] dräktighet
gilt: [Polish] młoda locha, loszka; [Finnish] nuori emäsika; [Swedish] gylta
Goat: [Polish] Koza; [Finnish] Vuohi; [Swedish] Get
goat breeder: [Polish] hodowca kóz; [Finnish] vuohenkasvattaja; [Swedish] getuppfödare
goat for slaughter: [Polish] koza rzeźna; [Finnish] teurasvuohi; [Swedish] slaktget
goat house: [Polish] koziarnia; [Finnish] kuttula; [Swedish] gethus
goat keeper: [Polish] koziarz; [Finnish] vuohien pitäjä; [Swedish] gethållare
goat keeping (management): [Polish] hodowla kóz; [Finnish] vuohenkasvstus; [Swedish] getuppfödning
goatherd: [Polish] pasterz kóz; [Finnish] vuohipaimen; [Swedish] getherde
goat’s cheese: [Polish] ser kozi, ser z mleka koziego; [Finnish] vuohenjuusto; [Swedish] getost
goat’s milk: [Polish] mleko kozie; [Finnish] vuohenmaito; [Swedish] getmjölk
goose: [Polish] gęś, gęsi; [Finnish] hanhi, hanhia; [Swedish] gås, gäss
Aliases:
gosling: [Polish] gąsię, pisklę gęsi; [Finnish] hanhenpoikanen; [Swedish] gässling, gåsunge
grass: [Polish] trawa; [Finnish] ruoho; [Swedish] gräs
grass tetany: [Polish] tężyczka pastwiskowa; [Finnish] laidunhalvaus, laiduntetania; [Swedish] betesförlamning
green forage (fodder): [Polish] pasza zielona, zielonka; [Finnish] vihantarehu; [Swedish] grönfoder
grey horse: [Polish] koń siwy, siwek; [Finnish] kimo; [Swedish] skimmel
grooming: [Polish] obrządzanie koni; [Finnish] hoito, puhtaanapito; [Swedish] ryktning
growers: [Polish] młody drób; [Finnish] tuottajia; [Swedish] producenter
guinea fowl: [Polish] perliczka; [Finnish] helmikana; [Swedish] pärlhöna
ham: [Polish] szynka; [Finnish] kinkku; [Swedish] skinka
hand milking: [Polish] dój ręczny; [Finnish] käsinlypsy; [Swedish] mjölkning för hand
hand-stripping: [Polish] osmykiwanie
harness: [Polish] uprząż; [Finnish] valjaat; [Swedish] seldon
hatchery: [Polish] wylęgarnia, stacja wylęgowa; [Finnish] hautomo; [Swedish] kläckeri
hatching eggs: [Polish] jaja wylęgowe; [Finnish] kuoriutuvia munia; [Swedish] ägg som kläcks
hay: [Polish] siano; [Finnish] heinä; [Swedish] hö
hay cock: [Polish] kopa siana
hay rack: [Polish] kozioł, suszak
hay rake: [Polish] grabiarka siana, zgrabiarka siana
hay stack: [Polish] stóg siana
Aliases:
hay sweep: [Polish] zgarniacz palcowy siana, grabie sprężynowe
Aliases:
haymaking: [Polish] sianokosy; [Finnish] niitto; [Swedish] slåtter
Aliases:
heifer: [Polish] jałówka; [Finnish] hieho; [Swedish] kviga
Heifer calf: [Polish] cieliczka; [Finnish] lehmävasikka; [Swedish] kokalv
herd book: [Polish] księga stadna; [Finnish] kantakirja; [Swedish] stambok
hog: [Polish] wieprz; [Finnish] sika; [Swedish] svin
Aliases:
hoof: [Polish] kopyto; [Finnish] kavioa; [Swedish] hov
horse breeder: [Polish] hodowca koni; [Finnish] hevoskasvattaja; [Swedish] hästuppfödare
horse breeding: [Polish] hodowla koni; [Finnish] hevosjalostus; [Swedish] hästavel
horse shoe: [Polish] podkowa; [Finnish] hevosenkenkä; [Swedish] hästsko
ill: [Polish] chory; [Finnish] sairas; [Swedish] sjuk
Aliases:
in cages: [Polish] w klatkach; [Finnish] häkeissä; [Swedish] i burar
in-calf: [Polish] cielna (krowa); [Finnish] tiine lehmä; [Swedish] dräktig ko
in-foal: [Polish] źrebna (klacz); [Finnish] tiine hevonen; [Swedish] dräktig häst
in-lamb: [Polish] kotna (owca); [Finnish] tiine lammas; [Swedish] dräktigt får
in-pig: [Polish] prośna (świnia); [Finnish] astutettu; [Swedish] dräktig
incubator: [Polish] inkubator, wylęgarka; [Swedish] inkubator
Aliases:
indoor feeding: [Polish] żywienie alkierzowe
kid: [Polish] koźlę; [Finnish] kili, vuona; [Swedish] killing, kid
lactation: [Polish] laktacja; [Finnish] lypsykausi, laktaatio; [Swedish] laktation
lamb: [Polish] jagnię; [Finnish] karitsa; [Swedish] lamm
laying battery: [Polish] bateria dla niosek
laying breed of duck: [Polish] rasa nieśna kaczek
laying hen: [Polish] nioska; [Finnish] muniva kana; [Swedish] värphöna
Aliases:
laying house: [Polish] kurnik dla niosek; [Finnish] munituskanala; [Swedish] värphönshus
laying nest unit: [Polish] gniazdo
ley: [Polish] pastwisko przemienne, pastwisko kwaterowe
Aliases:
liquid milk: [Polish] mleko spożywcze; [Finnish] kulutusmaito; [Swedish] konsumtionsmjölk
Aliases:
litter: [Polish] miot; [Finnish] poikue; [Swedish] kull
Aliases:
machine milking: [Polish] dój mechaniczny; [Finnish] konelypsy; [Swedish] maskinell mjölkning
mane: [Polish] grzywa; [Finnish] harja; [Swedish] man
manger: [Polish] żłób
mare: [Polish] klacz, kobyła; [Finnish] tamma; [Swedish] sto
mastitis: [Polish] zapalenie wymienia; [Finnish] utaretulehdus; [Swedish] mastit, juverinflammation
meadow: [Polish] łąka; [Finnish] niitty; [Swedish] äng
meadow fescue: [Polish] kostrzewia łąkowa
meat: [Polish] mięso; [Finnish] liha; [Swedish] kött
milk: [Polish] mleko; [Finnish] maito; [Swedish] mjölk
milk can (churn): [Polish] konew / bańka na mleko; [Finnish] maitokannu; [Swedish] mjölkkanna
milk fever: [Polish] gorączka mleczna, ; [Finnish] maitokuume; [Swedish] mjölkfeber
milk filter: [Polish] filtr do mleka; [Finnish] maitosuodatin; [Swedish] mjölkfilter
milk goat: [Polish] koza mleczna; [Finnish] maitovuohi; [Swedish] mjölkget
milk in parchment Pack(s) (in cartons): [Polish] mleko w kartonikach; [Finnish] kartonkipurkitettu maito; [Swedish] mjölk i kartongburk
milk inspection: [Polish] ocena mleka; [Finnish] maidontarkastus; [Swedish] mjölkkontroll
milk powder: [Polish] mleko w proszku, mleczny; [Finnish] maitojauhe, kuivamaito; [Swedish] mjölkpulver, torrmjölk
Aliases:
milk yield: [Polish] wydajność mleczna; [Finnish] maitotuotos; [Swedish] mjölkavkastning
milker: [Polish] dojarz; [Finnish] lypsäjä; [Swedish] mjölkare
milking: [Polish] dojenie; [Finnish] lypsy; [Swedish] mjölkning
milking machine: [Polish] dojarka mechaniczna; [Finnish] lypsykone; [Swedish] mjölkningsmaskin
milking parlour: [Polish] dojarnia, hala udojowa; [Finnish] lypsyasema; [Swedish] mjölkningsstation
Aliases:
mineral content: [Polish] zawartość związków mineralnych
moalasses: [Polish] melasa
moist: [Polish] wilgotny
Aliases:
moisture content: [Polish] wilgotność, zawartość wody
Aliases:
nanny(-goat): [Polish] koza; [Finnish] vuohi, kuttu; [Swedish] get
nutrient: [Polish] składnik odżywczy; [Finnish] ravintoaine; [Swedish] näringsämne
nutrition: [Polish] odżywianie
ornamental fowls: [Polish] ptaki ozdobne; [Finnish] koristelinnut; [Swedish] prydnadsfjäderfä
Aliases:
out-of-season lambing: [Polish] kocenie się poza sezonem; [Finnish] ympärivuotinen karitsointi; [Swedish] åretruntlamning
outdoor keeping: [Polish] chów wybiegowy; [Finnish] ulkokasvatus; [Swedish] uppfödning utomhus
overgrazing: [Polish] nadmierne spasienie, przepasienie pastwiska
pail: [Polish] wiadro; [Finnish] sanko, ämpäri; [Swedish] hink, ämbar, spann
pasture: [Polish] pastwisko
Aliases:
pasture feeding: [Polish] żywienie pastwiskowe; [Finnish] laidunruokinta; [Swedish] betesutfodring
pasture plant: [Polish] roślina łakowa, roślina zielona; [Finnish] nurmikasvi; [Swedish] vallväxt
Aliases:
pedigree: [Polish] rodowód; [Finnish] sukutaulu; [Swedish] stamtavla
pelleted feed: [Polish] pelletes pasza granulowana, granulat paszowy
performance: [Polish] wydajność
permanent grassland (pasture: [Polish] pastwisko trwałe, łąka trwała; [Finnish] pysyvä laidun; [Swedish] permanent bete
Aliases:
pig feeder: [Polish] hodowca świń, hodowca trzody chlewnej; [Finnish] siankasvattaja; [Swedish] svinuppfödare
Aliases:
pig feeding: [Polish] tucz świń, tucz trzody chlewnej; [Finnish] siankasvatus; [Swedish] svinuppfödning
Aliases:
pig forming: [Polish] hodowca świń, hodowca trzody chlewnej; [Finnish] sikojen pito; [Swedish] svinhållning
Aliases:
Pig house: [Polish] chlewnia; [Finnish] sikala, sikolätti; [Swedish] svinstall, svinhus, svinstia
Aliases:
pigeon and hen pigeon: [Polish] gołąb i gołębica
pigmeat: [Polish] świnina, wieprzowina; [Finnish] sianliha; [Swedish] svinkött
Aliases:
pipeline milking plant: [Polish] dojarka mechaniczna przewodowa; [Finnish] putkilypsylaitteisto; [Swedish] rörmjölkningsanläggning
plant: [Polish] aparat wylęgowy
poisoning: [Polish] zatrucie; [Finnish] myrkytys; [Swedish] förgiftning
porker: [Polish] świnia mięsna; [Finnish] lihasika; [Swedish] gödsvin
poultry farm: [Polish] ferma drobiu; [Finnish] kanafarmi; [Swedish] hönsfarm
poultry house: [Polish] kurnik; [Finnish] kanala; [Swedish] hönshus
poultry keeper (farmer): [Polish] hodowca drobiu; [Finnish] siipikarjankasvattaja; [Swedish] fjäderfäuppfödare
poultry keeping (farming management): [Polish] hodowla drobiu; [Finnish] siipikarjankasvatus; [Swedish] fjäderfäuppfödning
prewilted silage: [Polish] sianokiszonka; [Finnish] esikuivattu säilörehu; [Swedish] förtorkat ensilage
Protein content: [Polish] Zawartość białka; [Finnish] valkuaispitoisuus; [Swedish] proteinhalt
protein feed (concentrate): [Polish] pasza białkowa, koncentrat białkowy; [Finnish] valkuaisrehu; [Swedish] proteinfoder
pullet: [Polish] kura młódka, kurka; [Finnish] nuorikko; [Swedish] unghöna
pullet chick: [Polish] kurka (pisklę); [Finnish] kananpoikanen; [Swedish] hönskyckling
pullet rearing on free range: [Polish] chów wolnowybiegowy młodych kur; [Finnish] nuorikkokasvatus/ lattiakanalassa; [Swedish] uppfödning av unghöns /som går fria
pump: [Polish] pompa; [Finnish] pumppu; [Swedish] pump
race horse: [Polish] koń wyścigowy; [Finnish] kilpahevonen; [Swedish] kapplöpningshäst
ram: [Polish] baran; [Finnish] pässi; [Swedish] bagge
rate of stocking: [Polish] obsada pastwiska
raw milk: [Polish] mleko surowe; [Finnish] raakamaito; [Swedish] råmjölk
rearing feed: [Polish] pasza dla młodych zwierząt (stosowana przy wychowie)
Aliases:
rearing house: [Polish] wychowalnia; [Finnish] kasvattamo; [Swedish] uppfödningshall
rearing pen: [Polish] kojec do wychowu prosiąt; [Finnish] kasvatuskarsina; [Swedish] uppfödningsbox
rein: [Polish] lejce, wodze, cugle; [Finnish] ohjakset; [Swedish] tygel
rennet: [Polish] podpuszczka; [Finnish] juoksete; [Swedish] löpe
riding horse: [Polish] koń wierzchowy, wierzchowiec; [Finnish] ratsastushevonen; [Swedish] ridhäst
Aliases:
rind: [Polish] skórka; [Finnish] (juuston)kuori; [Swedish] (ost)kant
rough cocksfoot: [Polish] kupkówka pospolita
Aliases:
rough grazing: [Polish] pastwisko naturalne; [Finnish] luonnonlaidun; [Swedish] naturbete
roughage: [Polish] pasza objętościowa; [Finnish] karkearehu; [Swedish] grovfoder
rye grass: [Polish] rajgras, życica
saddle: [Polish] siodło; [Finnish] satula; [Swedish] sadel
sausage: [Polish] kiełbasa; [Finnish] makkara; [Swedish] korv
scour(s) / of calves /: [Polish] zakaźna biegunka /cieląt/; [Finnish] vasikkaripuli; [Swedish] kalvdiarré
self -feeding: [Polish] żywienie samoobsługowe, samożywienie
sheep breeder: [Polish] hodowca owiec; [Finnish] lampaiden kasvattaja; [Swedish] fåruppfödare
sheep dog: [Polish] owczarek; [Finnish] lammaskoira; [Swedish] fårhund
sheep farmer: [Polish] owczarz; [Finnish] lammasfarmari; [Swedish] fårfarmare
sheep fold: [Polish] zagroda dla owiec, koszar; [Finnish] lammasaitaus; [Swedish] fårfålla
Aliases:
sheep meat: [Polish] baranina, skopowina; [Finnish] lampaanliha; [Swedish] fårkött
Aliases:
sheep shearing: [Polish] strzyża, strzyżenie owiec; [Finnish] lampaiden keritseminen; [Swedish] fårklippning
Aliases:
sheep shears: [Polish] nożyce do strzyżenia owiec; [Finnish] lampaankeritsimet; [Swedish] fårsax
shell: [Polish] skorupka; [Finnish] kuori; [Swedish] skal
shepherd: [Polish] pasterz owiec; [Finnish] paimen; [Swedish] herde
shoeing smith: [Polish] kowal; [Finnish] kengittäjä; [Swedish] hovslagare
Aliases:
silage: [Polish] kiszonka; [Finnish] säilörehu; [Swedish] ensilage
sire: [Polish] ojciec; [Finnish] isä; [Swedish] fader
skimmed milk: [Polish] mleko odtłuszczone, mleko chude; [Finnish] kuorittu maito; [Swedish] skummjölk
Aliases:
slatted floor: [Polish] podłoga szczelinowa; [Finnish] rakolattia; [Swedish] spaltgolv
slaughter house: [Polish] rzeźnia; [Finnish] teurastamo; [Swedish] slakteri
slaughter value: [Polish] wartość poubojowa; [Finnish] teurastusarvo; [Swedish] slaktvärde
slop feed: [Polish] pasza wilgotna, pasza półpłynna
Aliases:
smooth – stalked meadow grass: [Polish] wiechlina łąkowa
Aliases:
sodium: [Polish] sód
sow: [Polish] locha, maciora; [Finnish] emakko; [Swedish] sugga
stallion: [Polish] ogier; [Finnish] ori; [Swedish] hingst
starch content: [Polish] zawartość skrobi
steer: [Polish] wolec; [Finnish] nuori härkä; [Swedish] ungtjur
steer for fattening: [Polish] wolec opasowy
stirrup: [Polish] strzemię; [Finnish] jalustin; [Swedish] stigbygel
stock boar: [Polish] knur rozpłodnik; [Finnish] siitoskarju; [Swedish] avelsgalt
Aliases:
stock breeder: [Polish] hodowca bydła; [Finnish] karjankasvattaja; [Swedish] kreatursuppfödare
Store /pig /: [Polish] warchlak; [Finnish] vieroitettu porsas; [Swedish] avvand smågris
Aliases:
strip grazing: [Polish] wypas kwaterowy, wypas ograniczony
Aliases:
stripping / by hand /: [Polish] dodajanie / ręczne; [Finnish] jälkilypsy käsin; [Swedish] eftermjölkning för hand
stud: [Polish] stadnina; [Finnish] siitosori; [Swedish] avelshingst
stud book: [Polish] księga stajni; [Finnish] kantakirja; [Swedish] stambok
supplementary feed: [Polish] pasza uzupełniająca, pasza dodatkowa; [Finnish] lisärehustus, lisärehu; [Swedish] tillskottsutfodring, tillskottsfoder
Aliases:
table breed of duck: [Polish] rasa mięsna kaczek
thoroughbred / horse/: [Polish] koń czystej krwi; [Finnish] täysiverinen; [Swedish] fullblod
tie-up cowhouse: [Polish] obora uwięziowa, stanowiska uwięziowe; [Finnish] parsinavetta; [Swedish] båsladugård
Aliases:
timothy: [Polish] tymotka łąkowa
tinned (canned) milk: [Polish] mleko puszkowane, mleko w puszkach; [Finnish] säilykepurkitettu maito; [Swedish] mjölk i konservburk
to breed: [Polish] hodować; [Finnish] kasvattaa; [Swedish] föda upp
to calve down: [Polish] cielić się, ocielić się ; [Finnish] poikia; [Swedish] kalva
Aliases:
to candle: [Polish] prześwietlać; [Finnish] läpivalaista; [Swedish] genomlysa
to canter: [Polish] cwałować, galopować; [Finnish] laukata; [Swedish] galoppera
Aliases:
to chop: [Polish] ciąć na sieczkę
to churn: [Polish] zmaślać; [Finnish] kirnuta; [Swedish] kärna
to clean out: [Polish] usuwać obornik; [Finnish] lannanpoisto; [Swedish] utgödsla
Aliases:
to count: [Polish] liczyć, liczenie; [Finnish] laskea; [Swedish] räkna
Aliases:
to curry(-comb): [Polish] czesać zgrzebłem; [Finnish] hoitaa, sukia; [Swedish] rykta
to dock: [Polish] kurtyzować, kurtyzowanie; [Finnish] typistää häntiä; [Swedish] kupera svansar
Aliases:
to dry: [Polish] suszyć
to empty: [Polish] opróżniać; [Finnish] tyhjentää; [Swedish] tömma
to ensile: [Polish] silosować, zakiszać; [Finnish] valmistaa säilörehua; [Swedish] ensilera
Aliases:
to farrow: [Polish] prosić się, oprosić się; [Finnish] porsia; [Swedish] grisa
to fatten: [Polish] tuczyć, zadawać paszę; [Finnish] lihottaa; [Swedish] göda
Aliases:
to fatten: [Polish] tuczyć; [Finnish] lihottaa; [Swedish] göda
to feed: [Polish] karmić, zadawać paszę
to feed: [Polish] zadawać paszę, tuczyć; [Finnish] ruokkia, lihottaa; [Swedish] utfodra, göda
Aliases:
to foal: [Polish] źrebić się, oźrebić się; [Finnish] varsoa; [Swedish] föla
to grade: [Polish] sortować; [Finnish] lajitella; [Swedish] sortera
Aliases:
to graze: [Polish] paść, wypasać; [Finnish] laiduntaa; [Swedish] beta
Aliases:
to graze / on: [Polish] spasać (łąkę)
Aliases:
to harness: [Polish] zaprzęgać; [Finnish] valjastaa; [Swedish] sela på, spänna för
to hatch: [Polish] wylęgać, wysiadywać jaja
Aliases:
to inseminate artificially: [Polish] sztucznie inseminować; [Finnish] keinosiementää; [Swedish] inseminera artificiellt
to kill: [Polish] prowadzić ubój; [Finnish] teurastaa; [Swedish] slakta
Aliases:
to knead: [Polish] wygniatać; [Finnish] vaivata; [Swedish] knåda
to lamb: [Polish] kocić się; [Finnish] karitsoida; [Swedish] lamma
to lay eggs: [Polish] składać jaja; [Finnish] munia; [Swedish] värpa ägg
to load: [Polish] ładować, załadować
to mark: [Polish] znakować, znakowanie; [Finnish] merkitä; [Swedish] märka
Aliases:
to milk: [Polish] doić; [Finnish] lypsää; [Swedish] mjölka
to mow: [Polish] kosić
Aliases:
to pack: [Polish] pakować; [Finnish] pakata; [Swedish] packa
to salt: [Polish] solić; [Finnish] suolata; [Swedish] salta
to separate: [Polish] wirować, oddzielać; [Finnish] separoida; [Swedish] separera
to service: [Polish] kryć; [Finnish] astuttaa; [Swedish] betäcka
Aliases:
to shear: [Polish] strzyc; [Finnish] keritä; [Swedish] klippa
Aliases:
to shoe: [Polish] podkuwać, podkuć; [Finnish] kengittää; [Swedish] sko
to skim: [Polish] odtłuszczać; [Finnish] kuoria; [Swedish] skumma
to train: [Polish] ujeżdżać; [Finnish] kouluttaa; [Swedish] dressera
Aliases:
to trot: [Polish] kłusować; [Finnish] ravata; [Swedish] trava
to tup: [Polish] kryć, stanowić; [Finnish] astua, astuttaa; [Swedish] betäcka
to unload: [Polish] wyładować, rozładować
to wash: [Polish] myć, czyścić; [Finnish] pestä, puhdistaa; [Swedish] tvätta, rengöra
Aliases:
to wean: [Polish] odsadzać, odstawiać; [Finnish] vieroittaa; [Swedish] avvänja
to weigh: [Polish] ważyć; [Finnish] punnita; [Swedish] väga
tuberculosis: [Polish] gruźlica, TBC; [Finnish] tuberkuloosi; [Swedish] tuberkulos
Aliases:
tupping time: [Polish] czas krycia, sezon kryć; [Finnish] astutusaika; [Swedish] betäckningstid
turkey: [Polish] indyk; [Finnish] kalkkuna; [Swedish] kalkon
turkey cock (rooster): [Polish] indor; [Finnish] kalkkunakukko; [Swedish] kalkontupp
turkey hen: [Polish] indyczka; [Finnish] kalkkunakana; [Swedish] kalkonhöna
turkey poult: [Polish] indyczę, pisklę indyka; [Finnish] kalkkunan poikanen; [Swedish] kalkonkyckling
udder: [Polish] wymię; [Finnish] utare; [Swedish] juver
Aliases:
udder cleaning: [Polish] mycie wymion; [Finnish] utareen puhdistus; [Swedish] rengöring av juvret
udder stimulation: [Polish] Stymulacja wymion, masaż wymion; [Finnish] utareen stimulointi; [Swedish] stimulering av juver
urea: [Polish] mocznik, karbamid
veal: [Polish] cielęcina; [Finnish] vasikanliha; [Swedish] kalvkött
warble fly: [Polish] giez bydlęcy, larwa gza bydlęcego; [Finnish] nautakiiliäinen; [Swedish] nötstyng
Aliases:
wet: [Polish] mokry
wether: [Polish] skop; [Finnish] salvopässi; [Swedish] hammel, kastrerad bagge
whey: [Polish] serwatka; [Finnish] hera; [Swedish] vassla
whip: [Polish] bat, bicz; [Finnish] ruoska; [Swedish] piska
white of egg: [Polish] białko; [Finnish] valkuainen; [Swedish] äggvita
white scour: [Polish] biała biegunka / cieląt/; [Finnish] vasikkaripuli; [Swedish] kalvdiarré
whole milk: [Polish] mleko pełne; [Finnish] täysmaito; [Swedish] helmjölk
wool: [Polish] wełna; [Finnish] villa; [Swedish] ull
wound: [Polish] rana skaleczenie; [Finnish] haava, vamma; [Swedish] sår, skada
Aliases:
yard and parlour: [Polish] obora wolnostanowiskowa; [Finnish] pihattokasvatus; [Swedish] lösdrift
Aliases:
Yog(H)ourt: [Polish] jogurt; [Finnish] jogurtti; [Swedish] yoghurt
Aliases:
yolk: [Polish] żółtko; [Finnish] keltuainen; [Swedish] äggula
young pig: [Polish] prosię; [Finnish] pikkuporsas; [Swedish] smågris
Aliases:
4A FEEDING
/ feed / trough: [Polish] koryto
bale: [Polish] bela
Aliases:
carbohydrates: [Polish] węglowodany
clover: [Polish] koniczyna
compound (mixed) feeds: [Polish] mieszanka paszowa, mieszanka przemysłowa; [Finnish] rehuseokset; [Swedish] foderblandningar
concentrated feed: [Polish] pasza treściwa; [Finnish] väkirehustus, väkirehu; [Swedish] kraftutfodring, kraftfoder
Aliases:
crop loader: [Polish] ładowacz do paszy
crude fiber: [Polish] włókno surowe
Aliases:
cubers / for feeding /: [Polish] brykiety / paszowe /, kostki paszowe
dry matter: [Polish] sucha masa; [Finnish] kuiva-aine (ka); [Swedish] torrsubstans (ts)
fats: [Polish] tłuszcze; [Finnish] rasvat; [Swedish] fetter
fattening: [Polish] opas, tuczenie, tucz, zadawanie paszy; [Finnish] lihotus; [Swedish] gödning
Aliases:
fattening feed: [Polish] pasza opasowa; [Finnish] lihotusruokinta
feed: [Polish] pasza, karma
feed ration: [Polish] dawka pokarmowa, dawka żywieniowa; [Finnish] rehuannos; [Swedish] fodergiva
feed trolley: [Polish] wózek paszowy; [Finnish] rehuvaunu; [Swedish] foderkärra
Aliases:
feeding (feed) value: [Polish] wartość pokarmowa; [Finnish] rehuarvo; [Swedish] fodervärde
feeding passage: [Polish] korytarz paszowy
Aliases:
feeding rack: [Polish] drabina paszowa, paśnik
filed: [Polish] pole
food: [Polish] pożywienie, pokarm
grass: [Polish] trawa; [Finnish] ruoho; [Swedish] gräs
green forage (fodder): [Polish] pasza zielona, zielonka; [Finnish] vihantarehu; [Swedish] grönfoder
hay: [Polish] siano; [Finnish] heinä; [Swedish] hö
hay cock: [Polish] kopa siana
hay rack: [Polish] kozioł, suszak
hay rake: [Polish] grabiarka siana, zgrabiarka siana
hay stack: [Polish] stóg siana
Aliases:
hay sweep: [Polish] zgarniacz palcowy siana, grabie sprężynowe
Aliases:
haymaking: [Polish] sianokosy; [Finnish] niitto; [Swedish] slåtter
Aliases:
indoor feeding: [Polish] żywienie alkierzowe
ley: [Polish] pastwisko przemienne, pastwisko kwaterowe
Aliases:
manger: [Polish] żłób
meadow: [Polish] łąka; [Finnish] niitty; [Swedish] äng
meadow fescue: [Polish] kostrzewia łąkowa
mineral content: [Polish] zawartość związków mineralnych
moalasses: [Polish] melasa
moist: [Polish] wilgotny
Aliases:
moisture content: [Polish] wilgotność, zawartość wody
Aliases:
nutrient: [Polish] składnik odżywczy; [Finnish] ravintoaine; [Swedish] näringsämne
nutrition: [Polish] odżywianie
overgrazing: [Polish] nadmierne spasienie, przepasienie pastwiska
pasture: [Polish] pastwisko
Aliases:
pasture feeding: [Polish] żywienie pastwiskowe; [Finnish] laidunruokinta; [Swedish] betesutfodring
pasture plant: [Polish] roślina łakowa, roślina zielona; [Finnish] nurmikasvi; [Swedish] vallväxt
Aliases:
pelleted feed: [Polish] pelletes pasza granulowana, granulat paszowy
permanent grassland (pasture: [Polish] pastwisko trwałe, łąka trwała; [Finnish] pysyvä laidun; [Swedish] permanent bete
Aliases:
prewilted silage: [Polish] sianokiszonka; [Finnish] esikuivattu säilörehu; [Swedish] förtorkat ensilage
protein feed (concentrate): [Polish] pasza białkowa, koncentrat białkowy; [Finnish] valkuaisrehu; [Swedish] proteinfoder
rate of stocking: [Polish] obsada pastwiska
rearing feed: [Polish] pasza dla młodych zwierząt (stosowana przy wychowie)
Aliases:
rough cocksfoot: [Polish] kupkówka pospolita
Aliases:
rough grazing: [Polish] pastwisko naturalne; [Finnish] luonnonlaidun; [Swedish] naturbete
roughage: [Polish] pasza objętościowa; [Finnish] karkearehu; [Swedish] grovfoder
rye grass: [Polish] rajgras, życica
self -feeding: [Polish] żywienie samoobsługowe, samożywienie
silage: [Polish] kiszonka; [Finnish] säilörehu; [Swedish] ensilage
slop feed: [Polish] pasza wilgotna, pasza półpłynna
Aliases:
smooth – stalked meadow grass: [Polish] wiechlina łąkowa
Aliases:
sodium: [Polish] sód
starch content: [Polish] zawartość skrobi
strip grazing: [Polish] wypas kwaterowy, wypas ograniczony
Aliases:
supplementary feed: [Polish] pasza uzupełniająca, pasza dodatkowa; [Finnish] lisärehustus, lisärehu; [Swedish] tillskottsutfodring, tillskottsfoder
Aliases:
timothy: [Polish] tymotka łąkowa
to chop: [Polish] ciąć na sieczkę
to dry: [Polish] suszyć
to ensile: [Polish] silosować, zakiszać; [Finnish] valmistaa säilörehua; [Swedish] ensilera
Aliases:
to fatten: [Polish] tuczyć, zadawać paszę; [Finnish] lihottaa; [Swedish] göda
Aliases:
to feed: [Polish] karmić, zadawać paszę
to graze: [Polish] paść, wypasać; [Finnish] laiduntaa; [Swedish] beta
Aliases:
to graze / on: [Polish] spasać (łąkę)
Aliases:
to load: [Polish] ładować, załadować
to mow: [Polish] kosić
Aliases:
to unload: [Polish] wyładować, rozładować
urea: [Polish] mocznik, karbamid
wet: [Polish] mokry
4B CATTLE
abortion: [Polish] poronienie; [Finnish] luominen; [Swedish] abort, kastning
anthrax: [Polish] wąglik; [Finnish] pernarutto; [Swedish] mjältbrand
automatic drinker: [Polish] poidło mechaniczne; [Finnish] juoma-automaatti; [Swedish] vattenautomat
beef: [Polish] wołowina; [Finnish] naudanliha; [Swedish] nötkött
beef cattle: [Polish] bydło mięsne; [Finnish] lihakarja; [Swedish] köttboskap
bloat: [Polish] wzdęcie; [Finnish] puhaltuminen; [Swedish] trumsjuka
bottled milk: [Polish] mleko butelkowane, mleko w butelkach; [Finnish] pullotettu maito; [Swedish] mjölk på flaska
breed: [Polish] rasa; [Finnish] rotu; [Swedish] ras
breeding society: [Polish] związek hodowców; [Finnish] jalostusyhdistys; [Swedish] avelsförening
bucket: [Polish] kubeł; [Finnish] sanko, ämpäri; [Swedish] hink, ämbar
bucket milking plant: [Polish] dojarka mechaniczna konwiowa ; [Finnish] kannulypsykone; [Swedish] spannmjölkningsmaskin
bull: [Polish] byk; [Finnish] sonni; [Swedish] tjur
Bull calf: [Polish] byczek ; [Finnish] sonnivasikka; [Swedish] tjurkalv
bull for service: [Polish] buchaj rozpłodowy; [Finnish] astutussonni, siitossonni; [Swedish] avelstjur
bullock: [Polish] bukat; [Finnish] härkä, mulli; [Swedish] stut
butter: [Polish] masło; [Finnish] voi; [Swedish] smör
buttermilk: [Polish] maślanka; [Finnish] kirnupiimä; [Swedish] kärnmjölk
calf: [Polish] cielę; [Finnish] vasikka; [Swedish] kalv
calf pen: [Polish] boks dla cieląt; [Finnish] vasikankarsina; [Swedish] kalvbox
cheese: [Polish] ser; [Finnish] juusto; [Swedish] ost
cheese mould: [Polish] forma serowarska; [Finnish] juustomuotti; [Swedish] ostform
Aliases:
cheese press: [Polish] prasa serowarska; [Finnish] juustopuristin; [Swedish] ostpress
cheese vat: [Polish] wanna serowarska, kocioł serowarski; [Finnish] juustoastia; [Swedish] ostbehållare
churn: [Polish] maselnica; [Finnish] voikirnu; [Swedish] smörkärna
condensed milk: [Polish] mleko zagęszczone, mleko skondensowane; [Finnish] tiivistetty maito; [Swedish] kondenserad mjölk
cooler: [Polish] schładzalnik; [Finnish] jäähdytin; [Swedish] kylare
cooling basin: [Polish] zbiornik do chłodzenia
cow: [Polish] krowa; [Finnish] lehmä; [Swedish] ko
cow in milk: [Polish] krowa dojna; [Finnish] lypsävä lehmä; [Swedish] mjölkande ko
cowhouse: [Polish] obora; [Finnish] navetta; [Swedish] ladugård
Aliases:
cream: [Polish] śmietana, śmietanka; [Finnish] kerma; [Swedish] grädde
cream separator: [Polish] wirówka; [Finnish] separaattori; [Swedish] separator
cubicle on slatted floor: [Polish] stanowisko rusztowe; [Finnish] rakolattia-karsina; [Swedish] box med spaltgolv
curd: [Polish] skrzep; [Finnish] juustomassa; [Swedish] ostmassa
curd knife: [Polish] nóż do skrzepu
dairy cattle: [Polish] bydło mleczne; [Finnish] lypsykarja; [Swedish] mjölkboskap
dairy factory: [Polish] mleczarnia; [Finnish] meijeri; [Swedish] mejeri
dairy farmer: [Polish] hodowca bydła mlecznego; [Finnish] maidontuottaja; [Swedish] mjölkproducent
dairy products: [Polish] produkty mleczarskie; [Finnish] maitotuotteet; [Swedish] mjölkprodukter
dairy utensils: [Polish] urządzenia do produkcji mleka; [Finnish] meijerivälineet; [Swedish] mejeriredskap
dam: [Polish] matka; [Finnish] emä; [Swedish] moder
defects: [Polish] wady, skazy
Aliases:
deficiency disease: [Polish] choroba niedoboru; [Finnish] puutostauti; [Swedish] bristsjukdom
disease: [Polish] choroba; [Finnish] sairaus; [Swedish] sjukdom
dual purpose cattle: [Polish] bydło mleczno-mięsne; [Finnish] lypsylihakarja; [Swedish] mjölk-gödboskap
dung channel cleaner: [Polish] zgarniak kanału gnojowego; [Finnish] lantaraappa; [Swedish] gödselskrapa
dunging passage: [Polish] korytarz gnojowy; [Finnish] lantakäytävä; [Swedish] gödselgång
fat cheese: [Polish] ser tłusty
fat content: [Polish] zawartość tłuszczu; [Finnish] rasvapitoisuus; [Swedish] fetthalt
fatstock: [Polish] bydło opasowe, opasy; [Finnish] teuraseläinten kasvattaja; [Swedish] uppfödare av gödboskap
Aliases:
fatstock: [Polish] hodowla bydła opasowego; [Finnish] teuraseläinten kasvatus; [Swedish] uppfödning av gödboskap
Aliases:
fattening calf: [Polish] cielę opasowe ; [Finnish] juottovasikka; [Swedish] gödkalv
Aliases:
Foot and mouth disease: [Polish] pryszczyca; [Finnish] suu-ja sorkkatauti; [Swedish] mul-och klövsjuka
Aliases:
gestation: [Polish] ciąża; [Finnish] tiineys; [Swedish] dräktighet
grass tetany: [Polish] tężyczka pastwiskowa; [Finnish] laidunhalvaus, laiduntetania; [Swedish] betesförlamning
hand milking: [Polish] dój ręczny; [Finnish] käsinlypsy; [Swedish] mjölkning för hand
hand-stripping: [Polish] osmykiwanie
heifer: [Polish] jałówka; [Finnish] hieho; [Swedish] kviga
Heifer calf: [Polish] cieliczka; [Finnish] lehmävasikka; [Swedish] kokalv
herd book: [Polish] księga stadna; [Finnish] kantakirja; [Swedish] stambok
ill: [Polish] chory; [Finnish] sairas; [Swedish] sjuk
Aliases:
in-calf: [Polish] cielna (krowa); [Finnish] tiine lehmä; [Swedish] dräktig ko
lactation: [Polish] laktacja; [Finnish] lypsykausi, laktaatio; [Swedish] laktation
liquid milk: [Polish] mleko spożywcze; [Finnish] kulutusmaito; [Swedish] konsumtionsmjölk
Aliases:
machine milking: [Polish] dój mechaniczny; [Finnish] konelypsy; [Swedish] maskinell mjölkning
mastitis: [Polish] zapalenie wymienia; [Finnish] utaretulehdus; [Swedish] mastit, juverinflammation
meat: [Polish] mięso; [Finnish] liha; [Swedish] kött
milk: [Polish] mleko; [Finnish] maito; [Swedish] mjölk
milk can (churn): [Polish] konew / bańka na mleko; [Finnish] maitokannu; [Swedish] mjölkkanna
milk fever: [Polish] gorączka mleczna, ; [Finnish] maitokuume; [Swedish] mjölkfeber
milk filter: [Polish] filtr do mleka; [Finnish] maitosuodatin; [Swedish] mjölkfilter
milk in parchment Pack(s) (in cartons): [Polish] mleko w kartonikach; [Finnish] kartonkipurkitettu maito; [Swedish] mjölk i kartongburk
milk inspection: [Polish] ocena mleka; [Finnish] maidontarkastus; [Swedish] mjölkkontroll
milk powder: [Polish] mleko w proszku, mleczny; [Finnish] maitojauhe, kuivamaito; [Swedish] mjölkpulver, torrmjölk
Aliases:
milk yield: [Polish] wydajność mleczna; [Finnish] maitotuotos; [Swedish] mjölkavkastning
milker: [Polish] dojarz; [Finnish] lypsäjä; [Swedish] mjölkare
milking: [Polish] dojenie; [Finnish] lypsy; [Swedish] mjölkning
milking machine: [Polish] dojarka mechaniczna; [Finnish] lypsykone; [Swedish] mjölkningsmaskin
milking parlour: [Polish] dojarnia, hala udojowa; [Finnish] lypsyasema; [Swedish] mjölkningsstation
Aliases:
pail: [Polish] wiadro; [Finnish] sanko, ämpäri; [Swedish] hink, ämbar, spann
pedigree: [Polish] rodowód; [Finnish] sukutaulu; [Swedish] stamtavla
performance: [Polish] wydajność
pipeline milking plant: [Polish] dojarka mechaniczna przewodowa; [Finnish] putkilypsylaitteisto; [Swedish] rörmjölkningsanläggning
poisoning: [Polish] zatrucie; [Finnish] myrkytys; [Swedish] förgiftning
Protein content: [Polish] Zawartość białka; [Finnish] valkuaispitoisuus; [Swedish] proteinhalt
pump: [Polish] pompa; [Finnish] pumppu; [Swedish] pump
raw milk: [Polish] mleko surowe; [Finnish] raakamaito; [Swedish] råmjölk
rennet: [Polish] podpuszczka; [Finnish] juoksete; [Swedish] löpe
rind: [Polish] skórka; [Finnish] (juuston)kuori; [Swedish] (ost)kant
scour(s) / of calves /: [Polish] zakaźna biegunka /cieląt/; [Finnish] vasikkaripuli; [Swedish] kalvdiarré
sire: [Polish] ojciec; [Finnish] isä; [Swedish] fader
skimmed milk: [Polish] mleko odtłuszczone, mleko chude; [Finnish] kuorittu maito; [Swedish] skummjölk
Aliases:
slaughter house: [Polish] rzeźnia; [Finnish] teurastamo; [Swedish] slakteri
steer: [Polish] wolec; [Finnish] nuori härkä; [Swedish] ungtjur
steer for fattening: [Polish] wolec opasowy
stock breeder: [Polish] hodowca bydła; [Finnish] karjankasvattaja; [Swedish] kreatursuppfödare
stripping / by hand /: [Polish] dodajanie / ręczne; [Finnish] jälkilypsy käsin; [Swedish] eftermjölkning för hand
tie-up cowhouse: [Polish] obora uwięziowa, stanowiska uwięziowe; [Finnish] parsinavetta; [Swedish] båsladugård
Aliases:
tinned (canned) milk: [Polish] mleko puszkowane, mleko w puszkach; [Finnish] säilykepurkitettu maito; [Swedish] mjölk i konservburk
to breed: [Polish] hodować; [Finnish] kasvattaa; [Swedish] föda upp
to calve down: [Polish] cielić się, ocielić się ; [Finnish] poikia; [Swedish] kalva
Aliases:
to churn: [Polish] zmaślać; [Finnish] kirnuta; [Swedish] kärna
to clean out: [Polish] usuwać obornik; [Finnish] lannanpoisto; [Swedish] utgödsla
Aliases:
to empty: [Polish] opróżniać; [Finnish] tyhjentää; [Swedish] tömma
to fatten: [Polish] tuczyć; [Finnish] lihottaa; [Swedish] göda
to inseminate artificially: [Polish] sztucznie inseminować; [Finnish] keinosiementää; [Swedish] inseminera artificiellt
to kill: [Polish] prowadzić ubój; [Finnish] teurastaa; [Swedish] slakta
Aliases:
to knead: [Polish] wygniatać; [Finnish] vaivata; [Swedish] knåda
to milk: [Polish] doić; [Finnish] lypsää; [Swedish] mjölka
to salt: [Polish] solić; [Finnish] suolata; [Swedish] salta
to separate: [Polish] wirować, oddzielać; [Finnish] separoida; [Swedish] separera
to service: [Polish] kryć; [Finnish] astuttaa; [Swedish] betäcka
Aliases:
to skim: [Polish] odtłuszczać; [Finnish] kuoria; [Swedish] skumma
to wash: [Polish] myć, czyścić; [Finnish] pestä, puhdistaa; [Swedish] tvätta, rengöra
Aliases:
to weigh: [Polish] ważyć; [Finnish] punnita; [Swedish] väga
tuberculosis: [Polish] gruźlica, TBC; [Finnish] tuberkuloosi; [Swedish] tuberkulos
Aliases:
udder: [Polish] wymię; [Finnish] utare; [Swedish] juver
Aliases:
udder cleaning: [Polish] mycie wymion; [Finnish] utareen puhdistus; [Swedish] rengöring av juvret
udder stimulation: [Polish] Stymulacja wymion, masaż wymion; [Finnish] utareen stimulointi; [Swedish] stimulering av juver
veal: [Polish] cielęcina; [Finnish] vasikanliha; [Swedish] kalvkött
warble fly: [Polish] giez bydlęcy, larwa gza bydlęcego; [Finnish] nautakiiliäinen; [Swedish] nötstyng
Aliases:
whey: [Polish] serwatka; [Finnish] hera; [Swedish] vassla
white scour: [Polish] biała biegunka / cieląt/; [Finnish] vasikkaripuli; [Swedish] kalvdiarré
whole milk: [Polish] mleko pełne; [Finnish] täysmaito; [Swedish] helmjölk
wound: [Polish] rana skaleczenie; [Finnish] haava, vamma; [Swedish] sår, skada
Aliases:
yard and parlour: [Polish] obora wolnostanowiskowa; [Finnish] pihattokasvatus; [Swedish] lösdrift
Aliases:
Yog(H)ourt: [Polish] jogurt; [Finnish] jogurtti; [Swedish] yoghurt
Aliases:
4C PIG/PORK PRODUCTION
bacon: [Polish] bekon; [Finnish] pekoni; [Swedish] bacon
beckoner: [Polish] świnia bekonowa; [Finnish] pekonisika; [Swedish] slaktsvin för baconproduktion
Aliases:
boar: [Polish] knur; [Finnish] karju; [Swedish] galt
dung floor: [Polish] płyta gnojowa
farrowing pen: [Polish] kojec porodowy; [Finnish] porsistuskarsina; [Swedish] grisningsbox
fat back: [Polish] słonina; [Finnish] silava; [Swedish] fläsk
Aliases:
feeding passage: [Polish] korytarz paszowy; [Finnish] ruokintakäytävä; [Swedish] utfodringsgång
free-range keeping: [Polish] hodowla zagrodowa; [Finnish] pihattokasvatus; [Swedish] uppfödning i lösdrift
gilt: [Polish] młoda locha, loszka; [Finnish] nuori emäsika; [Swedish] gylta
ham: [Polish] szynka; [Finnish] kinkku; [Swedish] skinka
hog: [Polish] wieprz; [Finnish] sika; [Swedish] svin
Aliases:
in-pig: [Polish] prośna (świnia); [Finnish] astutettu; [Swedish] dräktig
litter: [Polish] miot; [Finnish] poikue; [Swedish] kull
Aliases:
outdoor keeping: [Polish] chów wybiegowy; [Finnish] ulkokasvatus; [Swedish] uppfödning utomhus
pig feeder: [Polish] hodowca świń, hodowca trzody chlewnej; [Finnish] siankasvattaja; [Swedish] svinuppfödare
Aliases:
pig feeding: [Polish] tucz świń, tucz trzody chlewnej; [Finnish] siankasvatus; [Swedish] svinuppfödning
Aliases:
pig forming: [Polish] hodowca świń, hodowca trzody chlewnej; [Finnish] sikojen pito; [Swedish] svinhållning
Aliases:
Pig house: [Polish] chlewnia; [Finnish] sikala, sikolätti; [Swedish] svinstall, svinhus, svinstia
Aliases:
pigmeat: [Polish] świnina, wieprzowina; [Finnish] sianliha; [Swedish] svinkött
Aliases:
porker: [Polish] świnia mięsna; [Finnish] lihasika; [Swedish] gödsvin
rearing pen: [Polish] kojec do wychowu prosiąt; [Finnish] kasvatuskarsina; [Swedish] uppfödningsbox
sausage: [Polish] kiełbasa; [Finnish] makkara; [Swedish] korv
slatted floor: [Polish] podłoga szczelinowa; [Finnish] rakolattia; [Swedish] spaltgolv
slaughter value: [Polish] wartość poubojowa; [Finnish] teurastusarvo; [Swedish] slaktvärde
sow: [Polish] locha, maciora; [Finnish] emakko; [Swedish] sugga
stock boar: [Polish] knur rozpłodnik; [Finnish] siitoskarju; [Swedish] avelsgalt
Aliases:
Store /pig /: [Polish] warchlak; [Finnish] vieroitettu porsas; [Swedish] avvand smågris
Aliases:
to farrow: [Polish] prosić się, oprosić się; [Finnish] porsia; [Swedish] grisa
to feed: [Polish] zadawać paszę, tuczyć; [Finnish] ruokkia, lihottaa; [Swedish] utfodra, göda
Aliases:
to wean: [Polish] odsadzać, odstawiać; [Finnish] vieroittaa; [Swedish] avvänja
young pig: [Polish] prosię; [Finnish] pikkuporsas; [Swedish] smågris
Aliases:
4D SHEEP AND GOATS
billy(-goat): [Polish] kozioł; [Finnish] vuohipukki, pukki; [Swedish] getabock, bock
breeding goat: [Polish] koza zarodowa; [Finnish] siitosvuohi; [Swedish] avelsget
collecting fold: [Polish] zagroda grupowa; [Finnish] keräilytila; [Swedish] uppsamlingsfålla
dipping bath: [Polish] wanna dezynfekcjna
drafting plant: [Polish] urządzenie segregujące
ewe: [Polish] maciorka; [Finnish] uuhi; [Swedish] tacka
fleece: [Polish] runo owcze
flock of goats: [Polish] stado kóz; [Finnish] vuohilauma; [Swedish] gethjord
Aliases:
flock of sheep: [Polish] stado owiec, kierdel owiec; [Finnish] lammaslauma; [Swedish] fårhjord, fårskock
folding: [Polish] zaganianie do zagrody, koszarowanie; [Finnish] kaistasyöttö; [Swedish] rationerad avbetning
footbath: [Polish] wanna do kąpieli kończyn; [Finnish] sorkkakylpy; [Swedish] klövbad
footrot: [Polish] zanokcica, zgnilizna racic; [Finnish] sorkkavälin ihotulehdus; [Swedish] klövspaltinflammation
Goat: [Polish] Koza; [Finnish] Vuohi; [Swedish] Get
goat breeder: [Polish] hodowca kóz; [Finnish] vuohenkasvattaja; [Swedish] getuppfödare
goat for slaughter: [Polish] koza rzeźna; [Finnish] teurasvuohi; [Swedish] slaktget
goat house: [Polish] koziarnia; [Finnish] kuttula; [Swedish] gethus
goat keeper: [Polish] koziarz; [Finnish] vuohien pitäjä; [Swedish] gethållare
goat keeping (management): [Polish] hodowla kóz; [Finnish] vuohenkasvstus; [Swedish] getuppfödning
goatherd: [Polish] pasterz kóz; [Finnish] vuohipaimen; [Swedish] getherde
goat’s cheese: [Polish] ser kozi, ser z mleka koziego; [Finnish] vuohenjuusto; [Swedish] getost
goat’s milk: [Polish] mleko kozie; [Finnish] vuohenmaito; [Swedish] getmjölk
in-lamb: [Polish] kotna (owca); [Finnish] tiine lammas; [Swedish] dräktigt får
kid: [Polish] koźlę; [Finnish] kili, vuona; [Swedish] killing, kid
lamb: [Polish] jagnię; [Finnish] karitsa; [Swedish] lamm
milk goat: [Polish] koza mleczna; [Finnish] maitovuohi; [Swedish] mjölkget
nanny(-goat): [Polish] koza; [Finnish] vuohi, kuttu; [Swedish] get
out-of-season lambing: [Polish] kocenie się poza sezonem; [Finnish] ympärivuotinen karitsointi; [Swedish] åretruntlamning
ram: [Polish] baran; [Finnish] pässi; [Swedish] bagge
sheep breeder: [Polish] hodowca owiec; [Finnish] lampaiden kasvattaja; [Swedish] fåruppfödare
sheep dog: [Polish] owczarek; [Finnish] lammaskoira; [Swedish] fårhund
sheep farmer: [Polish] owczarz; [Finnish] lammasfarmari; [Swedish] fårfarmare
sheep fold: [Polish] zagroda dla owiec, koszar; [Finnish] lammasaitaus; [Swedish] fårfålla
Aliases:
sheep meat: [Polish] baranina, skopowina; [Finnish] lampaanliha; [Swedish] fårkött
Aliases:
sheep shearing: [Polish] strzyża, strzyżenie owiec; [Finnish] lampaiden keritseminen; [Swedish] fårklippning
Aliases:
sheep shears: [Polish] nożyce do strzyżenia owiec; [Finnish] lampaankeritsimet; [Swedish] fårsax
shepherd: [Polish] pasterz owiec; [Finnish] paimen; [Swedish] herde
to count: [Polish] liczyć, liczenie; [Finnish] laskea; [Swedish] räkna
Aliases:
to dock: [Polish] kurtyzować, kurtyzowanie; [Finnish] typistää häntiä; [Swedish] kupera svansar
Aliases:
to lamb: [Polish] kocić się; [Finnish] karitsoida; [Swedish] lamma
to mark: [Polish] znakować, znakowanie; [Finnish] merkitä; [Swedish] märka
Aliases:
to shear: [Polish] strzyc; [Finnish] keritä; [Swedish] klippa
Aliases:
to tup: [Polish] kryć, stanowić; [Finnish] astua, astuttaa; [Swedish] betäcka
tupping time: [Polish] czas krycia, sezon kryć; [Finnish] astutusaika; [Swedish] betäckningstid
wether: [Polish] skop; [Finnish] salvopässi; [Swedish] hammel, kastrerad bagge
wool: [Polish] wełna; [Finnish] villa; [Swedish] ull
4E HORSE
bit: [Polish] wędzidło; [Finnish] kuolaimet; [Swedish] bett
bridle: [Polish] uzda; [Finnish] suitset; [Swedish] betsel
brood mare: [Polish] klacz zarodowa; [Finnish] siitostamma; [Swedish] avelssto
Aliases:
colt: [Polish] źrebię, ogierek, źrebak; [Finnish] orivarsa; [Swedish] unghäst
draught horse: [Polish] koń pociągowy; [Finnish] työhevonen; [Swedish] arbetshäst
Aliases:
filly: [Polish] źrebię, klaczka, źrebica; [Finnish] tammavarsa; [Swedish] ungsto
foal: [Polish] źrebię; [Finnish] varsa; [Swedish] föl
gelding: [Polish] wałach; [Finnish] valakka, ruuna; [Swedish] valack, kastrerad häst
grey horse: [Polish] koń siwy, siwek; [Finnish] kimo; [Swedish] skimmel
grooming: [Polish] obrządzanie koni; [Finnish] hoito, puhtaanapito; [Swedish] ryktning
harness: [Polish] uprząż; [Finnish] valjaat; [Swedish] seldon
hoof: [Polish] kopyto; [Finnish] kavioa; [Swedish] hov
horse breeder: [Polish] hodowca koni; [Finnish] hevoskasvattaja; [Swedish] hästuppfödare
horse breeding: [Polish] hodowla koni; [Finnish] hevosjalostus; [Swedish] hästavel
horse shoe: [Polish] podkowa; [Finnish] hevosenkenkä; [Swedish] hästsko
in-foal: [Polish] źrebna (klacz); [Finnish] tiine hevonen; [Swedish] dräktig häst
mane: [Polish] grzywa; [Finnish] harja; [Swedish] man
mare: [Polish] klacz, kobyła; [Finnish] tamma; [Swedish] sto
race horse: [Polish] koń wyścigowy; [Finnish] kilpahevonen; [Swedish] kapplöpningshäst
rein: [Polish] lejce, wodze, cugle; [Finnish] ohjakset; [Swedish] tygel
riding horse: [Polish] koń wierzchowy, wierzchowiec; [Finnish] ratsastushevonen; [Swedish] ridhäst
Aliases:
saddle: [Polish] siodło; [Finnish] satula; [Swedish] sadel
shoeing smith: [Polish] kowal; [Finnish] kengittäjä; [Swedish] hovslagare
Aliases:
stallion: [Polish] ogier; [Finnish] ori; [Swedish] hingst
stirrup: [Polish] strzemię; [Finnish] jalustin; [Swedish] stigbygel
stud: [Polish] stadnina; [Finnish] siitosori; [Swedish] avelshingst
stud book: [Polish] księga stajni; [Finnish] kantakirja; [Swedish] stambok
thoroughbred / horse/: [Polish] koń czystej krwi; [Finnish] täysiverinen; [Swedish] fullblod
to canter: [Polish] cwałować, galopować; [Finnish] laukata; [Swedish] galoppera
Aliases:
to curry(-comb): [Polish] czesać zgrzebłem; [Finnish] hoitaa, sukia; [Swedish] rykta
to foal: [Polish] źrebić się, oźrebić się; [Finnish] varsoa; [Swedish] föla
to harness: [Polish] zaprzęgać; [Finnish] valjastaa; [Swedish] sela på, spänna för
to shoe: [Polish] podkuwać, podkuć; [Finnish] kengittää; [Swedish] sko
to train: [Polish] ujeżdżać; [Finnish] kouluttaa; [Swedish] dressera
Aliases:
to trot: [Polish] kłusować; [Finnish] ravata; [Swedish] trava
whip: [Polish] bat, bicz; [Finnish] ruoska; [Swedish] piska
4F POULTRY
/female/ duck: [Polish] kaczka (samica); [Finnish] naarasankka; [Swedish] ankhona
/pate de/ foie gras: [Polish] pasztet z gęsich wątróbek; [Finnish] hanhenmaksa/pasteija/; [Swedish] gåslever/pastej/
broiler: [Polish] brojler; [Finnish] broileri; [Swedish] broiler
brood: [Polish] wyląg; [Finnish] hautoa; [Swedish] ruva
brooder: [Polish] sztuczna kwoka; [Finnish] keinoemo; [Swedish] kycklingmoder
Aliases:
broody hen: [Polish] kwoka, nasiadka; [Finnish] hautova kana; [Swedish] ruvande höna, ligghöna
capon: [Polish] kapłon; [Finnish] lihotettu salvukukko; [Swedish] kapun
chick: [Polish] kurczę, piskle kury; [Finnish] kananpoikanen; [Swedish] kyckling
chicken: [Polish] kura; [Finnish] kana; [Swedish] höna
Aliases:
chickens: [Polish] kury; [Finnish] kanoja; [Swedish] hönor
cock: [Polish] kogut; [Finnish] kukko; [Swedish] tupp
Aliases:
cockerel: [Polish] młody kogut, kogutek; [Finnish] nuori kukko; [Swedish] ungtupp
Aliases:
cockerel chick: [Polish] kogutek (pisklę); [Finnish] kukkopoikanen; [Swedish] tuppkyckling
day-old chick: [Polish] piskle jednodniowe, jednodniówka; [Finnish] untuvikko; [Swedish] dununge
deep litter: [Polish] ściółka głęboka; [Finnish] kuivikepohja; [Swedish] djupströbädd
drake: [Polish] kaczor; [Finnish] urosankka; [Swedish] ankbonde, ankhane
duck: [Polish] kaczka; [Finnish] ankka; [Swedish] anka
duck farm: [Polish] ferma kaczek; [Finnish] ankkatarha; [Swedish] ankgård
duckling: [Polish] kaczę, pisklę kaczki; [Finnish] ankanpoikanen; [Swedish] ankunge, älling
egg: [Polish] jajo, jaja; [Finnish] muna, munia; [Swedish] ägg, ägg
Aliases:
fresh: [Polish] świeże; [Finnish] tuore; [Swedish] färsk
gander: [Polish] gęsior; [Finnish] uroshanhi; [Swedish] gåshanne
goose: [Polish] gęś, gęsi; [Finnish] hanhi, hanhia; [Swedish] gås, gäss
Aliases:
gosling: [Polish] gąsię, pisklę gęsi; [Finnish] hanhenpoikanen; [Swedish] gässling, gåsunge
growers: [Polish] młody drób; [Finnish] tuottajia; [Swedish] producenter
guinea fowl: [Polish] perliczka; [Finnish] helmikana; [Swedish] pärlhöna
hatchery: [Polish] wylęgarnia, stacja wylęgowa; [Finnish] hautomo; [Swedish] kläckeri
hatching eggs: [Polish] jaja wylęgowe; [Finnish] kuoriutuvia munia; [Swedish] ägg som kläcks
in cages: [Polish] w klatkach; [Finnish] häkeissä; [Swedish] i burar
incubator: [Polish] inkubator, wylęgarka; [Swedish] inkubator
Aliases:
laying battery: [Polish] bateria dla niosek
laying breed of duck: [Polish] rasa nieśna kaczek
laying hen: [Polish] nioska; [Finnish] muniva kana; [Swedish] värphöna
Aliases:
laying house: [Polish] kurnik dla niosek; [Finnish] munituskanala; [Swedish] värphönshus
laying nest unit: [Polish] gniazdo
ornamental fowls: [Polish] ptaki ozdobne; [Finnish] koristelinnut; [Swedish] prydnadsfjäderfä
Aliases:
pigeon and hen pigeon: [Polish] gołąb i gołębica
plant: [Polish] aparat wylęgowy
poultry farm: [Polish] ferma drobiu; [Finnish] kanafarmi; [Swedish] hönsfarm
poultry house: [Polish] kurnik; [Finnish] kanala; [Swedish] hönshus
poultry keeper (farmer): [Polish] hodowca drobiu; [Finnish] siipikarjankasvattaja; [Swedish] fjäderfäuppfödare
poultry keeping (farming management): [Polish] hodowla drobiu; [Finnish] siipikarjankasvatus; [Swedish] fjäderfäuppfödning
pullet: [Polish] kura młódka, kurka; [Finnish] nuorikko; [Swedish] unghöna
pullet chick: [Polish] kurka (pisklę); [Finnish] kananpoikanen; [Swedish] hönskyckling
pullet rearing on free range: [Polish] chów wolnowybiegowy młodych kur; [Finnish] nuorikkokasvatus/ lattiakanalassa; [Swedish] uppfödning av unghöns /som går fria
rearing house: [Polish] wychowalnia; [Finnish] kasvattamo; [Swedish] uppfödningshall
shell: [Polish] skorupka; [Finnish] kuori; [Swedish] skal
table breed of duck: [Polish] rasa mięsna kaczek
to candle: [Polish] prześwietlać; [Finnish] läpivalaista; [Swedish] genomlysa
to grade: [Polish] sortować; [Finnish] lajitella; [Swedish] sortera
Aliases:
to hatch: [Polish] wylęgać, wysiadywać jaja
Aliases:
to lay eggs: [Polish] składać jaja; [Finnish] munia; [Swedish] värpa ägg
to pack: [Polish] pakować; [Finnish] pakata; [Swedish] packa
turkey: [Polish] indyk; [Finnish] kalkkuna; [Swedish] kalkon
turkey cock (rooster): [Polish] indor; [Finnish] kalkkunakukko; [Swedish] kalkontupp
turkey hen: [Polish] indyczka; [Finnish] kalkkunakana; [Swedish] kalkonhöna
turkey poult: [Polish] indyczę, pisklę indyka; [Finnish] kalkkunan poikanen; [Swedish] kalkonkyckling
white of egg: [Polish] białko; [Finnish] valkuainen; [Swedish] äggvita
yolk: [Polish] żółtko; [Finnish] keltuainen; [Swedish] äggula
5 FOOD PRODUCTS
assortment of goods: [Polish] asortyment produktów
bottled milk: [Polish] mleko butelkowane, mleko w butelkach; [Finnish] pullotettu maito; [Swedish] mjölk på flaska
broiler: [Polish] brojler; [Finnish] broileri; [Swedish] broiler
butter: [Polish] masło; [Finnish] voi; [Swedish] smör
buttermilk: [Polish] maślanka; [Finnish] kirnupiimä; [Swedish] kärnmjölk
cheese: [Polish] ser; [Finnish] juusto; [Swedish] ost
cheese mould: [Polish] forma serowarska; [Finnish] juustomuotti; [Swedish] ostform
Aliases:
cheese press: [Polish] prasa serowarska; [Finnish] juustopuristin; [Swedish] ostpress
cheese vat: [Polish] wanna serowarska, kocioł serowarski; [Finnish] juustoastia; [Swedish] ostbehållare
chicken: [Polish] kura; [Finnish] kana; [Swedish] höna
Aliases:
churn: [Polish] maselnica; [Finnish] voikirnu; [Swedish] smörkärna
complete assortment: [Polish] pełny asortyment
condensed milk: [Polish] mleko zagęszczone, mleko skondensowane; [Finnish] tiivistetty maito; [Swedish] kondenserad mjölk
cream: [Polish] śmietana, śmietanka; [Finnish] kerma; [Swedish] grädde
dairy products: [Polish] produkty mleczarskie; [Finnish] maitotuotteet; [Swedish] mjölkprodukter
duck: [Polish] kaczka; [Finnish] ankka; [Swedish] anka
egg: [Polish] jajo, jaja; [Finnish] muna, munia; [Swedish] ägg, ägg
Aliases:
fat back: [Polish] słonina; [Finnish] silava; [Swedish] fläsk
Aliases:
fat cheese: [Polish] ser tłusty
fat content: [Polish] zawartość tłuszczu; [Finnish] rasvapitoisuus; [Swedish] fetthalt
goat’s cheese: [Polish] ser kozi, ser z mleka koziego; [Finnish] vuohenjuusto; [Swedish] getost
goat’s milk: [Polish] mleko kozie; [Finnish] vuohenmaito; [Swedish] getmjölk
ham: [Polish] szynka; [Finnish] kinkku; [Swedish] skinka
liquid milk: [Polish] mleko spożywcze; [Finnish] kulutusmaito; [Swedish] konsumtionsmjölk
Aliases:
milk: [Polish] mleko; [Finnish] maito; [Swedish] mjölk
milk in parchment Pack(s) (in cartons): [Polish] mleko w kartonikach; [Finnish] kartonkipurkitettu maito; [Swedish] mjölk i kartongburk
raw milk: [Polish] mleko surowe; [Finnish] raakamaito; [Swedish] råmjölk
rennet: [Polish] podpuszczka; [Finnish] juoksete; [Swedish] löpe
rich assortment: [Polish] bogaty asortyment
rind: [Polish] skórka; [Finnish] (juuston)kuori; [Swedish] (ost)kant
sausage: [Polish] kiełbasa; [Finnish] makkara; [Swedish] korv
skimmed milk: [Polish] mleko odtłuszczone, mleko chude; [Finnish] kuorittu maito; [Swedish] skummjölk
Aliases:
tinned (canned) milk: [Polish] mleko puszkowane, mleko w puszkach; [Finnish] säilykepurkitettu maito; [Swedish] mjölk i konservburk
to skim: [Polish] odtłuszczać; [Finnish] kuoria; [Swedish] skumma
whey: [Polish] serwatka; [Finnish] hera; [Swedish] vassla
whole milk: [Polish] mleko pełne; [Finnish] täysmaito; [Swedish] helmjölk
Yog(H)ourt: [Polish] jogurt; [Finnish] jogurtti; [Swedish] yoghurt
Aliases:
6 AGROTOURISM
accommodation: [Polish] zakwaterowanie; [Finnish] majoitus; [Swedish] logi, inkvartering
accommodation conditions: [Polish] warunki zakwaterowania; [Finnish] majoitusolosuhteet; [Swedish] inkvarteringsförhållanden
accommodation price: [Polish] cena noclegu; [Finnish] majoitushinta; [Swedish] pris på inkvartering
advance booking: [Polish] rezerwacja z wyprzedzeniem
agricultural activity: [Polish] działalność rolnicza
agricultural offer: [Polish] oferta agroturystyczna
agricultural production: [Polish] produkcja rolnicza
agrotourism: [Polish] agrotutystyka; [Finnish] maatilamatkailu; [Swedish] gårdsturism
agrotourism marketing: [Polish] marketing działalności agroturystycznej; [Finnish] maatilamatkailun markkinointi; [Swedish] marknadsföring av gårdsturism
assessment of the service quality: [Polish] ocena jakości usług turystycznych; [Finnish] palvelun laadun arviointi; [Swedish] utvärdering av servicekvaliteten
bathroom: [Polish] łazienka
bicycle: [Polish] rower
board: [Polish] wyżywienie; [Finnish] ruoka ja juoma; [Swedish] kost
booking: [Polish] rezerwacja
breakfast: [Polish] śniadanie
brochure: [Polish] broszura reklamowa
car park: [Polish] parking
caravan: [Polish] przyczepa mieszkalna; [Finnish] asuntovaunu; [Swedish] husvagn
catalogue: [Polish] katalog
categorisation: [Polish] kategoryzacja; [Finnish] kategorisointi; [Swedish] kategorisering,
Aliases:
category: [Polish] kategoria; [Finnish] kategoria; [Swedish] kategori
characteristics of tourists product: [Polish] cechy produktu turystycznego
classification rules: [Polish] regulamin kategoryzacji; [Finnish] luokittelusäännöt; [Swedish] klassificeringsregler
country inspector: [Polish] inspektor krajowy
countryside: [Polish] wieś
dinner: [Polish] kolacja; [Finnish] päivällinen; [Swedish] middag
discount: [Polish] zniżka
domestic tourist: [Polish] turystyka krajowy; [Finnish] kotimaanmatkailija; [Swedish] inhemsk turist
double room: [Polish] pokój dwuosobowy
driveway: [Polish] pojazd
ecotourism: [Polish] ekoturystyka; [Finnish] ekomatkailu; [Swedish] ekoturism
farm camping: [Polish] przyzagrodowe pole namiotowe
farm food: [Polish] żywność z gospodarstwa
farm location: [Polish] położenie gospodarstwa
first class: [Polish] kategoria I, II, III; [Finnish] ensimmäinen luokka, toinen luokka, kolmas luokka; [Swedish] första klass, andra klass,
Aliases:
flyer: [Polish] ulotka reklamowa
folklore: [Polish] folklor; [Finnish] kansantietous, kansanrunous; [Swedish] folklore
food production: [Polish] produkcja żywności; [Finnish] ruoantuotanto; [Swedish] matproduktion
foreign tourist: [Polish] turysta zagraniczny; [Finnish] ulkomaanmatkailija; [Swedish] utländsk turist
full board: [Polish] wyżywienie pełne; [Finnish] täysihoito; [Swedish] helpension
guest room: [Polish] pokój gościnny; [Finnish] vierashuone; [Swedish] gästrum
guest service: [Polish] obsługa gości
half board: [Polish] wyżywienie częściowe; [Finnish] puolihoito; [Swedish] halvpension
holiday stay: [Polish] pobyt turystyczny
horse riding: [Polish] jazda konna
human needs: [Polish] potrzeby ludzi
inspection: [Polish] inspekcja; [Finnish] tarkastus; [Swedish] inspektion
kitchen: [Polish] kuchnia
landscape: [Polish] krajobraz
landscape garden: [Polish] park krajobrazowy
leaflet: [Polish] folder reklamowy
lodging: [Polish] kwatera; [Finnish] majoitus; [Swedish] husrum, logi
lodging standard: [Polish] standard kwatery; [Finnish] majoitustaso; [Swedish] standard på login
lunch: [Polish] obiad; [Finnish] lounas; [Swedish] lunch
market segmentation: [Polish] segmentacja rynku
multi-person room: [Polish] pokój wieloosobowy
obtain a category: [Polish] otrzymać kategorię
playground: [Polish] plac zabaw
Polish Federation of the Great Tourism Guest Houses”: [Polish] Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne”
possibility of participation in farm activities: [Polish] możliwość uczestniczenia w pracach gospodarstwa
proper lightening: [Polish] właściwe oświetlenie
proper signing: [Polish] właściwe oznaczenie
Aliases:
proper temperature: [Polish] właściwa temperatura
quality of the service in tourism: [Polish] jakość usług turystycznych; [Finnish] matkailupalvelujen laatu; [Swedish] kvalitet på servicen
recreation: [Polish] rekreacja; [Finnish] virkistys; [Swedish] rekreation
recreational facilities: [Polish] sprzęt sportowo-rekreacyjny
regional products: [Polish] produkty regionalne ; [Finnish] paikalliset tuotteet; [Swedish] lokala produkter
Aliases:
request for evaluation: [Polish] wniosek o kategoryzację; [Finnish] arviopyyntö; [Swedish] begäran om evaluering
room: [Polish] pokój
room equipment: [Polish] wyposażenie pokoju; [Finnish] huonevarustelu; [Swedish] rumsutrustning
rural tourism: [Polish] turystyka wiejska; [Finnish] maaseutumatkailu; [Swedish] landsbygdsturism
sightseeing tour: [Polish] wycieczka krajoznawcza; [Finnish] kiertomatka; [Swedish] sightseeing, rundtur
single room: [Polish] pokój jednoosobowy
sports facilities: [Polish] sprzęt sportowy
standardization: [Polish] standaryzacja; [Finnish] standardointi; [Swedish] standardisering
summer house: [Polish] domek letniskowy
The System of Qualification and Categorization of the Great Accommodation Base: [Polish] System Kwalifikacji i Kategoryzacji Wielkiej Bazy noclegowej
touring: [Polish] krajoznawstwo
tourism demand: [Polish] popyt na produkty turystyczne
tourism demand: [Polish] popyt turystyczny
tourism fairs: [Polish] targi turystyczne; [Finnish] matkailumessut; [Swedish] resemässor
tourism market: [Polish] rynek turystyczny
tourism market research: [Polish] badanie popytu na produkty turystyczne; [Finnish] tutkimus; [Swedish] undersökning av
tourism supply: [Polish] podaż produktów turystycznych; [Finnish] matkailutarjonta; [Swedish] turismutbud
tourist: [Polish] turysta; [Finnish] matkailija, lomailija; [Swedish] turist, semesterfirare
Aliases:
tourist attractions: [Polish] atrakcje turystyczne; [Finnish] nähtävyyksiä; [Swedish] turistattraktioner
tourist service: [Polish] usługa turystyczna
tourists needs: [Polish] potrzeby turystów; [Finnish] matkailijoiden tarpeet; [Swedish] turisters behov
tourists product: [Polish] produkt turystyczny
travel agency: [Polish] biuro podróży
triple room: [Polish] pokój trzyosobowy
type of accommodation: [Polish] rodzaj zakwaterowania
type of farm: [Polish] typ gospodarstwa
weekend-tourist: [Polish] turysta weekendowy; [Finnish] viikonloppumatkailija; [Swedish] veckoslutsturist
World Tourism Organization: [Polish] Świtowa Organizacja Turystyczna
yard: [Polish] podwórze
7 CAP, RURAL DEVELOPMENT
adjustment: [Polish] dostosowanie; [Finnish] tarkistus; [Swedish] justering
adjustment: [Polish] dostosowanie; [Finnish] tarkistus; [Swedish] justering
agricultural and forestry advisory services: [Polish] doradztwo rolnicze i leśne; [Finnish] maa-ja metsä-talousneuvontapalveluja; [Swedish] jordbruks-och skogsrådgivningstjänster
agricultural infrastructure: [Polish] infrastruktura rolnicza; [Finnish] maatalouden infrastruktuuri; [Swedish] jordbruks-infrastruktur
agricultural structures adjustment: [Polish] dostosowanie struktur rolnych
alignment with EU norms and standards: [Polish] dostosowanie do norm i standardów UE
alignment with EU norms and standards: [Polish] dostosowanie do norm i standardów UE
application: [Polish] wniosek; [Finnish] hakemus; [Swedish] ansökan
application: [Polish] wniosek; [Finnish] hakemus; [Swedish] ansökan
area: [Polish] obszar; [Finnish] alue, seutu; [Swedish] område
assistance: [Polish] wsparcie, pomoc; [Finnish] tukitoimi; [Swedish] stödform
assistance: [Polish] wsparcie, pomoc; [Finnish] tukitoimi; [Swedish] stödform
business incubator: [Polish] inkubator przedsiębiorczości
closure report: [Polish] raport zamknięcia
Committee of the Regions CoR: [Polish] Komitet Regionów; [Finnish] alueiden komitea AK; [Swedish] regionkommittén ReK
common market: [Polish] współny rynek; [Finnish] yhteismarkkinat; [Swedish] gemensamma marknaden
Common market organisation: [Polish] Wspólna organizacja rynku ; [Finnish] yhteinen markkina-järjestely; [Swedish] gemensam organisation av marknaden
Common structural policy: [Polish] wspólna polityka strukturalna; [Finnish] yhteinen raken-nepolitiikka; [Swedish] gemensam strukturpolitik
commune: [Polish] gmina; [Finnish] kunta; [Swedish] kommun
Aliases:
Community initiative: [Polish] inicjatywa wspólnotowa; [Finnish] yhteisöaloite; [Swedish] gemenskaps-initiativ
compatibility: [Polish] Kompatybilność; [Finnish] yhdenmukai-suus; [Swedish] förenlighet
Compensation payments: [Polish] płatności kompensacyjne płatność wyrównawcza; [Finnish] korvaus; [Swedish] ersättning
Compensation payments: [Polish] płatności kompensacyjne płatność wyrównawcza; [Finnish] korvaus; [Swedish] ersättning
competitiveness improvement: [Polish] poprawa konkurencyjności; [Finnish] kilpailukyvyn parantaminen; [Swedish] förbättring av konkurrenskraft
complementarity: [Polish] komplementarność
complementary measure: [Polish] działania uzupełniające
consortium: [Polish] konsorcjum; [Finnish] yhtymä; [Swedish] konsortium
consulting: [Polish] doradztwo; [Finnish] neuvoa-antava; [Swedish] rådgivande
consumption: [Polish] Konsumpcja ; [Finnish] kulutus; [Swedish] konsumtion
Consumption subsidized: [Polish] Wspierana konsumpcja
contract: [Polish] kontrakt; [Finnish] sopimus; [Swedish] kontrakt
Control: [Polish] kontrola; [Finnish] valvonta; [Swedish] kontroll
decision: [Polish] decyzja; [Finnish] päätös; [Swedish] beslut
decoupling: [Polish] Rozłączność dopłat od produkcji ; [Finnish] irrottaminen; [Swedish] frikoppling
development plan: [Polish] plan rozwoju; [Finnish] kehitys-suunnitelma; [Swedish] utvecklings-
development priority: [Polish] Kierunek priorytetowy rozwoju
development tools: [Polish] narzędzia rozwoju; [Finnish] kehitysvälineet; [Swedish] utvecklings-verktyg
Direct sales quota: [Polish] Kwota sprzedaży bezpośredniej ; [Finnish] suoramyynti-kiintiö; [Swedish] direktförsäljningskvot
directive: [Polish] dyrektywa; [Finnish] direktiivi; [Swedish] direktiv
directive: [Polish] dyrektywa; [Finnish] direktiivi; [Swedish] direktiv
Directorate General for Agriculture DG Agri: [Polish] Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa ; [Finnish] maatalouden pääosasto; [Swedish] general-direktoratet för jordbruk
Directorate General for Agriculture DG Agri: [Polish] Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa ; [Finnish] maatalouden pääosasto; [Swedish] general-direktoratet för jordbruk
Directorate General for Regional Policy: [Polish] Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej w ramach Komisji Europejskiej; [Finnish] aluepolitiikan pääosasto; [Swedish] general-direktoratet för regionalpolitik
Aliases:
disbursement period: [Polish] okres wydatkowania
Disposal measures: [Polish] Środki wspierające rozdysponowanie (produkcji, nadwyżki); [Finnish] myyntituki-toimenpiteet; [Swedish] åtgärder till stöd för avsättning
economic cooperation: [Polish] współpraca gospodarcza
eligible expenditure: [Polish] wydatki kwalifikowane ; [Finnish] hyväksyttävät kustannukset; [Swedish] godtagbara kostnader
employment: [Polish] zatrudnienie; [Finnish] työllisyys; [Swedish] sysselsättning
employment policy: [Polish] Polityka zatrudnienia
employment rate: [Polish] stopa zatrudnienia; [Finnish] työllisyysaste; [Swedish] sysselsättnings-grad
entrepreneur: [Polish] Przedsiębiorca; [Finnish] yrittäjä; [Swedish] företagare
entrepreneurship: [Polish] przedsiębiorczość; [Finnish] yrittäjyys; [Swedish] företagsamhet
environmental infrastructure: [Polish] infrastruktura w dziedzinie ochrony środowiska ; [Finnish] ympäristö-infrastruktuuri; [Swedish] miljöinfrastruktur
environmental protection: [Polish] ochrona środowiska; [Finnish] ympäristön-suojelu; [Swedish] miljöskydd
European commission: [Polish] Komisja europejska; [Finnish] Euroopan komissio; [Swedish] Europeiska kommissionen
European commission: [Polish] Komisja europejska; [Finnish] Euroopan komissio; [Swedish] Europeiska kommissionen
European council: [Polish] Rada europejska; [Finnish] Eurooppa-neuvosto; [Swedish] Europeiska rådet
European council: [Polish] Rada europejska; [Finnish] Eurooppa-neuvosto; [Swedish] Europeiska rådet
European parliament: [Polish] Parlament europejski ; [Finnish] Euroopan parlamentti; [Swedish] Europaparla-mentet
European parliament: [Polish] Parlament europejski ; [Finnish] Euroopan parlamentti; [Swedish] Europaparla-mentet
extensification: [Polish] ekstensyfikacja
extensive agriculture: [Polish] rolnictwo ekstensywne; [Finnish] laajaperäinen maatalous; [Swedish] extensivt jordbruk
external trade: [Polish] Handel zewnętrzny; [Finnish] ulkoman-kauppa; [Swedish] utrikeshandel
Final beneficiary: [Polish] Beneficjent końcowy; [Finnish] lopullinen edunsaaja; [Swedish] slutlig mottagare
Final beneficiary: [Polish] Beneficjent końcowy; [Finnish] lopullinen edunsaaja; [Swedish] slutlig mottagare
final report: [Polish] raport końcowy; [Finnish] loppuraportti; [Swedish] slutrapport
final report: [Polish] raport końcowy; [Finnish] loppuraportti; [Swedish] slutrapport
Financial control: [Polish] kontrola finansowa; [Finnish] taloudellinen ohjaus; [Swedish] ekonomisk kontroll
Financial control: [Polish] kontrola finansowa; [Finnish] taloudellinen ohjaus; [Swedish] ekonomisk kontroll
free trade in goods: [Polish] swobodny przepływ towarów
guarantee: [Polish] Gwarancja ; [Finnish] takuu; [Swedish] garanti
guarantee: [Polish] Gwarancja ; [Finnish] takuu; [Swedish] garanti
guarantee price: [Polish] cena gwarantowana
impact: [Polish] oddziaływanie, wpływ; [Finnish] vaikutus; [Swedish] inverkan
impact: [Polish] oddziaływanie, wpływ; [Finnish] vaikutus; [Swedish] inverkan
impact report: [Polish] raport wpływu oddziaływania projektu
impact report: [Polish] raport wpływu oddziaływania projektu
Import Tariffs: [Polish] Taryfy importowe; [Finnish] tuontitariffit; [Swedish] importtariffer
inception report: [Polish] raport wstępny; [Finnish] aloitusraportti
inception report: [Polish] raport wstępny; [Finnish] aloitusraportti
income aid: [Polish] dopłaty do dochodów; [Finnish] tulotuki; [Swedish] inkomststöd
Innovative Actions: [Polish] Działania Innowacyjne; [Finnish] innovatiiviset toimet; [Swedish] nyskapande åtgärder
instruments of regional development: [Polish] instrumenty rozwoju regionalnego; [Finnish] alueellisen kehityksen välineet; [Swedish] instrument för regional utveckling
Integrated Development Programme: [Polish] Zintegrowany Program Rozwoju; [Finnish] integroitu kehit-tämisohjelma; [Swedish] integrerat ut-vecklingsprogram
interregional cooperation: [Polish] współpraca międzyregionalna; [Finnish] alueiden välin-en yhteistyö; [Swedish] interregionalt samarbete
Intervention: [Polish] interwencja; [Finnish] interventio; [Swedish] intervention
investment: [Polish] inwestycja; [Finnish] sijoitus; [Swedish] investering
Legal regulations: [Polish] regulacje prawne
Legal regulations: [Polish] regulacje prawne
local development initiative: [Polish] inicjatywa dotycząca rozwoju lokalnego
local development strategy: [Polish] strategia rozwoju lokalnego
local labour market: [Polish] lokalny rynek pracy
mandatory: [Polish] obowiązujące; [Finnish] pakollinen; [Swedish] obligatorisk
Market access: [Polish] Dostęp do rynku ; [Finnish] markkinoille pääsy; [Swedish] marknadstillträde
Market forecasts: [Polish] Prognozy rynkowe; [Finnish] markkina-ennusteet; [Swedish] marknads-prognoser
market stabilisation: [Polish] Stabilizacja rynku; [Finnish] markkinoiden vakauttaminen; [Swedish] marknads-reglering
Market support: [Polish] Wsparci rynkowe; [Finnish] markkinatuki; [Swedish] marknadsstöd
Measure: [Polish] Działanie; [Finnish] toimenpiteet; [Swedish] åtgärder
Member state: [Polish] państwo członkowskie; [Finnish] jäsenvaltio; [Swedish] medlemsstat
Milk quota: [Polish] kwota mleczna ; [Finnish] maitokiintiö; [Swedish] mjölkkvot
Milk quota system: [Polish] System kwot mlecznych; [Finnish] maitokiintiö-järjestelmä; [Swedish] mjölkkvotssystem
minimum price: [Polish] Cena minimalna ; [Finnish] vähimmäishinta; [Swedish] minimipris
monitoring and evaluation: [Polish] Monitoring i ocena; [Finnish] valvonta ja seuranta; [Swedish] övervakning och utvärdering
monitoring committee: [Polish] komitet monitorujący
National reserve: [Polish] Rezerwa krajowa
opinion: [Polish] opinia
organic farming: [Polish] rolnictwo organiczne; [Finnish] luonnonmukai-nen viljely; [Swedish] ekologisk odling
Over-production: [Polish] Nadprodukcja, nadwyżka produkcji ; [Finnish] ylituotanto, tuotanto-ylijäämä; [Swedish] överproduktion, produktions-överskott
Aliases:
partnership: [Polish] partnerstwo; [Finnish] kumppanuus; [Swedish] partnerskap
partnership: [Polish] partnerstwo; [Finnish] kumppanuus; [Swedish] partnerskap
Paying authority: [Polish] Instytucja płatnicza; [Finnish] maksatus-viranomainen; [Swedish] betalande myndighet
Paying authority: [Polish] Instytucja płatnicza; [Finnish] maksatus-viranomainen; [Swedish] betalande myndighet
payment: [Polish] płatność; [Finnish] maksu; [Swedish] betalning
payment: [Polish] płatność; [Finnish] maksu; [Swedish] betalning
policy: [Polish] polityka ; [Finnish] politiikka; [Swedish] politik
policy: [Polish] polityka ; [Finnish] politiikka; [Swedish] politik
poviat: [Polish] Powiat
Pre-accession funds: [Polish] fundusze przedakcesyjne ; [Finnish] liittymisen valmistelu-rahastot; [Swedish] föranslutnings-fonder
Producer price: [Polish] Cena producenta ; [Finnish] tuottajahinta; [Swedish] producentpris
programming period: [Polish] okres programowania
progress report: [Polish] raport postępu prac/zaawansowania projektu
Protected area: [Polish] Obszar chroniony ; [Finnish] suojelualue; [Swedish] skyddat område
Protection: [Polish] ochrona; [Finnish] suojelu; [Swedish] skydd
Purchase price: [Polish] Cena skupu
recommendation: [Polish] zalecenie; [Finnish] suositus; [Swedish] rekommendation
reference quantity: [Polish] Ilość referencyjna
reform: [Polish] reforma
reform: [Polish] reforma
Region: [Polish] region; [Finnish] alue; [Swedish] region
regional competitiveness: [Polish] konkurencyjność regionalna; [Finnish] alueellinen, kilpailukyky; [Swedish] regional konkurrenskraft
regional cooperation: [Polish] współpraca regionalna; [Finnish] alueellinen yhteistyö; [Swedish] regionalt samarbetet
regional development plan: [Polish] plan rozwoju regionalnego; [Finnish] alueellinen kehitys-suunnitelma; [Swedish] regional utvecklingsplan
regional development strategy: [Polish] strategia rozwoju regionalnego
Regulation: [Polish] rozporządzenie
renewable energy sources: [Polish] odnawialne źródła energii; [Finnish] uusiutuva energianlähde; [Swedish] förnybar, energikälla
report: [Polish] raport
rural development plan: [Polish] plan rozwoju obszarów wiejskich; [Finnish] maaseudun kehittämis-suunnitelma; [Swedish] plan för landsbygds-utveckling
rural infrastructure: [Polish] infrastruktura wiejska; [Finnish] maaseudun perusrakenne; [Swedish] landsbygds-infrastruktur
Sector grant: [Polish] dotacja sektorowa
sectoral plan: [Polish] plan sektorowy
Set-aside: [Polish] odłogowanie; [Finnish] kesanto; [Swedish] träda
Skimmed milk powder: [Polish] Odtłuszczone mleko w proszku; [Finnish] rasvaton maitojauhe; [Swedish] skummjölks-pulver
Storage system – public and private: [Polish] System przechowywania zapasów – prywatny i publiczny
strategy: [Polish] strategia; [Finnish] strategia; [Swedish] strategi
structural adjustment: [Polish] dostosowanie strukturalne, ; [Finnish] rakenne-sopeutus; [Swedish] struktur-anpassning
Structural Funds: [Polish] Fundusze Strukturalne; [Finnish] rakenne-rahastot; [Swedish] strukturfonder
structural improvement of a region: [Polish] poprawa struktury regionu; [Finnish] alueen rakenteellinen parannus ; [Swedish] strukturell förbättring av en region
structural instruments: [Polish] instrumenty strukturalne; [Finnish] rakenteelliset välineet; [Swedish] struktur-instrument
structural policy: [Polish] polityka strukturalna; [Finnish] rakenne-politiikka; [Swedish] strukturpolitik
submit an application/proposal: [Polish] złożyć wniosek/propozycję; [Finnish] esittää hakemus/aloite; [Swedish] lämna in ansökan/förslag
Subsidy: [Polish] subwencja; [Finnish] tuki, subventio; [Swedish] stöd, subvention
Aliases:
Supply control measures: [Polish] Środki kontroli podaży
Sustainable development: [Polish] rozwój zrównoważony, samoodnawialny, długotrwały długofalowy; [Finnish] kestävä kehitys; [Swedish] hållbar utveckling
tender dossier: [Polish] dokumentacja przetargowa; [Finnish] tarjousasiakirjat; [Swedish] anbuds-handlingar
voivodship: [Polish] województwo
Whole milk powder: [Polish] Mleko pełne w proszku
Wholesale quota: [Polish] Kwota hurtowa
7A COMMON AGRICULTURAL POLICY
adjustment: [Polish] dostosowanie; [Finnish] tarkistus; [Swedish] justering
alignment with EU norms and standards: [Polish] dostosowanie do norm i standardów UE
application: [Polish] wniosek; [Finnish] hakemus; [Swedish] ansökan
assistance: [Polish] wsparcie, pomoc; [Finnish] tukitoimi; [Swedish] stödform
common market: [Polish] współny rynek; [Finnish] yhteismarkkinat; [Swedish] gemensamma marknaden
Common market organisation: [Polish] Wspólna organizacja rynku ; [Finnish] yhteinen markkina-järjestely; [Swedish] gemensam organisation av marknaden
Compensation payments: [Polish] płatności kompensacyjne płatność wyrównawcza; [Finnish] korvaus; [Swedish] ersättning
consumption: [Polish] Konsumpcja ; [Finnish] kulutus; [Swedish] konsumtion
Consumption subsidized: [Polish] Wspierana konsumpcja
contract: [Polish] kontrakt; [Finnish] sopimus; [Swedish] kontrakt
Control: [Polish] kontrola; [Finnish] valvonta; [Swedish] kontroll
decoupling: [Polish] Rozłączność dopłat od produkcji ; [Finnish] irrottaminen; [Swedish] frikoppling
Direct sales quota: [Polish] Kwota sprzedaży bezpośredniej ; [Finnish] suoramyynti-kiintiö; [Swedish] direktförsäljningskvot
directive: [Polish] dyrektywa; [Finnish] direktiivi; [Swedish] direktiv
Directorate General for Agriculture DG Agri: [Polish] Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa ; [Finnish] maatalouden pääosasto; [Swedish] general-direktoratet för jordbruk
Disposal measures: [Polish] Środki wspierające rozdysponowanie (produkcji, nadwyżki); [Finnish] myyntituki-toimenpiteet; [Swedish] åtgärder till stöd för avsättning
European commission: [Polish] Komisja europejska; [Finnish] Euroopan komissio; [Swedish] Europeiska kommissionen
European council: [Polish] Rada europejska; [Finnish] Eurooppa-neuvosto; [Swedish] Europeiska rådet
European parliament: [Polish] Parlament europejski ; [Finnish] Euroopan parlamentti; [Swedish] Europaparla-mentet
external trade: [Polish] Handel zewnętrzny; [Finnish] ulkoman-kauppa; [Swedish] utrikeshandel
Final beneficiary: [Polish] Beneficjent końcowy; [Finnish] lopullinen edunsaaja; [Swedish] slutlig mottagare
final report: [Polish] raport końcowy; [Finnish] loppuraportti; [Swedish] slutrapport
Financial control: [Polish] kontrola finansowa; [Finnish] taloudellinen ohjaus; [Swedish] ekonomisk kontroll
free trade in goods: [Polish] swobodny przepływ towarów
guarantee: [Polish] Gwarancja ; [Finnish] takuu; [Swedish] garanti
guarantee price: [Polish] cena gwarantowana
impact: [Polish] oddziaływanie, wpływ; [Finnish] vaikutus; [Swedish] inverkan
impact report: [Polish] raport wpływu oddziaływania projektu
Import Tariffs: [Polish] Taryfy importowe; [Finnish] tuontitariffit; [Swedish] importtariffer
inception report: [Polish] raport wstępny; [Finnish] aloitusraportti
income aid: [Polish] dopłaty do dochodów; [Finnish] tulotuki; [Swedish] inkomststöd
Intervention: [Polish] interwencja; [Finnish] interventio; [Swedish] intervention
Legal regulations: [Polish] regulacje prawne
Market access: [Polish] Dostęp do rynku ; [Finnish] markkinoille pääsy; [Swedish] marknadstillträde
Market forecasts: [Polish] Prognozy rynkowe; [Finnish] markkina-ennusteet; [Swedish] marknads-prognoser
market stabilisation: [Polish] Stabilizacja rynku; [Finnish] markkinoiden vakauttaminen; [Swedish] marknads-reglering
Market support: [Polish] Wsparci rynkowe; [Finnish] markkinatuki; [Swedish] marknadsstöd
Measure: [Polish] Działanie; [Finnish] toimenpiteet; [Swedish] åtgärder
Member state: [Polish] państwo członkowskie; [Finnish] jäsenvaltio; [Swedish] medlemsstat
Milk quota: [Polish] kwota mleczna ; [Finnish] maitokiintiö; [Swedish] mjölkkvot
Milk quota system: [Polish] System kwot mlecznych; [Finnish] maitokiintiö-järjestelmä; [Swedish] mjölkkvotssystem
minimum price: [Polish] Cena minimalna ; [Finnish] vähimmäishinta; [Swedish] minimipris
Over-production: [Polish] Nadprodukcja, nadwyżka produkcji ; [Finnish] ylituotanto, tuotanto-ylijäämä; [Swedish] överproduktion, produktions-överskott
Aliases:
partnership: [Polish] partnerstwo; [Finnish] kumppanuus; [Swedish] partnerskap
Paying authority: [Polish] Instytucja płatnicza; [Finnish] maksatus-viranomainen; [Swedish] betalande myndighet
payment: [Polish] płatność; [Finnish] maksu; [Swedish] betalning
policy: [Polish] polityka ; [Finnish] politiikka; [Swedish] politik
Producer price: [Polish] Cena producenta ; [Finnish] tuottajahinta; [Swedish] producentpris
Purchase price: [Polish] Cena skupu
reference quantity: [Polish] Ilość referencyjna
reform: [Polish] reforma
Set-aside: [Polish] odłogowanie; [Finnish] kesanto; [Swedish] träda
Skimmed milk powder: [Polish] Odtłuszczone mleko w proszku; [Finnish] rasvaton maitojauhe; [Swedish] skummjölks-pulver
Storage system – public and private: [Polish] System przechowywania zapasów – prywatny i publiczny
Supply control measures: [Polish] Środki kontroli podaży
Whole milk powder: [Polish] Mleko pełne w proszku
Wholesale quota: [Polish] Kwota hurtowa
7B RURAL DEVELOPMENT
adjustment: [Polish] dostosowanie; [Finnish] tarkistus; [Swedish] justering
agricultural and forestry advisory services: [Polish] doradztwo rolnicze i leśne; [Finnish] maa-ja metsä-talousneuvontapalveluja; [Swedish] jordbruks-och skogsrådgivningstjänster
agricultural infrastructure: [Polish] infrastruktura rolnicza; [Finnish] maatalouden infrastruktuuri; [Swedish] jordbruks-infrastruktur
agricultural structures adjustment: [Polish] dostosowanie struktur rolnych
alignment with EU norms and standards: [Polish] dostosowanie do norm i standardów UE
application: [Polish] wniosek; [Finnish] hakemus; [Swedish] ansökan
area: [Polish] obszar; [Finnish] alue, seutu; [Swedish] område
assistance: [Polish] wsparcie, pomoc; [Finnish] tukitoimi; [Swedish] stödform
business incubator: [Polish] inkubator przedsiębiorczości
closure report: [Polish] raport zamknięcia
Committee of the Regions CoR: [Polish] Komitet Regionów; [Finnish] alueiden komitea AK; [Swedish] regionkommittén ReK
Common structural policy: [Polish] wspólna polityka strukturalna; [Finnish] yhteinen raken-nepolitiikka; [Swedish] gemensam strukturpolitik
commune: [Polish] gmina; [Finnish] kunta; [Swedish] kommun
Aliases:
Community initiative: [Polish] inicjatywa wspólnotowa; [Finnish] yhteisöaloite; [Swedish] gemenskaps-initiativ
compatibility: [Polish] Kompatybilność; [Finnish] yhdenmukai-suus; [Swedish] förenlighet
Compensation payments: [Polish] płatności kompensacyjne płatność wyrównawcza; [Finnish] korvaus; [Swedish] ersättning
competitiveness improvement: [Polish] poprawa konkurencyjności; [Finnish] kilpailukyvyn parantaminen; [Swedish] förbättring av konkurrenskraft
complementarity: [Polish] komplementarność
complementary measure: [Polish] działania uzupełniające
consortium: [Polish] konsorcjum; [Finnish] yhtymä; [Swedish] konsortium
consulting: [Polish] doradztwo; [Finnish] neuvoa-antava; [Swedish] rådgivande
decision: [Polish] decyzja; [Finnish] päätös; [Swedish] beslut
development plan: [Polish] plan rozwoju; [Finnish] kehitys-suunnitelma; [Swedish] utvecklings-
development priority: [Polish] Kierunek priorytetowy rozwoju
development tools: [Polish] narzędzia rozwoju; [Finnish] kehitysvälineet; [Swedish] utvecklings-verktyg
directive: [Polish] dyrektywa; [Finnish] direktiivi; [Swedish] direktiv
Directorate General for Agriculture DG Agri: [Polish] Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa ; [Finnish] maatalouden pääosasto; [Swedish] general-direktoratet för jordbruk
Directorate General for Regional Policy: [Polish] Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej w ramach Komisji Europejskiej; [Finnish] aluepolitiikan pääosasto; [Swedish] general-direktoratet för regionalpolitik
Aliases:
disbursement period: [Polish] okres wydatkowania
economic cooperation: [Polish] współpraca gospodarcza
eligible expenditure: [Polish] wydatki kwalifikowane ; [Finnish] hyväksyttävät kustannukset; [Swedish] godtagbara kostnader
employment: [Polish] zatrudnienie; [Finnish] työllisyys; [Swedish] sysselsättning
employment policy: [Polish] Polityka zatrudnienia
employment rate: [Polish] stopa zatrudnienia; [Finnish] työllisyysaste; [Swedish] sysselsättnings-grad
entrepreneur: [Polish] Przedsiębiorca; [Finnish] yrittäjä; [Swedish] företagare
entrepreneurship: [Polish] przedsiębiorczość; [Finnish] yrittäjyys; [Swedish] företagsamhet
environmental infrastructure: [Polish] infrastruktura w dziedzinie ochrony środowiska ; [Finnish] ympäristö-infrastruktuuri; [Swedish] miljöinfrastruktur
environmental protection: [Polish] ochrona środowiska; [Finnish] ympäristön-suojelu; [Swedish] miljöskydd
European commission: [Polish] Komisja europejska; [Finnish] Euroopan komissio; [Swedish] Europeiska kommissionen
European council: [Polish] Rada europejska; [Finnish] Eurooppa-neuvosto; [Swedish] Europeiska rådet
European parliament: [Polish] Parlament europejski ; [Finnish] Euroopan parlamentti; [Swedish] Europaparla-mentet
extensification: [Polish] ekstensyfikacja
extensive agriculture: [Polish] rolnictwo ekstensywne; [Finnish] laajaperäinen maatalous; [Swedish] extensivt jordbruk
Final beneficiary: [Polish] Beneficjent końcowy; [Finnish] lopullinen edunsaaja; [Swedish] slutlig mottagare
final report: [Polish] raport końcowy; [Finnish] loppuraportti; [Swedish] slutrapport
Financial control: [Polish] kontrola finansowa; [Finnish] taloudellinen ohjaus; [Swedish] ekonomisk kontroll
guarantee: [Polish] Gwarancja ; [Finnish] takuu; [Swedish] garanti
impact: [Polish] oddziaływanie, wpływ; [Finnish] vaikutus; [Swedish] inverkan
impact report: [Polish] raport wpływu oddziaływania projektu
inception report: [Polish] raport wstępny; [Finnish] aloitusraportti
Innovative Actions: [Polish] Działania Innowacyjne; [Finnish] innovatiiviset toimet; [Swedish] nyskapande åtgärder
instruments of regional development: [Polish] instrumenty rozwoju regionalnego; [Finnish] alueellisen kehityksen välineet; [Swedish] instrument för regional utveckling
Integrated Development Programme: [Polish] Zintegrowany Program Rozwoju; [Finnish] integroitu kehit-tämisohjelma; [Swedish] integrerat ut-vecklingsprogram
interregional cooperation: [Polish] współpraca międzyregionalna; [Finnish] alueiden välin-en yhteistyö; [Swedish] interregionalt samarbete
investment: [Polish] inwestycja; [Finnish] sijoitus; [Swedish] investering
Legal regulations: [Polish] regulacje prawne
local development initiative: [Polish] inicjatywa dotycząca rozwoju lokalnego
local development strategy: [Polish] strategia rozwoju lokalnego
local labour market: [Polish] lokalny rynek pracy
mandatory: [Polish] obowiązujące; [Finnish] pakollinen; [Swedish] obligatorisk
monitoring and evaluation: [Polish] Monitoring i ocena; [Finnish] valvonta ja seuranta; [Swedish] övervakning och utvärdering
monitoring committee: [Polish] komitet monitorujący
National reserve: [Polish] Rezerwa krajowa
opinion: [Polish] opinia
organic farming: [Polish] rolnictwo organiczne; [Finnish] luonnonmukai-nen viljely; [Swedish] ekologisk odling
partnership: [Polish] partnerstwo; [Finnish] kumppanuus; [Swedish] partnerskap
Paying authority: [Polish] Instytucja płatnicza; [Finnish] maksatus-viranomainen; [Swedish] betalande myndighet
payment: [Polish] płatność; [Finnish] maksu; [Swedish] betalning
policy: [Polish] polityka ; [Finnish] politiikka; [Swedish] politik
poviat: [Polish] Powiat
Pre-accession funds: [Polish] fundusze przedakcesyjne ; [Finnish] liittymisen valmistelu-rahastot; [Swedish] föranslutnings-fonder
programming period: [Polish] okres programowania
progress report: [Polish] raport postępu prac/zaawansowania projektu
Protected area: [Polish] Obszar chroniony ; [Finnish] suojelualue; [Swedish] skyddat område
Protection: [Polish] ochrona; [Finnish] suojelu; [Swedish] skydd
recommendation: [Polish] zalecenie; [Finnish] suositus; [Swedish] rekommendation
reform: [Polish] reforma
Region: [Polish] region; [Finnish] alue; [Swedish] region
regional competitiveness: [Polish] konkurencyjność regionalna; [Finnish] alueellinen, kilpailukyky; [Swedish] regional konkurrenskraft
regional cooperation: [Polish] współpraca regionalna; [Finnish] alueellinen yhteistyö; [Swedish] regionalt samarbetet
regional development plan: [Polish] plan rozwoju regionalnego; [Finnish] alueellinen kehitys-suunnitelma; [Swedish] regional utvecklingsplan
regional development strategy: [Polish] strategia rozwoju regionalnego
Regulation: [Polish] rozporządzenie
renewable energy sources: [Polish] odnawialne źródła energii; [Finnish] uusiutuva energianlähde; [Swedish] förnybar, energikälla
report: [Polish] raport
rural development plan: [Polish] plan rozwoju obszarów wiejskich; [Finnish] maaseudun kehittämis-suunnitelma; [Swedish] plan för landsbygds-utveckling
rural infrastructure: [Polish] infrastruktura wiejska; [Finnish] maaseudun perusrakenne; [Swedish] landsbygds-infrastruktur
Sector grant: [Polish] dotacja sektorowa
sectoral plan: [Polish] plan sektorowy
strategy: [Polish] strategia; [Finnish] strategia; [Swedish] strategi
structural adjustment: [Polish] dostosowanie strukturalne, ; [Finnish] rakenne-sopeutus; [Swedish] struktur-anpassning
Structural Funds: [Polish] Fundusze Strukturalne; [Finnish] rakenne-rahastot; [Swedish] strukturfonder
structural improvement of a region: [Polish] poprawa struktury regionu; [Finnish] alueen rakenteellinen parannus ; [Swedish] strukturell förbättring av en region
structural instruments: [Polish] instrumenty strukturalne; [Finnish] rakenteelliset välineet; [Swedish] struktur-instrument
structural policy: [Polish] polityka strukturalna; [Finnish] rakenne-politiikka; [Swedish] strukturpolitik
submit an application/proposal: [Polish] złożyć wniosek/propozycję; [Finnish] esittää hakemus/aloite; [Swedish] lämna in ansökan/förslag
Subsidy: [Polish] subwencja; [Finnish] tuki, subventio; [Swedish] stöd, subvention
Aliases:
Sustainable development: [Polish] rozwój zrównoważony, samoodnawialny, długotrwały długofalowy; [Finnish] kestävä kehitys; [Swedish] hållbar utveckling
tender dossier: [Polish] dokumentacja przetargowa; [Finnish] tarjousasiakirjat; [Swedish] anbuds-handlingar
voivodship: [Polish] województwo
8 ECONOMY AND BUSINESS PLANNING
a branch of economic activity: [Polish] branża (dziedzina) działalności gospodarczej; [Finnish] toimiala taloudellisella toiminnalla; [Swedish] branch med ekonomisk verksamhet
accelerated depreciation: [Polish] amortyzacja progresywna; [Finnish] kohoava poisto; [Swedish] progressiv avskrivning
Aliases:
Acceptable offer: [Polish] Oferta do przyjęcia
Aliases:
Accommodation of a loan: [Polish] Udzielenie pożyczki
Aliases:
Account: [Polish] Rachunek
Aliases:
account day: [Polish] dzień obrachunkowy (rozrachunkowy); [Finnish] kirjanpitopäivä; [Swedish] bokföringsdag
account form balance-sheet: [Polish] układ tabelaryczny bilansu (dwustronny); [Finnish] tasetili; [Swedish] balanskonto
Account of expenses: [Polish] Rachunek nakładów
Accounting period: [Polish] Okres obrachunkowy
Aliases:
accounting records: [Polish] ewidencja księgowa
Accouting: [Polish] Rachunkowość
Accrued interests: [Polish] Przyrost odsetek
Acknowledgement: [Polish] Potwierdzenie
Aliases:
Acquisition: [Polish] Nabycie
Aliases:
act: [Polish] czynność; [Finnish] toiminta; [Swedish] verksamhet
Aliases:
activity: [Polish] działalność; [Finnish] toiminta; [Swedish] verksamhet
Aliases:
Additional payment: [Polish] dopłata
Aliases:
administration costs: [Polish] koszty administracyjne; [Finnish] hallintokustannukset; [Swedish] administrationskostnader
advance: [Polish] zaliczka
Aliases:
Advance payments: [Polish] Płatności z góry
Aliases:
Advertising: [Polish] Reklama
Aliases:
Advertising agency: [Polish] Agencja reklamowa
Aliases:
Advertising expenses: [Polish] Wydatki na reklamę
Aliases:
after-payment: [Polish] dopłata; [Finnish] maksu jälkikäteen; [Swedish] efterskottsbetalning
Aliases:
Agent: [Polish] Pełnomocnik
Agreement: [Polish] Porozumienie
Agricultural cooerative: [Polish] Spółdzielnia rolnicza
Allocation of profits: [Polish] Podział zysków
Aliases:
Allowance: [Polish] Potrącenie
Allowance: [Polish] Ulga
Amortization instalment: [Polish] Rata amortyzacyjna
Amount of balance: [Polish] Saldo
amount written off: [Polish] kwota odpisana na amortyzację; [Finnish] poistettu määrä; [Swedish] avskriven del
Annual: [Polish] Roczny
Aliases:
annual balance-sheet: [Polish] bilans roczny; [Finnish] vuositase; [Swedish] årsbalans
Aliases:
annual depreciation: [Polish] rata amortyzacyjna; [Finnish] vuosipoistokustannus; [Swedish] årlig avskrivningskostnad
Annual forecast: [Polish] Prognoza roczna
annual income: [Polish] dochód roczny; [Finnish] vuositulo; [Swedish] årsinkomst
Aliases:
Annual instalment: [Polish] Rata roczna
Aliases:
Annual output: [Polish] Produkcja roczna
Aliases:
annual plan: [Polish] plan roczny; [Finnish] vuosisuunnitelma; [Swedish] årsplan
Arrears of interests: [Polish] Odsetki zaległe
Aliases:
as per invoice: [Polish] zgodnie z fakturą
Assessed tax: [Polish] Podatek bezpośredni
assets: [Polish] aktywa; [Finnish] Vastaava, omaisuus; [Swedish] Aktiva, tillgångar
assortment: [Polish] asortyment; [Finnish] valikoima; [Swedish] sortiment
Aliases:
assortment of goods: [Polish] asortyment produktów
Audit: [Polish] Rewizja
Aliases:
audit of the balance-sheet: [Polish] kontrola bilansu
Authority: [Polish] Pełnomocnictwo
Aliases:
Authorized person: [Polish] Osoba upełnomocniona
average income: [Polish] dochód przecietny
average price: [Polish] cena przeciętna
average profit: [Polish] zysk przeciętny
bad quality: [Polish] zła jakość
Bad time: [Polish] Przestój
balance: [Polish] bilans; [Finnish] taselaskelma; [Swedish] balansräkning
Aliases:
balance-sheet analysis: [Polish] analiza bilansu; [Finnish] taseanalyysi; [Swedish] balansanalys
balance-sheet equation: [Polish] równowaga bilansowa
Aliases:
balance-sheet total: [Polish] suma bilansowa; [Finnish] taseen summa; [Swedish] balansens summa
bancrupcy: [Polish] Upadłość
bank: [Polish] bank; [Finnish] pankki; [Swedish] bank
bank account: [Polish] konto bankowe; [Finnish] pankkitili; [Swedish] bankkonto
bank account: [Polish] rachunek bankowy; [Finnish] pankkitili; [Swedish] bankkonto
Bank account: [Polish] Rachunek bankowy
Aliases:
Bank advance: [Polish] Pożyczka bankowa
Aliases:
bank assets: [Polish] aktywa bankowe; [Finnish] pankkiomaisuus; [Swedish] banktillgångar
bank commission: [Polish] prowizja bankowa; [Finnish] pankkiprovisio; [Swedish] bankprovision
Bank commission: [Polish] Prowizja bankowa
bank deposit: [Polish] depozyt bankowy; [Finnish] pankkitalletus; [Swedish] bankdeposition
bank guarantee: [Polish] gwarancja bankowa
Aliases:
bank interests: [Polish] odsetki bankowe; [Finnish] pankkikorko; [Swedish] bankränta
Aliases:
bank loan: [Polish] pożyczka bankowa; [Finnish] pankkilaina; [Swedish] banklån
bank rate: [Polish] stopa oprocentowania kredytu bankowego / pożyczki bankowej; [Finnish] pankkikurssi; [Swedish] bankkurs
Bank receipt: [Polish] Pokwitowanie dokonanej wpłaty do banku
Bank statement: [Polish] wyciąg bankowy
Bank transfer: [Polish] Przelew bankowy
Banking operation: [Polish] Operacja bankowa
Aliases:
Base of taxation: [Polish] Podstawa opodatkowania
Aliases:
base price: [Polish] cena podstawowa; [Finnish] lähtöhinta; [Swedish] utgångspris
Bearing interest: [Polish] oprocentowany
Aliases:
Bearing no interest: [Polish] nieoprocentowany
Aliases:
Belterment: [Polish] Remont kapitałowy
Aliases:
best quality: [Polish] najwyższa jakość; [Finnish] paras laatu; [Swedish] bästa kvalitet
bill form: [Polish] formularz rachunku
board: [Polish] Urząd
Aliases:
Book – keeping operation: [Polish] Operacja księgowa
Aliases:
book-keeping voucher: [Polish] dowód księgowy; [Finnish] kirjanpitotosite; [Swedish] bokföringsverifikat
bottom price: [Polish] cena minimalna
Aliases:
bottom quality: [Polish] najniższa jakość; [Finnish] huonoin laatu; [Swedish] sämsta kvalitet
branch: [Polish] branża; [Finnish] toimiala; [Swedish] branch
Aliases:
broker: [Polish] pośrednik handlowy
budget: [Polish] budżet; [Finnish] budjetti; [Swedish] budget
budget: [Polish] budżetowy
Aliases:
budget grants: [Polish] dotacje budżetowe; [Finnish] budjettituki; [Swedish] budgetbidrag
budget proposal: [Polish] projekt budżetu
Budgetary restrains: [Polish] Ograniczenia wydatków budżetowych
budgeting: [Polish] budżetowanie; [Finnish] budjetointi; [Swedish] budgetering
building: [Polish] budynek; [Finnish] rakennus; [Swedish] byggnad
building credit: [Polish] kredyt budowlany
business cycle: [Polish] cykl gospodarczy; [Finnish] yrityksen kiertokulku; [Swedish] företagets kretslopp
business data: [Polish] dane handlowe
business name: [Polish] nazwa firmy
Aliases:
Business name: [Polish] Nazwa firmy
Aliases:
business papers: [Polish] dokumentacja księgowa; [Finnish] kirjanpitoasiakirjat; [Swedish] bokföringsdokumentation
Aliases:
business plan: [Polish] biznes plan; [Finnish] liiketoimintasuunnitelma; [Swedish] företagsplan
Aliases:
business planning: [Polish] plan działalności; [Finnish] yrityssuunnitelu; [Swedish] företagsplanering
business unit: [Polish] jednostka organizacyjna; [Finnish] yritysyksikkö; [Swedish] affärsenhet
calculated price: [Polish] cena kalkulacyjna; [Finnish] laskettu hinta; [Swedish] kalkylerat pris
Calculation: [Polish] Obliczenie
calculation of effectiveness: [Polish] rachunek efektywności; [Finnish] tehokkuuden laskeminen; [Swedish] beräkning av effektiviteten
capacity: [Polish] wydajność
Aliases:
capital assets: [Polish] Środki trwałe
Capital expenditures: [Polish] Nakłady kapitałowe
capital gain: [Polish] dochód z kapitału; [Finnish] myyntivoitto; [Swedish] realisationsvinst
Capital yield: [Polish] Oprocentowanie kapitału
capitalising investment: [Polish] inwestycja kapitałochłonna
cash: [Polish] gotówka
Aliases:
cash account: [Polish] rachunek gotówkowy
cash assets: [Polish] aktywa pieniężne; [Finnish] kassaomaisuus; [Swedish] kassatillgångar
cash balance: [Polish] saldo gotówki
cash buying: [Polish] zakup za gotówkę
Aliases:
Cash disbursement: [Polish] Rozchód kasowy
Aliases:
cash disbursement journal: [Polish] dziennik rozchodów gotówkowych; [Finnish] antomaksu kuittikirja; [Swedish] kontantutläggs kvittobok
Cash discount: [Polish] Rabat gotówkowy
Aliases:
Cash flow: [Polish] Przepływ gotówki
cash flow discounting: [Polish] dyskontowanie przepływów gotówkowych; [Finnish] rahavirran diskonttaus; [Swedish] diskontera pennigflödet
Cash flow out: [Polish] Rozchód środków pieniężnych
Cash flow statement: [Polish] Rachunek przepływów pieniężnych
cash in advance: [Polish] zaliczka w gotówce
Cash in advance: [Polish] Przedpłata gotówkowa
cash in hand: [Polish] gotówka do dyspozycji
Cash outlay: [Polish] Rozchód pieniężny
cash payment: [Polish] płatność gotówkowa
cash receipt journal: [Polish] dziennik przychodów gotówkowych; [Finnish] käteiskuittikirja; [Swedish] kontantkvittobok
cash receipts: [Polish] wpływy w gotówce
cash remittance: [Polish] przelew gotówkowy
Aliases:
Cash remittance: [Polish] Przelew gotówkowy
Aliases:
Cash surplus: [Polish] Nadwyżka gotówkowa
cash transfer: [Polish] przekaz gotówkowy
Cash transfer: [Polish] Przekaz gotówkowy
Aliases:
cash turnover: [Polish] obieg gotówki
certificate: [Polish] certyfikat; [Finnish] sertifikaatti; [Swedish] certifikat
Aliases:
certificate of quality: [Polish] certyfikat jakości; [Finnish] laatusertifikaatti; [Swedish] kvalitetscertifikat
certificate of sale: [Polish] dowód sprzedaży; [Finnish] myyntitosite; [Swedish] försäljningsverifikat
certyficate of quality: [Polish] atest jakości; [Finnish] laatusertifikaatti; [Swedish] kvalitetscertifikat
certyficate of quality: [Polish] certyfikat jakości; [Finnish] laatusertifikaatti; [Swedish] kvalitetscertifikat
cession: [Polish] cesja; [Finnish] luovuttaa; [Swedish] överlåta
Aliases:
cession of rights: [Polish] cesja praw
charges of insurance: [Polish] Koszty ubezpieczenia
charitable: [Polish] darowizna; [Finnish] lahjoitus; [Swedish] donation
Aliases:
chief supplier: [Polish] główny dostawca
civil day: [Polish] dzień kalendarzowy; [Finnish] kalenteripäivä; [Swedish] kalenderdag
Claim: [Polish] Reklamacja
Aliases:
closing balance-sheet: [Polish] bilans zamknięcia; [Finnish] päättyvä tase; [Swedish] utgående balans
closing date: [Polish] data zamknięcia ksiąg
Coin: [Polish] Moneta
collection of data: [Polish] zbieranie danych
Collection of debts: [Polish] Inkaso należności
Aliases:
commerce: [Polish] handel
Aliases:
commercial activities: [Polish] działalność handlowa; [Finnish] kaupallinen toiminta; [Swedish] kommersiell verksamhet
Commercial advertising: [Polish] Raklama handlowa
Aliases:
commercial correspondence: [Polish] korespondencja handlowa
commercial documents: [Polish] dokumenty handlowe; [Finnish] kaupallisia asiakirjoja ; [Swedish] komersiella document
Aliases:
commercial firm: [Polish] firma handlowa
Aliases:
commercial invoice: [Polish] faktura handlowa
Commercial mark: [Polish] Marka handlowa
Commercial operation: [Polish] Operacja handlowa
Commercial policy: [Polish] Polityka handlowa
Aliases:
Commission: [Polish] Prowizja
Commitment: [Polish] Przedsięwzięcie
Aliases:
commodity: [Polish] Towar
Aliases:
commodity marketing: [Polish] dystrybucja towarów; [Finnish] persuhyödykemarkkinointi; [Swedish] råvarumarknadsföring
company earnings: [Polish] dochód firmy; [Finnish] yrityksen tulot; [Swedish] företagets inkomster
Company overheads: [Polish] Ogólne koszty firmy
Company profile: [Polish] Profil przedsiębiorstwa
comparable price: [Polish] cena porównywalna
Compensation: [Polish] Odszkodowanie
Aliases:
competitive firm: [Polish] firma konkurencyjna
Aliases:
competitive price: [Polish] cena konkurencyjna
complete assortment: [Polish] pełny asortyment
Compound interest: [Polish] Procent składany
compound yield: [Polish] dochód łączny
comprehensive income: [Polish] dochód globalny; [Finnish] huomattava tulo; [Swedish] omfattande inkomst
Aliases:
consumer goods: [Polish] dobra konsumpcyjne; [Finnish] kuluttjatavara; [Swedish] konsumentvaror
Aliases:
Consumer protection: [Polish] Ochrona konsumentów
Consumer Savings: [Polish] Oszczędności gospodarstw domowych
Aliases:
Container: [Polish] Opakowanie
Aliases:
content of business plan: [Polish] treść biznes planu; [Finnish] liiketoimintasuunnitelman sisältö; [Swedish] innehållet i företagsplanen
contract: [Polish] umowa
contract unit: [Polish] jednostka umowna; [Finnish] sopimusyksikkö; [Swedish] kontraktsenhet
contracted price: [Polish] cena umowna; [Finnish] sopimushinta; [Swedish] kontraktspris
Contractual period: [Polish] Okres ważności umowy
Cooperative: [Polish] Spółdzielnia
Aliases:
Cooperative movement: [Polish] Spółdzielczość
Corporate savings: [Polish] Oszczędności przedsiębiorstw
Corporation tax: [Polish] Podatek dochodowy od osób prawnych
cost: [Polish] koszt; [Finnish] kustannus; [Swedish] kostnad
Cost accounting: [Polish] Rachunek kosztów
Aliases:
Cost of labour: [Polish] Koszty robocizny
Aliases:
cost price: [Polish] cena kosztu własnego; [Finnish] kustannushinta; [Swedish] kostnadspris
Aliases:
Cost reduction: [Polish] Redukcja kosztów produkcji
Costs of packing: [Polish] Koszty opakowania
Aliases:
Costs of repair: [Polish] Koszt remontu
Costs reduction: [Polish] Obniżka kosztów
Aliases:
Cover letter: [Polish] List przewodni
Aliases:
Coverage: [Polish] Pokrycie
Aliases:
Credit (Cr): [Polish] Credit (Ma); [Finnish] kredit; [Swedish] kredit
credit entry: [Polish] zapisy kredytowe na koncie; [Finnish] hyvitys; [Swedish] kreditering
Credit policy: [Polish] Polityka kredytowa
Credit rating: [Polish] Ocena zdolności kredytowej
Credit restrictions: [Polish] Ograniczenia kredytowe
creditor: [Polish] Wierzyciel
Aliases:
currency: [Polish] walutowy
current: [Polish] bieżący; [Finnish] nykyinen; [Swedish] nuvarande
Aliases:
Current: [Polish] Obrotowy
Aliases:
Current account: [Polish] Rachunek bieżący
Aliases:
current assets: [Polish] majątek obrotowy; [Finnish] vaihtuvat vastaavat; [Swedish] rörliga aktiva
Current assets: [Polish] Majątek obrotowy
current income: [Polish] dochód bieżący; [Finnish] nykyinen tulo; [Swedish] nuvarande inkomst
Aliases:
current interest rate: [Polish] bieżąca stopa procentowa; [Finnish] nykyinen korko; [Swedish] nuvarande ränta
Current liabilites: [Polish] Pasywa bieżące
current price: [Polish] cena aktualna,cena bieżąca
current ratio: [Polish] wskaźnik bieżącej płynności
current revenue: [Polish] przychód bieżący; [Finnish] nykyinen tulo; [Swedish] nuvarande inkomst
custom: [Polish] celny; [Finnish] tulli; [Swedish] tull
Customer service: [Polish] Obsługa kientów
Aliases:
customs agency: [Polish] agencja celna; [Finnish] tullivirasto; [Swedish] tullverket
customs agent: [Polish] agent celny; [Finnish] tulliagentti; [Swedish] tullagent
Aliases:
customs barriers: [Polish] bariery celne; [Finnish] tullisuoja; [Swedish] tullmur
Aliases:
customs declaration: [Polish] deklaracja celna; [Finnish] tulliselvitys; [Swedish] tulldeklaration
Aliases:
customs duty: [Polish] opłata celna
Aliases:
customs officer: [Polish] celnik; [Finnish] tullivirkailija; [Swedish] tulltjänsteman
customs papers: [Polish] dokumenty celne; [Finnish] tulliasiakirjat; [Swedish] tulldokument
Aliases:
cycle: [Polish] cykl; [Finnish] kiertokulku; [Swedish] kretslopp
cycle time: [Polish] czas trwania cyklu
cyclical: [Polish] cykliczny; [Finnish] suhdanne; [Swedish] konjunktur
cyclical fluctuation: [Polish] wahania cykliczne
damage: [Polish] Szkoda
Aliases:
data: [Polish] dane; [Finnish] tieto, data; [Swedish] data
data of record: [Polish] data księgowania
date: [Polish] data; [Finnish] päivä; [Swedish] dag
Aliases:
date: [Polish] Termin
Aliases:
date of an accounting record: [Polish] data zapisu księgowego
date of issue: [Polish] data wystawienia (np. dokumentu)
date of payment: [Polish] data płatności
Aliases:
date of receipt: [Polish] data wpływu
date of repayment: [Polish] data spłaty
date of stock-taking: [Polish] data inwentaryzacji
day: [Polish] dzień ; [Finnish] päivä; [Swedish] dag
Day wage: [Polish] Płaca za dniówkę
Day’s sale uncollected: [Polish] Cykl inkasa należności w dniach
Dead season: [Polish] Martwy sezon
Aliases:
debit (Dt): [Polish] Debet (Winien); [Finnish] debet; [Swedish] debet
debit entry: [Polish] zapis księgowy po stronie Debet; [Finnish] veloitus; [Swedish] debitering
debt: [Polish] dług; [Finnish] velka; [Swedish] skuld
debt: [Polish] wierzytelność
debt service: [Polish] obsługa długu; [Finnish] velkapalvelu; [Swedish] skuld service
debtor: [Polish] dłużnik; [Finnish] velallinen; [Swedish] gäldenär
Aliases:
Debts: [Polish] Należności
Aliases:
decision: [Polish] decyzja; [Finnish] päätös; [Swedish] beslut
Aliases:
decision maker: [Polish] decydent; [Finnish] päätöksentekijä; [Swedish] beslutsfattare
Declaration: [Polish] Oświadczenie
Aliases:
Decree: [Polish] Rozporządzenie
Decree of the Ministry of Finance: [Polish] Rozporządzenie Ministra Finansów
defect: [Polish] Wada
deferred income: [Polish] dochody przyszłych okresów; [Finnish] työvapaa tulo; [Swedish] arbetsfri inkomst
Aliases:
Deficit: [Polish] Niedobór
Aliases:
deficit: [Polish] deficyt; [Finnish] vajaus; [Swedish] underskott, brist
Aliases:
delivery date: [Polish] data dostawy
Delivery receipt: [Polish] Pokwitowanie odbioru
Aliases:
delivery time: [Polish] czas dostawy
Aliases:
Demand: [Polish] Popyt
Aliases:
Demand curve: [Polish] Krzywa popytu
Demand for…: [Polish] Popyt na…
Demand surplus: [Polish] Nadwyżka popytu
deposit: [Polish] zadatek
deposit: [Polish] depozyt; [Finnish] talletus; [Swedish] deposition
Aliases:
Deprecation method: [Polish] Metoda amortyzacji
depreciation: [Polish] amortyzacja; [Finnish] poisto; [Swedish] avskrivning
depreciation (of fixed assets): [Polish] amortyzacja środków trwałych; [Finnish] kiinteän omaisuuden poisto; [Swedish] avskrivning av fasta tillgångar
depreciation allowances: [Finnish] poistomahdollisuus; [Swedish] avskrivningsmöjlighet
depreciation charges: [Finnish] poistorasitus; [Swedish] avskrivningsbelastning
depreciation costing: [Finnish] poistolaskelma; [Swedish] avskrivningsberäkning
depreciation of machinery and equipment: [Polish] amortyzacja maszyn i urządzeń; [Finnish] konepoisto; [Swedish] maskinavskrivning
depreciation on diminishing values: [Polish] amortyzacja degresywna; [Finnish] aleneva poisto; [Swedish] degressiv avskrivning
Development: [Polish] Postęp
development plan: [Polish] plan rozwoju; [Finnish] kehityssuunnitelma; [Swedish] utvecklingsplan
Aliases:
Direct advertising: [Polish] Reklama bezpośrednia
Direct labour: [Polish] Robocizna bezpośrednia
Direct overheads: [Polish] Ogólne koszty wytwarzania
discount: [Polish] dyskonto; [Finnish] diskontata; [Swedish] diskontera
Discount: [Polish] Rabat
Aliases:
discount operation: [Polish] operacja dyskontowa
discount period: [Polish] okres dyskonta; [Finnish] diskonttaus ajanjakso; [Swedish] diskontperiod
discount rate: [Polish] stopa dyskontowa; [Finnish] diskonttauskorko; [Swedish] diskontränta
Distribution: [Polish] Podział
Aliases:
distribution: [Polish] dystrybucja; [Finnish] jakelu; [Swedish] distribution
Aliases:
distribution channels: [Polish] kanały dystrybucji; [Finnish] jakelukanavia; [Swedish] distributionskanaler
Aliases:
distribution expenses: [Polish] koszty dystrybucji; [Finnish] jakelukustannukset; [Swedish] distributionskostnader
Aliases:
distribution of the profits: [Polish] dystrybucja zysków
dividend: [Polish] dywidenda; [Finnish] osinko; [Swedish] dividend
Dividend distribution: [Polish] Podział dywidend
Aliases:
document: [Polish] dokument; [Finnish] asiakirja; [Swedish] dokument
Aliases:
documentation: [Polish] dokumentacja; [Finnish] asiakirjat; [Swedish] dokumentation
Aliases:
dumping price: [Polish] cena poniżej kosztu własnego
Aliases:
dutiable price: [Polish] cena baz cła
Aliases:
duty: [Polish] cło; [Finnish] tullimaksu, vero; [Swedish] tullavgift, accis
Aliases:
Ecid – test ratio: [Polish] Wskaźnik wysokiej płynności
economic: [Polish] ekonomiczny; [Finnish] taloudellinen; [Swedish] ekonomisk
economic: [Polish] gospodarczy
Aliases:
economic calculation: [Polish] rachunek ekonomiczny; [Finnish] taloudellinen laskelma; [Swedish] ekonomisk beräkning
Economic calculation: [Polish] Rachunek ekonomiczny
economic data: [Polish] dane gospodarcze; [Finnish] talousdata; [Swedish] ekonomisk data
economic effectiveness: [Polish] efektywność ekonomiczna; [Finnish] taloudellinen tehokkuus; [Swedish] ekonomisk effektivitet
Aliases:
economic factor: [Polish] czynnik ekonomiczny; [Finnish] taloudellinen tekijä; [Swedish] ekonomisk faktor
economic impulse: [Polish] bodziec ekonomiczny; [Finnish] taloudellinen impulssi; [Swedish] ekonomisk impuls
Aliases:
economic indicator: [Polish] wskaźnik ekonomiczny; [Finnish] taloudellinen indikaattori; [Swedish] ekonomisk indikator
economic planning: [Polish] planowanie gospodarcze; [Finnish] talouden suunnittelu; [Swedish] ekonomisk planering
Economic policy: [Polish] Polityka gospodarcza
economic unit: [Polish] jednostka gospodarcza
economic unit: [Polish] jednostka gospodarcza; [Finnish] taloudellinen yksikkö; [Swedish] ekonomisk enhet
economy: [Polish] ekomomia; [Finnish] talous; [Swedish] ekonomi
economy: [Polish] gospodarka
Aliases:
Effective yield: [Polish] Oprocentowanie efektywne
efficiency: [Polish] efektywność; [Finnish] tehokkuus; [Swedish] effektivitet
Aliases:
efficiency of investment: [Polish] efektywność inwestycji; [Finnish] investoinnin tehokkuus; [Swedish] effektivitet av investeringar
Elasticity of demand: [Polish] Elastyczność popytu
Employee: [Polish] Pracownik
Aliases:
Employer: [Polish] Pracodawca
entrance duty: [Polish] cło przywozowe; [Finnish] tuontitulli; [Swedish] importtull
Aliases:
equilibration price: [Polish] cena równowagi
Equilibrium: [Polish] Równowaga
Aliases:
Equity investment: [Polish] Lokata kapitałowa
equivalent: [Polish] ekwiwalent
Equlilibrium of supply and demand: [Polish] Równowaga między podażą i popytem
Excess demand: [Polish] Nadwyżka popytu nad podażą
Excess production: [Polish] nadprodukcja
Aliases:
Excessive Supply: [Polish] Nadwyżka podaży
Aliases:
exchange: [Polish] waluta
exchange fluctuation: [Polish] wahania kursu walutowego
execution: [Polish] wykonanie
expenditure: [Polish] wydatek
Aliases:
Expenditure of labour: [Polish] Nakłady pracy
Expenditure on investment: [Polish] Nakłady inwestycyjne
Aliases:
Expense: [Polish] Nakład
Aliases:
experience: [Polish] doświadczenie; [Finnish] kokemus; [Swedish] erfarenhet
export: [Polish] eksport
export article: [Polish] artykuł eksportowy
export bonus: [Polish] premia eksportowa
Aliases:
export country: [Polish] kraj eksportujący
export duty: [Polish] cło wywozowe; [Finnish] vientitulli; [Swedish] exporttull
export goods: [Polish] towary eksportowe
Export licence: [Polish] Licencja eksportowa
Aliases:
export price: [Polish] cena eksportowa
export proceedings: [Polish] wpływy eksportowe
export prohibition: [Polish] zakaz eksportu
export quote: [Polish] kontyngent eksportowy
export restrictions: [Polish] ograniczenia eksportowe
Aliases:
Export restrictions: [Polish] Ograniczenia eksportowe
Aliases:
export sales: [Polish] obroty exportowe
export structure: [Polish] struktura eksportu
export subsidy: [Polish] subwencja eksportowa
export surplus: [Polish] nadwyżka eksportowa
export tariff: [Polish] taryfa celna eksportowa
exporter: [Polish] eksporter
Aliases:
Extraordinary: [Polish] Nadzwyczjany
Aliases:
Extraordinary profit: [Polish] Zysk nadzwyczajny
Aliases:
Extraordinary repair: [Polish] Remont nadzwyczajny
factor: [Polish] czynnik; [Finnish] tekijä; [Swedish] faktor
factoring: [Polish] faktoring
factoring firm: [Polish] firma faktoringowa
factory: [Polish] fabryka
Fee: [Polish] Opłata
Aliases:
Final: [Polish] Ostateczny
Final product: [Polish] Product finalny
Final settlement: [Polish] Rozliczenie ostateczne
finance: [Polish] finanse
Finance policy: [Polish] Polityka finansowa
Aliases:
financial: [Polish] finansowy
Aliases:
financial activity: [Polish] działalność finansowa
financial adviser: [Polish] doradca finansowy
financial analysis: [Polish] analiza finansowa
financial assistance: [Polish] pomoc finansowa
Aliases:
financial control: [Polish] kontrola finansowa
financial leverage: [Polish] dźwignia finansowa; [Finnish] rahoituksen omavaraisuus; [Swedish] finansieringens soliditet
Aliases:
financial means: [Polish] środki finansowe
financial plan: [Polish] plan finansowy; [Finnish] rahoitussuunnitelma; [Swedish] finansieringsplan
financial plan: [Polish] plan finansowy
financial planning: [Polish] planowanie finansowe; [Finnish] rahoituksen suunnittelu; [Swedish] finansieringsplanering
financial planning: [Polish] planowanie finansowe
Financial position: [Polish] Pozycja finansowa
Financial rating: [Polish] Ocena sytuacji finansowej
Financial responsibility: [Polish] Odpowiedzialność finansowa
financial statement: [Polish] sprawozdanie finansowe
financial transaction: [Polish] transakcja finansowa
Financial transaction: [Polish] Operacja finansowa
financing: [Polish] finansowanie
financing activities: [Polish] działalność finansowa; [Finnish] rahallinen toiminta; [Swedish] finansiell verksamhet
financing charges: [Polish] koszty finansowania
financing of investment: [Polish] finansowanie inwestycji
firm: [Polish] firma
Aliases:
Fiscal policy: [Polish] Polityka fiskalna
fixed assets: [Polish] aktywa trwałe; [Finnish] käyttöomaisuus; [Swedish] anläggningstillgångar
fixed income: [Polish] dochód stały
Aliases:
Fixed interest rate: [Polish] Stała stopa procentowa
fixed price: [Polish] cena stała; [Finnish] kiinteä hinta; [Swedish] fast pris
Aliases:
Flow: [Polish] Przepływ
Aliases:
fluctuation: [Polish] Wahanie
fluctuation of pricesVariation of prices: [Polish] Wahania cen
fluctuation of supply and demand: [Polish] wahania popytu i podaży
Follow up advertising: [Polish] Reklama ciągła
Aliases:
Forecast: [Polish] Prognoza
Aliases:
Forecasting: [Polish] Prognozowanie
foreign bank: [Polish] bank zagraniczny
form: [Polish] formularz
Aliases:
free from duty: [Polish] bezcłowy (bez cła); [Finnish] tullivapaa; [Swedish] tullfri
free market: [Polish] wolny rynek
Free of commission: [Polish] Bez prowizji
Freight: [Polish] Ładunek
Aliases:
Fuel: [Polish] Paliwo
Full – time job: [Polish] Praca w pełnym wymiarze
fund: [Polish] fundusz
Aliases:
Future: [Polish] Przyszły
Aliases:
Future delivery: [Polish] Przyszła dostawa
Future profits: [Polish] Przyszłe zyski
Gain: [Polish] Przyrost
Aliases:
Gain in weight: [Polish] Przyrost wagi
Gap: [Polish] Luka
gift tax: [Polish] podatek od darowizny
goal: [Polish] cel; [Finnish] tavoite; [Swedish] mål
godwill: [Polish] wartość firmy
goods: [Polish] dobra; [Finnish] tavara; [Swedish] varor
Goodwill: [Polish] Reputacja firmy
Aliases:
government grants: [Polish] dotacje rządowe; [Finnish] valtiontuki; [Swedish] statsbidrag
grant: [Polish] dotacja; [Finnish] tuki; [Swedish] bidrag
Aliases:
Grant: [Polish] Subwencja
Aliases:
gross: [Polish] brutto; [Finnish] kokonais; [Swedish] brutto
gross income: [Polish] dochód brutto; [Finnish] bruttotulo; [Swedish] bruttoinkomst
gross income: [Polish] dochód brutto; [Finnish] kokonaistuotto; [Swedish] bruttoavkastning
Aliases:
Gross liabilites: [Polish] Pasywa brutto
gross margin: [Polish] marża brutto; [Finnish] katetuotto; [Swedish] täckningsbidrag
Gross margin: [Polish] Marża brutto
gross national income: [Polish] dochód narodowy brutto; [Finnish] bruttokansantulo; [Swedish] bruttonationalinkomst
gross output: [Polish] produkcja brutto
Gross output: [Polish] Produkcja globalna
Aliases:
gross price: [Polish] cena brutto; [Finnish] kokonaishinta; [Swedish] bruttopris
gross price: [Polish] cena brutto
gross profit: [Polish] zysk brutto; [Finnish] kokonaisvoitto; [Swedish] bruttovinst
gross profit: [Polish] zysk brutto
gross value: [Polish] wartość brutto
gross yeld: [Polish] przychody brutto; [Finnish] kokonaissato; [Swedish] bruttoskörd
guarantee: [Polish] gwarancja
Aliases:
guarantee of quality: [Polish] gwarancja jakości
Aliases:
guarantee period: [Polish] okres gwarancji
Hand work: [Polish] Praca ręczna
Hire contract: [Polish] Umowa najmu
Aliases:
Hourly wage: [Polish] Płaca za godzine
idle time: [Polish] czas przestoju
Aliases:
import: [Polish] import
Aliases:
import curbs: [Polish] ograniczenia importowe
Aliases:
import levy: [Polish] opłata importowa
import licence: [Polish] licencja importowa
Aliases:
Import restrictions: [Polish] Ograniczenia importowe
Aliases:
importer: [Polish] importer
Improvement: [Polish] Modernizacja
in-service time: [Polish] czas eksploatacji; [Finnish] käyttöaika; [Swedish] brukstid
Aliases:
Income: [Polish] Przychód
Aliases:
income accounts: [Polish] pozycje dochodów w rachunku wyników
income distribution: [Polish] podział dochodu; [Finnish] tulojako; [Swedish] inkomstfördelning
Income distribution: [Polish] Podział dochodów
income elasticity of demand: [Polish] dochodowa elastyczność popytu; [Finnish] kysynnän tulojousto; [Swedish] efterfrågans inkomstelasticitet
Income elasticity of demand: [Polish] Dochodowa elastyczność popytu
income from services: [Polish] dochód z działalności usługowej
income level: [Polish] poziom dochodów; [Finnish] tulotaso; [Swedish] inkomstnivå
Income tax: [Polish] Podatek dochodowy
Aliases:
income tax act: [Polish] ustawa o podatku dochodowym
Increase: [Polish] Podwyżka
increase: [Polish] wzrost
Aliases:
Increment of capital: [Polish] Przyrost kapitału
Increment of value: [Polish] Przyrost wartości
Increment tax: [Polish] Podatek od przyrostu wartości
Indemnity: [Polish] Rekompensata
Aliases:
index: [Polish] index
Indirect labour: [Polish] Robocizna pośrednia
Industrial: [Polish] Przemysłowy
Aliases:
industrial efficiency: [Polish] efektywność działalności gospodarczej; [Finnish] teollinen tehokkuus; [Swedish] industriell effektivitet
Industrial production: [Polish] Produkcja przemysłowa
inflation: [Polish] inflacja
inflation rate: [Polish] stopa inflacji
information: [Polish] informacja
input data: [Polish] dane wejściowe
Insight: [Polish] Przewidywanie
insolvent: [Polish] dużnik niewypłacalny
Instalment: [Polish] Rata
Aliases:
instruction: [Polish] instrukcja
insurance: [Polish] Ubezpieczenie
Aliases:
insurance basis: [Polish] podstawa ubezpieczenia
insurance broker: [Polish] Agent ubezpieczeniowy
insurance compensation: [Polish] odszkodowanie
insurance policy: [Polish] polisa ubezpieczeniowa
insurance term: [Polish] Okres ubezpieczenia
insurer: [Polish] ubezpieczyciel
Intending purchaser: [Polish] Nabywca potencjalny
Interbank transfer: [Polish] Przekaz międzybankowy
Interest: [Polish] Procent
Aliases:
Interest bearing: [Polish] oprocentowany
Aliases:
Interest for default: [Polish] Odsetki za zwłokę
Aliases:
Interest on capital yield: [Polish] Procent od kapitału
Interest on the account: [Polish] Oprocentowanie rachunku
Interest payments: [Polish] Płatności odsetek
Interest rate: [Polish] Stopa procentowa
Aliases:
Interest receivable: [Polish] Należności z tytułu odsetek
interest revenue: [Polish] dochód z odsetek
Aliases:
Interest(s): [Polish] Odsetki
intermediate goal: [Polish] cel średnioterminowy; [Finnish] keskipitkän ajan tavoite; [Swedish] mellanlångt mål
Intermediate product: [Polish] Półprodukt
Aliases:
internal financing: [Polish] finansowanie ze środków własnych
International: [Polish] Międzynarodowy
International exchange: [Polish] Wymiana międzynarodowa
International fair: [Polish] Targi międzynarodowe
International market: [Polish] Rynek międzynarodowy
International transport: [Polish] Transport międzynarodowy
inventory: [Polish] inwentarz
inventory book: [Polish] księga inwentarzowa
inventory card: [Polish] karta inwentarzowa
Inventory turnover ratio: [Polish] Wskaźnik obrotu zapasami
investing activities: [Polish] działalność inwestycyjna; [Finnish] sijoitustoiminta; [Swedish] placeringsverksamhet
investment: [Polish] inwestycja